Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo životního prostředí, obecná část - vypracované otázky

Právo životního prostředí, obecná část - vypracované otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z oblasti práva životního prostředí. Text heslovitou formou vymezuje předmět a systém práva životního prostředí, včetně jeho principů. Zabývá se ústavními základy ochrany životního prostředí. Vyjmenovává právní, administrativní, koncepční a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Pojednává nejen o účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí, ale také o jeho systému odpovědnosti. Závěrečné otázky seznamují s rolí územní plánování a pravomocemi stavebních úřadů při ochraně životního prostředí.

Obsah

1.
Právo životního prostředí – pojem, předmět, systém, vztah k dalším právním odvětvím
2.
Prameny práva životního prostředí
3.
Trvale udržitelný rozvoj, odpovědnost původce – charakteristika, projevy
4.
Princip prevence, princip integrace – charakteristika, projevy
5.
Princip komplexnosti, princip ochrany u zdroje - charakteristika, projevy
6.
Princip odpovědnosti státu, princip únosného zatížení krajiny
7.
Princip předběžné opatrnosti, princip informovanosti a účasti veřejnosti
8.
Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí
9.
Právní nástroje ochrany životního prostředí
10.
Administrativní nástroje ochrany životního prostředí – charakteristika, druhy
11.
Koncepční nástroje ochrany životního prostředí – charakteristika, druhy, příklady
12.
Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí – charakteristika, druhy, příklady
13.
Institucionální zabezpečení ochrany životního prostředí
14.
Právo na informace o životním prostředí
15.
Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)
16.
Prameny, pojem a předmět posuzování vlivů činností na životní prostředí
17.
Posuzování vlivů záměrů – postup procedur EIA
18.
Posuzování vlivů koncepcí (SEA)
19.
Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí – přehled forem a způsobů
20.
Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí v rozhodovacích procesech
21.
Systém odpovědnosti v právu životního prostředí
22.
Deliktní odpovědnost v právu životního prostředí
23.
Územní plánování, jeho role v ochraně životního prostředí
25.
Stavební řád a ochrana životního prostředí

Úryvek

"3. Trvale udržitelný rozvoj, odpovědnost původce – charakteristika, projevy v pr.úpravě
• trvale udržitelný rozvoj (TUR) – sustainable development – je to rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů; TUR má 4 dimenze:
o ekonomický a technologický rozvoj
o rozvoj lidské společnosti
o rozvoj občanské společnosti
o ekologická únosnost

• TUR poprvé použit ve zprávě Our common future Komise OSN v roce 1987  posléze přijato mezinár. společenstvím – na summitech v Riu i Johannesburgu; založen na přednostním využívání obnovitelných přírodních zdrojů – ale pouze v rámci jejich obnovitelnosti, dále na maximální šetrnosti a úspornosti ve vztahu ke zdrojům neobnovitelným; základním obnovitelným zdrojem je člověk

Princip trvale udržitelného rozvoje: jedním z principů vyjmenovaných v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ( § 6). Tento princip koordinuje nezbytnou ochranu ŽP s požadavky ekonomického a sociálního rozvoje.

Dochází k poměřování veřejných zájmů (např. územní plánování –stavební zákon, správní řád).

Princip odpovědnosti původce: znamená, že každý odpovídá za svou činnost, kterou ohrožuje nebo zhoršuje ŽP. Odpovědnost spočívá v náhradě způsobené škody, resp. V odstranění ekologické újmy a v deliktní odpovědnosti za protiprávní jednání. Jde též o odpovědnost ve formě různých ekonomických nástrojů (poplatky, odvody, daně,…) za jednání jinak právem dovolené, a to podle speciálního principu znečišťovatel platí (PPP – polluters pays principle).

Trvale udržitelného rozvoje

- ŽP je součástí sociálního standardu -> zásada koordinuje nezbytnou ochranu ŽP s požadavky sociálního a ekonomického rozvoje
- poprvé ve zprávě komise OSN o ŽP (1987)
- znamená regulaci společenských vztahů zaměřenou na šetrné využívání přírodních zdrojů, jež umožní rozvoj, při němž budou respektovány požadavky na zachování příznivého ŽP
- Z o ŽP definuje v § 6: „rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené fce ekosystémů“"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství zkratek.
Text je barevně rozlišen.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 2 stran.
Práce obsahuje doslovné výpisy z následujících zákonů: Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Práce nepřiznaně čerpá ze zdroje: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/spravni-pravo/Zivotko/ZPZPeia.ppt.
Práce pro předmět Právo životního prostředí na PF UPOL.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18604
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse