Právo základy

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Definice - právo (objektivní, subjektivní), etika. Právo - veřejné, soukromé, hmotné, procesní. Typy řízení - trestní, civilní, správní. Prameny práva - právní normy vydávané státními orgány s legislativní pravomocí tzv. psané právo, zvyklosti (obyčeje), soudní rozhodnutí (precedenty), normativní smlouvy. Judikatura. Právní stát - princip dělení státní moci, princip legality, jednotné území, hranice, společný jazyk... Právní systémy ve světě - anglosaský, tzv „common law“, evropský, islám, judaismus. Právní vědomí. Právní předpisy - legislativa, platnost, účinnost, působnost. Právní vztahy - účastníci (fyzické osoby, schopnost mít práva a povinnosti, způsobilost k právním úkonům, právnické osoby, plná moc, prokura), práva a povinnosti (dare, facere, omittere, pati), objekty právních vztahů (věc (movité, nemovité, hlavní, součást, příslušenství)). Čas v právu - jako pevně stanovený čas, jako plynoucí čas, lhůta (lhůty určené podle dnů, lhůty určené podle týdnů, lhůty určené podle měsíců, let), prepoze, promlčení, prodlení, vydržení.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Dělení práva
3.
Prameny práva
4.
Právní stát
5.
Právní systém ve světě
6.
Právní předpisy
7.
Právní vztahy
8.
Čas v právu

Úryvek

"Právní vztahy
- společenské vztahy upravené právními normami
- složení:
I. účastníci (subjekty)
a) fyzické osoby
- mají dvojí právní způsobilost
A. schopnost mít práva a povinnosti
- nasciturus - počaté dítě, které se musí narodit
- pracovní právo: 15 let - možnost uzavřít prac. smlouvu
- možnost sepsat závěť s notářem
- trestní právo: 15 – 18 let - mladiství pachatel, max. trest 10 let
- délka trestu se automaticky zkracuje na polovinu
- občanský zákoník: 16 let u žen - zplnoletnění (těhotenství)
18 let - plná právní způsobilost

B. způsobilost k právním úkonům
- vlastním jménem zakládat, měnit a rušit své právní vztahy
- vzniká zletilostí

- právní způsobilost se může během života měnit, soud může ze závažných důvodů
(duševní nemoc, drogy …) této způsobilosti zbavit nebo ji omezit
- při omezení nebo zbavení způsobilosti - opatrovník
- způsobilost končí smrtí – úmrtní list, prohlášení za mrtvého

b) právnické osoby
- musí vzniknout zákonným způsobem
: společenství fyzických osob, majetkové společenství, společenství právnických
osob, politické strany, politické hnutí, církevní a náboženské společnosti, další
sdružení (komory), účelová sdružení majetku (např.: nadace), státní fondy, jednotky
územní samosprávy

Plná moc = pověření
 všeobecná - není omezená časově ani věcně
 speciální
- forma: může být udělena písemně, ústně, konkludentně (mlčky)
- zmocněnec ji může vypovědět, zmocnitel ji může odvolat

Prokura
- pouze v obchodně-právní oblasti
- zvláštní druh plné moci
- může ji udělit pouze podnikatel zapsaný v OR
- prokurista může dělat vše s výjimkou zcizování nemovitosti (disponování s ní)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4638
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse