Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Právo - vypracované otázky ke zkoušce

Právo - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky, kdy každá z nich je dělená na 4 části. Celkově jde o shrnutí občanského a obchodního zákoníku a procesního práva vycházejícího z občanského soudního řádu. Pramenem pro sestavení této práce byly přednášky, občanský a obchodní zákoník a občanský soudní řád

Obsah

1.
otázka
a) Způsob zrušení právnických osob
b) Zrušení a likvidace společnosti
c) Zrušení bez likvidace
d) Kupní smlouva dle obchodního práva
e) Charakteristika základních zásad občanského soudního řízení
f) Právní způsobilost
2.
otázka
a) Obchodní rejstřík a likvidace
b) Smlouva o prodeji podniku
c) Subjekty občanského soudního řízení
3.
otázka
a) Promlčení a prekluze dle OZ
b) Valná hromada a.s.
c) Pravomoc, příslušnost soudů
d) Subjekty občanskoprávních vztahů, osoby fyzické, příbuzenství, osoby blízké a domácnost
4.
otázka
a) Zánik závazku dle obchodního práva
b) Veřejná obchodní společnost
c) Právní moc a vykonatelnost
d) Promlčení, doba a prekluze v občanském právu
5.
otázka
a) Podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, organizační složka podniku
b) Komanditní společnost
c) Opravné prostředky
d) Vlastnické právo
6.
otázka
a) Obchodní firma
b) Smluvní pokuta dle občanského a obchodního práva
c) Civilní žaloba, návrh na zahájení řízení
d) Kupní smlouva dle občan.zák.
7.
otázka
a) Jednání podnikatele
b) Družstvo (struktura orgánů)
c) Druhy rozhodnutí dle obč.soud.řádu
d) Pojem věci a jejich třídění
8.
otázka
a) Společnost s ručením omezeným (právní a majetková charakteristika, práva a povinnosti společníků)
b) Smlouva o prodeji a nájmu podniku
c) Procesní způsobilost
d) Podílové spoluvlastnictví a SJM
9.
otázka
a) Akciová společnost
b) Smlouva o běžném účtu
c) Způsob výkonu rozhodnutí
d) Kupní smlouva dle občan.zák. + smlouva o dílo
10.
otázka
a) Družstvo (struktura orgánů)
b) Smlouva o úvěru
c) Účastníci občanského soudního řízení
d) Promlčení a prekluze
11.
otázka
a) Komanditní společnost
b) Likvidace obchodní společnosti
c) Rozdíl mezi rozsudkem a platebním rozkazem
d) Smlouva kupní a směnná
12.
otázka
a) Společnost s ručením omezeným
b) Způsoby zániku závazku
c) Mimořádné opravné prostředky
d) Smlouva o obstarání věci, smlouva o zprostředkování
13.
otázka
a) Právní a ekonomické prostředky zajištění závazků
b) Založení a vznik a.s.
c) Pojem exekučního řízení a jeho vztah k řízení nalézacímu
d) Smlouva o půjčce a o výpůjčce
14.
otázka
a) Druhy obchodních závazkových vztahů
b) Veřejná obchodní společnost
c) Účastníci občanského soudního řízení a jejich zastoupení
d) Smlouva o ubytování
15.
otázka
a) Akciová společnost
b) Smlouva o nájmu podniku
c) Pravomoc a příslušnost
d) Nájemní smlouva

Úryvek

"V.
A. Podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, organizační složka podniku
- podnikání – soustavná činnost prováděná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
- podnikatel – osoba zapsaná v OR, podniká na základě živnostenského oprávnění, podle zvláštních předpisů; osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu
- místem podnikání je adresa zapsaná jako místo podnikání v OR
- fyzická osoba může a nemusí být zapsaná v OR (musí pokud provozuje živnost průmyslovým způsobem; pokud výše příjmů 2x po sobě přesáhla 120 mil. / rok
- právnická osoba se zapisuje do OR vždy
- podnik a obchodní jmění – podnikem se rozumí soubor hmotných, i osobních a nehmotných složek podnikání. Podnik je věc hromadná.
- Obchodním majetkem se rozumí (u fyz.os.) majetek podnikatele, který je určen k podnikání. U právnických osob je to veškerý jejich majetek.
- Obchodní jmění – soubor majetku a závazků
- Organizační složka podniku – např. odštěpný závod, který je jako odštěpný závod zapsán v OR; provozovna – prostor, kde je uskutečňována podnikatelská činnost

B. Komanditní společnost
- společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR = komandisté; a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem = komplementáři
- zakladatelskou listinou je společenská smlouva, musí obsahovat:
a) firmu a sídlo spol.
b) určení společníků
c) předmět podnikání
d) určení, kdo je komandista a komplementář
e) výše vkladu každého komandisty

- firma musí obsahovat označení k.s. Obsahuje-li firma jméno komandisty, pak on ručí stejně jako komplementář
- návrh na zápis do OR podepisují všichni společníci
- práva a povinnosti společníků – k vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři, v ostatních záležitostech spolurozhodují s komandity většinou hlasů, není-li stanoveno ve spol.smlouvě jinak
- ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech společníků
- minimální vklad komandisty je 5000Kč, je oprávněn nahlížet do účetních knih a dokladů, neplatí pro něj zákaz konkurence
- ztrátu nesou komplementáři rovným dílem, komandisté se podílejí pokud to stanoví spol.smlouva
- statut.org.jsou komplementáři"

Poznámka

Práce je velmi přehledná, některé pasáže jsou i barevně označené.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse