Právo životního prostředí

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stav životního prostředí světově - globální a národní problémy životního prostředí - výčet, charakteristika, vzájemné souvislosti, možnosti, řešení. Souvislosti státní ekologické politiky - důvody rozvoje státní ekologické politiky, nástroje, metody, státní politika životního prostředí, výsledky v ochraně životního prostředí, přetrvávající problémy, aktivita ČR. Stav životního prostředí a jeho složek v ČR - stav po pádu komunistického režimu, výsledky za 10 let. Prameny práva životního prostředí - právní základy, ústava, zákon o právu na informace o životního prostředí, systém PŽR. Základní právní principy ochrany životního prostředí - PŽR, ochrana životního prostředí, právo životního prostředí, zásady ochrany, povinnosti při ochraně životního prostředí, principy, pojmy. Nástroje ochrany životního prostředí - právní nástroje, informační nástroje, vzdělávací, institucionální, výzkum a vývoj. Organizace ochrany životního prostředí - stát a jeho orgány. Průřezové prostředky ochrany životního prostředí - územní plánování, pořizování plánu, způsob změny územního plánu, plánovací dokumentace, posuzování vlivů na životní prostředí. Ochrana lidského zdraví ve vztahu k ochraně životního prostředí - hygiena, lázeňství, hluk, vibrace. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí - hlavní funkce, pozitivní a negativní stimulace, poplatky. Právní odpovědnost v oblasti životního prostředí - formy odpovědnosti, ohrožení životního prostředí, Luganská úmluva. Obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny - obecná ochrana, zvláštní ochrana přírody a krajiny - ochran území, ochrana druhů, přestupky, pokuty. Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva - obecná ochrana, speciální ochrana. Právní úprava ochrany půdy a zemědělského půdního fondu - půda, zemědelský půdní fond, zásady ochrany, orgány ochrany. Právní úprava ochrany lesů - členění lesů, kategorie lesů, obecné užívání lesů, hospodaření v lese. Právní úprava ochrany vod - nakládání s vodami, zákony. Ochrana ovzduší - mezinárodní úmluvy, nástroje, povinnosti. Pr. úprava využívání ner. bohatství a využívání energie ve vztahu k živ. prostředí - nerostné bohatství, energetika. Právní úprava nakládání s odpadky - odpadové hospodářství. Právní úprava před dalšími zvláštními zdroji - chemické látky. Právní úprava využivání jaderné energie - ochrany před ionizujícím záření, zákony. Hlavní mezinárodní úmluvy - úsek ochrany životního prostředí. Mezinárodní organizace činné v oblasti ochrany životního prostředí.

Obsah

1) Stav životního prostředí světově
2) Souvislosti státní ekologické politiky
3) Stav životního prostředí a jeho složek v ČR
4) Prameny práva životního prostředí
5) Právo živ. prostředí a zákl. právní principy ochrany živ. prostředí, prameny právní úpravy
6) Nástroje ochrany životního prostředí
7) Organizace ochrany životního prostředí
8) Průřezové prostředky ochrany životního prostředí
9) Ochrana lidského zdraví ve vztahu k ochraně životního prostředí
10) Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí
11) Právní odpovědnost v oblasti životního prostředí
12) Obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny
13) Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva
14) Právní úprava ochrany půdy a zemědělského půdního fondu
15) Právní úprava ochrany lesů
16) Právní úprava ochrany vod
17) Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země
18) Právní úprava využívání ner. bohatství a využívání energie ve vztahu k živ. prostředí
19) Právní úprava nakládání s odpadky
20) Právní úprava před dalšími zvláštními zdroji
21) Právní úprava využívání jaderné energie
22) Hlavní mezinárodní úmluvy
23) Mezinárodní organizace

Úryvek

Při ochraně živ. prostředí v globál. a regionálním měřítku jsou hlavními aktéry vedle vlád jednotlivých států různé organizace mezivládní povahy, orgány a přidružené organizace v rámci OSN, nevládní organizace. Jejich význam. úlohou je výměna informací – fungují jako místa pro sběr a výměnu výsledků výzkum. projektů atd. Program pro živ. prostředí při OSN (UNEP) např. každoročně vydává zprávu o stavu živ. prostředí. Tyto subjekty se podílejí dále na přípravě a realizaci mezinárodněpr. úprav svou účastí při navrhování nových právních pravidel, doporučení, úmluv atd.
Mez. organizacemi se rozumí organizace mezivládní – jsou to sdružení států, která na základě pr. aktu, jímž byla zřízena ( mez. smlouva), trvale vykonávají urč. úkoly pro čl. státy, a to vlastním jménem a vlastními orgány. Mez. organizace tvoří státy ( na rozdíl od nevládních organizací). Od mez. konferencí je odlišuje relativní trvalost jejich existence. Lze je členit např. podle počtu členů (univerzální, partikulární). Dále se děli na mezivládní a supranacionální (nadstátní). V případě mez. organizací mezivládního charakteru jsou rozhodovací pravomoci svěřeny orgánům složeným z delegátů čl. států a nikoli orgánům, které tvoří nezávislí mez. úředníci. Usnesení orgánů mezivládních organizací mají povahu doporučení a nejsou pr. závazná pro čl. státy – jen výjimečně orgány složené z delegátů přijímají rozhodnutí, jimž náleží závaznost a vynutitelnost. Mez. organizace nadstátní povahy charakterizuje přenesení svrchovaných pravomocí státu na mez. organizaci – orgány nadstátních organizací (ES) příjímají rozhodnutí, která mají bezprostřední závaznost.

Poznámka

Materiál je rozdělen do 23 souborů.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5577
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse