Právo v otázkách

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z práva. Práce je koncipována ve formě testu, kde jsou otázky a na výběr jsou čtyři odpovědi. Správné odpovědi jsou součástí práce a vyznačeny.

Obsah

1.
Otázky z práva

Úryvek

"Uzavře-li spotřebitel kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, má právo
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
na slevu z kupní ceny pokud se na zboží vyskytnou neodstranitelné vady, které brání užívání zboží
zboží vyměnit za jiné
od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží
na to, aby byl ústně poučen o užívání věci

Mezi podmínky obecné občanskoprávní odpovědnosti za škodu nepatří
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem a škodou
protiprávní úkon
vznik škody
smluvní vztah mezi škůdcem a poškozeným

Kdo může provést změny a zásahy do rodičovské zodpovědnosti?
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
ten z rodičů, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy po rozvodu manželství
orgán sociální péče, případně soud
stát prostřednictvím soudu
v případě omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti soud, v případě pozastavení orgán sociální péče

Který institut nepatří mezi instituty náhradní rodinné výchovy?
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
nezrušitelné osvojení, při kterém jsou osvojitelé zapsáni do rodného listu dítěte
pěstounská péče realizovaná v zařízeních, která se rodinnému prostředí pouze podobají
výchovný ústav
prosté osvojení

Institut "probace" v trestním právu znamená m.j. též:
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným
výkon notářství
organizování a vykonávání dozoru ve věznici
výkon právní služby advokátem

Ústní návrh smlouvy zaniká:
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
po 14 dnech
po uplynutí akceptační lhůty
po 1 týdnu
není-li přijat ihned

Strany v občanskoprávním soudním řízení se nazývají :
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.
žadatel a protistrana
navrhovatel a odpůrce
žalobce a obviněný
žalobce a žalovaný

V řízení v obchodních věcech používá soud jako procesního předpisu (tzn. předpisu který použije např. pro zahájení řízení, dokazování atp.)
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

občanský zákoník
občanský soudní řád
obchodní soudní řád
správní řád

Provádění výkonu rozhodnutí je svěřeno.
Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.
notářům jako správcům dědictví
obecným soudům
probačním a soudním úředníkům
soudním exekutorům

Osoba, která až do skončení projednávání dědictví soudem vykonává práva a povinnosti, která k majetku vykonával zůstavitel, se nazývá
SPRÁVCE DĚDICTVÍ
.
Ke kvalifikovanému rozhodnutí soudu o existenci vlastnického práva osoby k určité věci slouží žaloba
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
na plnění
reivindikační
negatorní
určovací

K ochraně práv vlastníka proti neoprávněnému zadržování věci jinou osobou slouží žaloba
reivindikační

Odporuje-li vyhláška obce zákonu:
Vyberte libovolný počet možných odpovědí.
může ji zrušit krajský soud
může ji zrušit Ústavní soud ČR nálezem
může být nejprve sistována (pozastavena)
může ji zrušit Nejvyšší soud ČR

Zastupitelé obecního zastupitelstva jsou:
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
jmenováni starostou obce
voleni radou obce v komunálních volbách, které se konají každé 4 roky
jsou jmenováni krajským úřadem na návrh hejtmana
voleni občany obce v komunálních volbách, které se konají každé 4 roky

Do samostatné působnosti obce patří:
Vyberte libovolný počet možných odpovědí.
hospodaření s majetkem obce
zabezpečení čistoty obce
schválení rozpočtu obce
stavební řízení

Autorské právo k dílu vzniká v okamžiku:
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
zveřejnění díla
registrace díla u některého z kolektivních správců autorských děl
registrace díla u Státního fondu kultury
kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické

Změnou pracovního poměru není:
Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
změna v subjektu zaměstnavatele
přeložení zaměstnance
změna v subjektu zaměstnance
převedení zaměstnance"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29454
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse