Právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této práci jsou přehledně shrnuty základy práva. Všechny pojmy uvedené v obsahu jsou vysvětleny, text psán převážně bodovou formou.

Obsah

1.
Právo a stát
2.
Vývoj státu
2.1.
Teokracie
2.2.
Monarchie
2.3.
Konstituční monarchie
2.4.
Republika
2.5.
Federace
2.6.
Konfederace
3.
Právní řád
4.
Zákonnost a právní vědomí
5.
Publikace a forma právních předpisů
6.
Realizace a aplikace práva
7.
Právní odvětví
8.
Ústavní právo a ústava
9.
Ústava ČR
9.1.
Hlavy
10.
Moc zákonodárná
10.1.
Poslanecká sněmovna
10.2.
Párování poslanců
10.3.
Senát
10.4.
Druhy volebního práva
11.
Moc výkonná
11.1.
Pravomoci prezidenta
12.
Moc soudní
13.
Občanské právo
13.1.
Listina základních práv a svobod
13.2.
Pojem, zásady a prameny občanského práva
13.3.
Právo věcné a občanské obligaturní
14.
Evropská unie
15.
Věcná práva
15.1.
Právo vlastnické
15.2.
Právo dědické
15.3.
Právo duševního vlastnictví
15.4.
Spoluvlastnictví
16.
Zástavní právo
17.
Zadržovací právo
18.
Závazkové právo
18.1.
Obsah závazků
18.2.
Vznik závazků
18.3.
Společné dluhy a společné pohledávky
18.4.
Odpovědnost za vady
18.5.
Změny závazků
19.
Rodinné právo
20.
Manželství, uzavření sňatku
20.1.
Neplatný sňatek
20.2.
Zánik manželství
20.3.
Vztahy mezi detmi a rodiči, rodičovská zodpovědnost
20.4.
Náhradní výchova a sociálně-právní ochrana dětí
20.5.
Pěstounská péče
20.6.
Vyživovací povinnosti
20.7.
Ověření otcovství
21.
Trestní právo
21.1.
Trestní právo hmotné
21.2.
Trestné činy a jejich pachatelé
21.3.
Podmínky trestní odpovědnosti
21.4.
Tresty a ochranná opatření
21.5.
Zvláštní část trestního zákona
21.6.
Trestní právo procesní

Úryvek

"Ústava ČR

- hlavními prameny ústavního práva ČR jsou:
1) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
2) Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

- ústava ČR obsahuje preambuli – úvodní prohlášení (vyjádření věrnosti občanů tradicím dávné státnosti Koruny české i státnosti československé a jejich odhodlání) a 113 článků rozdělených do 8 hlav

Poslanecká sněmovna

- Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na 4 roky
- poslanci jsou volení poměrovým systémem, kdy občané volí politické strany
- aby strana prošla volbami, musí mít min. 5% hlasů
- při přijímání usnesení Poslaneckou sněmovnou musí souhlasit nadpoloviční většina přítomných
- při přijímání zákonů musí hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců
- při přijímání ústavních zákonů nebo mezinárodních smluv musí souhlasit 3/5 všech poslanců
- jako 1. projednává zákon Poslanecká sněmovna, když již prošel sněmovnou, senát ho může vrátit zpět poslancům, po projednání ho dají podepsat prezidentovi a definitivně ho schválí poslanecká sněmovna"

Poznámka

Včetně tabulek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7002
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse