Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo pro neprávníky - přednášky

Právo pro neprávníky - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek z předmětu Právo pro neprávníky na FEK, kde jsou pokryty základní oblasti práva, jako je rodinné právo, pracovní právo, občansko-právní vztahy a právo dědické.

Obsah

1.
Pojem a třídění práva
2.
Velké právní systémy, prameny práva
3.
Ústavní rámec právního řádu ČR
4.
Základy soukromého práva
5.
Občanskoprávní vztahy a jejich subjekty
6.
Subjektivní práva a jejich ochrana
7.
Předmět občanskoprávních vztahů
8.
Dědické právo
9.
Závazkové právo
10.
Právní odpovědnost (s důrazem na náhradu škody)
11.
Kupní smlouva, nájemní smlouva
12.
Rodinné právo
13.
Pracovní právo

Úryvek

"Závazkové právo
- právo relativní – oprávnění odpovídá povinnost individuálně určeného subjektu

Vznik závazkových právních vztahů
- vznikají vždy mezi 2 či více konkrétně určenými subjekty
- podmnožina občanskoprávních vztahů, má své:
o subjekty (FO, PO, stát)
o obsah (práva a povinnosti)
o předmět (věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty a nebytové prostory)

- ke vzniku vedou stejné právní důvody jako u jiných občanskoprávních vztahů, zejména tyto právní skutečnosti:
o právní úkony – nejdůležitější = dvoustranné právní úkony – smlouvy
o protiprávní úkony – vznikají samotným protiprávním úkonem, nikoli rozsudkem soudu
o rozhodnutí státních orgánů – rozhodnutím soudu o vypořádání podílového spoluvlastnictví přikázáním věci jednomu ze spoluvlastníků za náhradu
o právní událost nebo protiprávní stav – dopravní nehoda, bezdůvodné obohacení

Základní pojmy
Závazkové právo = část soukromého práva, která upravuje vztahy mezi věřiteli a dlužníky
Věřitel = subjekt, který má ze závazkového právního vztahu pohledávku; subjekt oprávněný
Dlužník = subjekt téhož závazkového právního vztahu, který má povinnost pohledávku splnit = má dluh; subjekt povinný
Pohledávka = právo věřitele požadovat od dlužníka určité plnění; stane-li se platnou, stává se nárokem, lze ji vymáhat soudně, nesplatil-li ji dlužník dobrovolně
Dluh = povinnost dlužník poskytnout věřiteli jím požadované a dlužníkem slíbené plnění
Naturální pohledávky – plnění není vymahatelné soudně, soud jeho žalobu odmítne

Třídění závazkového práva
- dle právního důvodu vzniku:
Závazkové právo smluvní
- nejčastějším důvodem vzniku závazkově právních vztahů je smlouva = dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, k jehož vzniku je třeba shodného projevu vůle všech stran
o smlouvy zakládající závazkové právní vztahy – kupní
o smlouvy zajišťující závazkové právní vztahy – zástavní
o smlouvy měnící závazkové právní vztahy – o převzetí plnění
o smlouvy, jimiž zanikají závazkové právní vztahy – o prominutí dluhu
- postaveno na obecných zásadách, které jsou většinou zakotveny přímo v zákoně
o rovnost smluvních stran
o smluvní svoboda
o ochrana dobré víry
o pacta sunt servanta – smlouvy mají být dodržovány
o nikdo se nemůže dovolávat vlastní nepoctivosti

smlouva = právní skutečnost, na jejímž základě vznikají smluvní závazkové vztahy:
- pojmenovaná = typová smlouva, výslovně upravena v OZ
- nepojmenovaná = neupravená v OZ
- adhezní smlouva = 1 strana předkládá 2. nabídku s tím, že druhá strana ji musí přijmout bez možnosti změn nebo ji odmítnout
- o smlouvě budoucí = zabezpečuje uzavření určité smlouvy v budoucnu, stanovena doba, do která má být budoucí smlouva uzavřena
- spotřebitelské smlouvy
o na 1 straně spotřebitel, na 2 straně podnikatel-profesionál – snaha vyrovnávat faktickou nerovnost mezi neznalým spotřebitelem a profesionálním obchodníkem – dodavatelem
o dodavatel = osoba podnikajíc
o spotřebitel = osoba, která v konkrétním právním vztahu nevystupuje jako podnikatel, chce nakoupit výrobky nebo užít služby nabízené podnikatelem

o smlouvy sjednávané na dálku (telefon, fax, email, internet)
 spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění
o smlouvy sjednávané mimo provozní prostory dodavatele = podomní obchod
 spotřebitel může od smlouvy písemně odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření, do 1 měsíce pokud mu zboží ještě nebylo dodáno, pokud nebyl písemně upozorněn na možnost odstoupení – lhůta odstoupení = 1 rok"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10733
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse