Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo, vybrané kapitoly - výpisky z přednášek

Právo, vybrané kapitoly - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek z oblasti práva. Velmi stručně, pouze heslovitě, formou odrážek, definuje základní pojmy. Dále se věnuje nejen občanskému právu hmotnému a procesnímu, ale také právu pracovnímu, trestnímu, živnostenskému a obchodnímu.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Norma
1.2.
Sankce
1.3.
Prameny práva
1.3.1.
Právní obyčeje
1.3.2.
Precedenty
1.3.3.
Právní normy
1.3.4.
Normativní smlouva
1.4.
Systém práva
1.5.
Právní vztahy
1.6.
Subjekty právních vztahů
2.
Občanské právo hmotné (§ 1 – odstavec 2)
2.1.
Prameny občanského práva
2.2.
Občansko-právní vztahy
2.3.
Předmět občanského práva
2.4.
Předmětem občanského práva jsou
2.4.1.
Práva věcná
2.4.2.
Dědění
3.
Občanské právo procesní
3.1.
Občansko – soudní řízení
3.2.
Zásady civilního řízení
3.3.
Sporné řízení
3.4.
Právní moc
3.5.
Vykonatelnost
3.6.
Typy soudních rozhodnutí
3.7.
Typy soudních rozsudků
3.8.
Mimořádné opravné prostředky
3.9.
Náklady řízení
3.10.
Výkon rozhodnutí
4.
Pracovní právo
4.1.
Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
4.2.
Zákoník práce
4.3.
Vznik a trvání pracovního poměru
4.3.1.
Konkurenční doložka
4.3.2.
Způsoby ukončení pracovní smlouvy
4.3.3.
Kázeň
4.3.4.
Okamžité zrušení pracovního poměru
5.
Trestní právo
5.1.
Rozdělení trestního práva
5.2.
Trestní právo
5.3.
Trestní zákon
5.3.1.
Materiální a formální znaky
5.3.2.
Zavinění
5.3.3.
Trestní zásada
5.3.4.
Stádia trestného činu
5.3.5.
Okolnosti vylučující protiprávnost
5.3.6.
Trest
5.3.7.
Trestní řízení
6.
Živnostenské právo
6.1.
Živnost
6.2.
Rozdělení živností podle způsobu vzniku
6.3.
Průkazy živnostenského oprávnění
7.
Obchodní právo
7.1.
Základní normy
7.2.
Procesní normy
7.3.
Obchodní zákon
7.4.
Základní pojmy
7.5.
Smlouvy uzavírané při podnikání
7.6.
Závazkové vztahy

Úryvek

"Trestní zákon
Pachatel
- ten kdo spáchal trestní čin sám (trestní čin může být spáchán i pokud k tomu použiji jiného tvora např. pes, dítě…)
- odpovídá za to ten kdo ho vlastní, poslal ho…

Spolupachatelé
- spáchali trestní čin společným jednáním a společným úmyslem
- je úmyslné jen u úmyslného trestného činu

Účastník
- organizátor (řídil trestný čin)
- návodce (navedl někoho)
- pomocník (obstarával někomu zbraň – nemá společný úmysl)

Okolnosti vylučující protiprávnost
1) Nutná ochrana
- čin jinak trestný, jímž někdo odvrací útok, který přímo hrozí a nebo trvá, není trestným
činem
- nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená hrozícímu útoku

2) Krajní nouze
- čin jinak nebezpečný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebezpečí
- nejde o krajní nouzi, pokud lze nebezpečí odvrátit jinak nebo způsobím-li nebezpečí
ještě větší
3) Oprávněné použití zbraně
- např. zákon o policii, celnicích

4) souhlas poškozeného


Trest
- trest = výhradně kategorie trestního práva (stejně jako presumpce neviny…)

Druhy trestů:
1) Odnětí svobody - maximálně 15 let
- nad 15 let = výjimečný trest (15-20 let, doživotí)
- pouze pro výjimečné nebezpečné trestné činy
2) Obecně – prospěšné práce
3) Zákon činnosti
4) Propadnutí majetku
5) Propadnutí věci
6) Peněžitý trest
7) Vyhoštění (x extradice – vydání do ciziny k trestnímu stíhání)
8) Zákaz pobytu
9) Ztráta vojenské hodnosti, čestných titulů a vyznamenání (pouze s jinými tresty)

Obecně přitěžující a polehčující okolnosti
- zákon je vypočítává demonstrativním způsobem

Polehčující:
- silné rozrušení (jakékoliv emoce)
- věk blízký k věku mladistvích
- závislost a podřízenost
- jednání pod vlivem hrozby, nátlaku (vydírání)
- tíživé problémy v rodině (ne alkoholik, který propije celou výplatu a pak krade, aby měli děti co jíst – není polehčující okolnost)
- exces z nutné obrany
- pachatel vedl před trestným činem řádný život

Přitěžující:
- zvlášť zavrženíhodná pohnutka (pomsta, zabytí svědka, vražda je spáchána z nenávisti)
- spáchání trestného činu za živelných pohrom (viz. povodně)
- spáchání trestného činu jako organizátor nebo spolčení
- pachatel nějaký čin páchal nějakou dobu (= trestný čin trvající – vražda podáváním postupně jed do pití)
- pokračující trestná činnost (neustále krade)
- někdo spáchá více trestných činů různého druhu (recidiva = ten kdo byl za nějaký trestný čin odsouzen a po odpykání trestu pokračuje dál v trestné činnosti)
- úhrnný nebo souhrnný trest = budu odsouzena za vše co jsem spáchala

Zánik trestnosti (trestní odpovědnosti)
- dopustila jsem se trestného činu a nebudu za něj odsouzená
1) Účinná lítost
- v některých případech zaniká trestnost
- je možné i u některých trestných činů (např. vytvořím bombu, dám ji na frekventované
místo, ale leknu se, ale neumím je zastavit, zavolám policii a ta ji odpojí – nejsem trestána)
- při daňovém deliktu (nejsem trestána, pokud doplatím – ale jsem pokutována)

2) Promlčení trestního stíhání
- od 3 let až do 20 let
- některé trestné činy jsou nepromlčitelné: zločiny proti lidskosti (genocida = úmyslné
vyhlazení určité rasy), proti míru

3) Smrtí pachatele
- peněžitý trest, ale trvá – jde do dědictví

4) Milost prezidenta
- je upravena v ústavě
- může být udělena ve 2 formách:
a) hromadná (amnestie)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 37 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.
Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15124
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse