Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo životního prostředí - výpisky z přednášek

Právo životního prostředí - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo, Ekologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma právo životního prostředí. Práce se nejdříve zabývá základy ochrany životního prostředí, poté seznamuje s předmětem, systémem a prameny práva životního prostředí. Vyjmenovává organizace ochrany životního prostředí. Vymezuje právní odpovědnost při ochraně životního prostředí. Zabývá se ochranou životního prostředí v mezinárodním a komunitárním právu. Popisuje prostředky ochrany životního prostředí. Závěr se věnuje ochraně jednotlivých složek životního prostředí, i ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí.

Obsah

1.
Základy ochrany životního prostředí
1.1.
Životní prostředí
1.2.
Trvale udržitelný rozvoj
1.3.
Ekologická politika
1.4.
Ekologická politika v ČR
2.
Právo životního prostředí (PŽP)
2.1.
Předmět a systém práva životního prostředí
2.2.
Prameny práva životního prostředí
2.3.
Ústavní základy práva životního prostředí
2.4.
Právní nástroje ochrany životního prostředí
2.5.
Hlavní zásady práva životního prostředí
3.
Organizace ochrany životního prostředí, právní odpovědnost při ochraně ŽP
3.1.
Orgány státní správy a samosprávy v právu životního prostředí
3.2.
Regionální a místní správa v právu životního prostředí
3.3.
Speciální orgány státní správy ochrany životního prostředí
3.4.
Deliktní odpovědnost v právu životního prostředí
3.5.
Odpovědnost za správní delikty proti životnímu prostředí
3.6.
Právní odpovědnost za ztráty a škody na životním prostředí
4.
Ochrana životního prostředí v mezinárodním a komunitárním právu
4.1.
Prameny mezinárodního práva životního prostředí
4.2.
Mezinárodní právo životního prostředí
4.3.
Právo životního prostředí v Evropské unii
4.4.
Cíle a základní principy ochrany životního prostředí
5.
Prostředky ochrany životního prostředí
5.1.
Územní plánování
5.2.
Posuzování vlivu na životní prostředí
5.3.
Informace a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí.
6.
Ochrana jednotlivých složek životního prostředí
6.1.
Ochrana ovzduší a ozonové vrstvy
6.2.
Ochrana vody
6.3.
Ochrana půdy a lesa
6.4.
Ochrana přírody a krajiny
6.5.
Ochrana rostlinstva a živočišstva.
7.
Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí
7.1.
Odpady
7.2.
Obaly
7.3.
Záření
7.4.
Hluk a vibrace
7.5.
Chemické látky a přípravky

Úryvek

"Životní prostředí – hmotný svět, který nás obklopuje. Člověk ho mění svojí záměrnou činností

Zásady ochrany životního prostředí jsou stanoveny zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, který definuje:
životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie

Mezi největší problémy ŽP patří zejména:
- globální oteplování planety
- poškozování ozonové vrstvy
- kyselé depozice
- ztráta biologické rozmanitosti
- degradace půd (eroze,deforestace, desertifikace, kontaminace …)
- znečišťování vod

Hlavní nástroje ochrany ŽP jsou výchova, kultura a právo

Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů
Má 4 základní rozměry –
1.) ekonomický a technologický rozvoj
2.) rozvoj lidské společnosti
3.) rozvoj občanské společnosti
4.) ekologickou únosnost
TUR je založen na přednostním využívání obnovitelných zdrojů (v rámci jejich obnovitelnosti) a maximální šetrnosti k neobnovitelným zdrojům.

Ekologická politika – politika ochrany ŽP – zaujímá významné místo mezi jednotlivými politikami, a její význam stále roste."

Poznámka

Výpisky z přednášky na Policejní akademii ČR.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16450
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse