Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo v podnikání - výpisky ze skript

Právo v podnikání - výpisky ze skript

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky ze skript do předmětu Právo v podnikání. Velmi přehledně, v kapitolách, seznamuje s právními předpisy pro podnikání, živnostenským právem, typy soutěží, ochranou známkou i typy společností. Popisuje druhy smluv a řízení před soudem. Text je psán formou odrážek, pouze některé kapitoly jsou uvedeny souvislým textem.

Obsah

1.
Veřejnoprávní a soukromoprávní rámec podnikání
1.1.
Typické rysy obou právních oblastí
1.2.
Příklady právních předpisů, předmět úpravy
2.
Živnostenské právo
2.1.
Pojem živnostenského podnikání
2.2.
Dělení živností
2.3.
Vznik živnostenského oprávnění
3.
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, průmyslovým způsobem, v provozovnách
3.1.
Činnost živnostenských úřadů, kontroly a sankce
4.
Konkurz
4.1.
Základní charakteristika konkurzu
4.2.
Průběh konkurzního řízení
4.3.
Subjekty zúčastněné na řízení, ukončení konkurzu
5.
Vyrovnání
5.1.
Základní charakteristika, důsledky vyrovnání
6.
Hospodářská soutěž (HS)
6.1.
Ochrana HS před omezováním, činnost úřadu pro ochranu HS
7.
Nekalá soutěž (NS)
7.1.
Pojem, druhy nekalosoutěžních jednání
8.
Vynálezy, právní ochrana, patent, využití vynálezů
9.
Průmyslové vzory, právní ochrana designu, zlepšovací návrhy
10.
Práva na označení, obchodní firma, označení původu výrobku
11.
Ochranná známka
12.
Pojem podnikání, podnikatelé, členění, registrace podnikatelských subjektů
13.
Obchodní firma
14.
Obchodní rejstřík
14.1.
Pojem, funkce, význam
14.2.
Ochrana dobré víry
14.3.
Konstitutivní a deklaratorní zápisy
15.
Subjekty zapisované do obchodního rejstříku, předmět zápisů, sbírka listin
16.
Obchodní společnosti (OS), orgány, vkladová povinnost
16.1.
Práva a povinnosti společníků
16.2.
Založení a vznik společnosti
17.
Zrušení a zánik společnosti, povinnosti likvidátora
18.
Veřejná obchodní společnosti - vznik, postavení společníků
18.1.
Náležitosti společenské smlouvy
19.
Komanditní společnost - vznik, náležitosti společenské smlouvy
19.1.
Statutární orgány, požadavky na ně, postavení společníků
20.
Společnost s ručním omezeným - základní právní úprava, vznik společnosti
20.1.
Postavení statutárních orgánů, postavení společníků
20.2.
Převod obchodního podílu
21.
Akciová společnost
21.1.
Způsoby vzniku
21.2.
Postavení akcionářů, orgány společnosti, jejich působnost
22.
Družstvo
23.
Obchodní závazkové vztahy, rozsah, působnost zákonů
24.
Charakteristika právní úpravy obchodních závazkových vztahů, vznik smluv, obchodní podmínky a zvyklosti
25.
Veřejný návrh a veřejná soutěž
26.
Smlouva o smlouvě budoucí, zajištění obchodních závazků
27.
Kupní smlouva
28.
Zánik obchodních závazkových vztahů, závazky z porušení práva
29.
Smlouva o dílo
30.
Smlouva o prodeji podniku
31.
Smlouva mandátní a komisionářská
32.
Smlouva o uložení a skladování
33.
Smlouva o úvěru a otevření akreditivu
34.
Soudy, soustava soudů, příslušnost, zásady soudního řízení
35.
Řízení před soudem I. stupně
36.
Forma a obsah rozsudku
37.
Řízení před soudem II. stupně
38.
Mimořádné opravné položky
39.
Rozhodčí řízení, průběh rozhodčího řízení

Úryvek

"1. Veřejnoprávní a soukromoprávní rámec podnikání – typické rysy obou právních oblastí, příklady právních předpisů, předmět úpravy

Soukromoprávní úprava vztahů v podnikání:
 právní úpravy: občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, mezinárodní právo soukromé
 je dána spojením občanskoprávních základů podnikání a obchodního práva jako účelově vytvořeného souboru právních norem
 vztah občanského a obchodního práva je vztah obecného a speciálního právního předpisu,
 občanské právo je obecným základem, na kterém je postaveno obchodní právo jako soubor speciálních právních norem, které stanoví odlišnosti občanského zákoníka
 obchodní právo – normy soukromého práva, které upravují právní postavení podnikatelů a odchylky právních vztahů od obecných předpisů občanského právo
 pracovní právo: právní úprava vztahu zaměstnavatele a zaměstnance na základě pracovněprávních smluv
 mezinárodní právo soukromé: právní úprava možných střetů právních řádů dvou nebo více států při úpravě soukromoprávních vztahů s cizích prvkem
 prameny: občanský zákoník, zvláštní zákony, např. zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor – přednost před obchodním zákoníkem, autorský zákon, zákoník práce, zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, zákon o cestovních náhradách, zákon o mezinárodním právu soukromém. Vztahy obchodního a občanského zákoníku:
o pokud obchodní zákoník neřeší některou otázku majetkových vztahů podnikatelů, řeší se dle občanského zákoníku (věcná břemena)
o jiné vztahy jsou upraveny v občanském zákoníku a obchodní zákoník vymezuje jen dílčí otázky (např. u závazkového práva)

Veřejnoprávní úprava právních vztahů v podnikání:
se soukromoprávní úpravou souvisí řada právních předpisů, které obsahují veřejnoprávní normy
stát vytváří jednotný rámec pro všechny podniky v podobě příkazů, omezení a povinností, které souvisí s prosazením celospolečenských zájmů na určitém způsobu regulace, ochrany a vývoje podnikatelského prostředí
mezi veřejné zájmy patří:
zájem na jednotných pravidlech soutěžení mezi konkurenty na truhu
zájem na ochraně spotřebitele výrobků či služeb poskytovaných podnikateli v rámci existující konkurence se všemi kladnými i zápornými důsledky
zájem na ochraně národní ekonomiky před ztrátovými, nepřizpůsobivými a prodělečnými podniky, které mohou za určitých okolností ekonomicky ohrozit jinak úspěšné, ziskové a flexibilní podnikatele."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a velké množství zkratek.
Tato práce obsahuje doslovný opis Zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), části 3I., Obchodní závazkové vztahy. Také obsahuje výpisky z knihy P. Hajna: Jak uzavírat obchodní smlouvy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18472
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse