Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pravomoci prezidenta ČR

Pravomoci prezidenta ČR


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce se snaží postihnout postavení prezidenta v ústavním pořádku České republiky. V úvodních kapitolách se zabývá postavením prezidenta republiky, jeho podílem na státní moci a zařazením v ústavněprávních systémech. Dále se věnuje postavení a úloze hlavy státu podle stávajícího ústavního pořádku v celém spektru dané problematiky.

Obsah

0
Úvod
1
Ústavní postavení prezidenta
2
Postavení prezidenta v rámci systému tří mocí
3
Postavení prezidenta vůči moci zákonodárné
3.1
Vracení zákonů podle čl. 62 písm. h) Ústavy ČR
3.2
Podepisování zákonů
3.3
Svolávání zasedání Poslanecké sněmovny
3.4
Rozpuštění Poslanecké sněmovny
3.5
Vyhlašování voleb do obou komor Parlamentu
3.6
Právo účastnit se jednání na schůzích obou komor, jejich výborů a komisí
4
Postavení prezidenta vůči vládě
4.1
Pravomoci prezidenta při jmenování vlády
4.2
Odvolání vlády, demise
5
Postavení prezidenta vůči moci soudní
5.1
Jmenování soudců Ústavního soudu České republiky
5.2
Jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu České republiky
5.3
Jmenování soudců
5.4
Milosti prezidenta
5.5
Amnestie
6
Ostatní pravomoci prezidenta
6.1
Reprezentativní funkce
6.2
Prezident a ozbrojené síly
6.3
Zastupitelské mise
6.4
Udělování státních vyznamenání
7
Závěr

Úryvek

"Ústavní postavení prezidenta
2 Postavení prezidenta v rámci systémů tří mocí

Instituce prezidenta republiky je strukturálně podřazena Hlavě III. Ústavy ČR (moc výkonná). Ústava ČR do rámce moci výkonné zařazuje tři orgány: prezidenta republiky, vládu a státní zastupitelství. Ústava ČR neprovádí hierarchii mezi těmito ústavními orgány. Jedná se o orgány vedle sebe působící, s určitými vzájemnými vztahy i samostatnými kompetencemi.
V čl. 54 odst. 1 Ústavy ČR je uvedeno, že prezident republiky je hlavou státu. Bližší charakteristiku obsahu tohoto článku nalezneme v čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR , který uvádí, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Z pojmu „hlava státu“ plyne především reprezentativní funkce tohoto ústavního orgánu navenek státu. S funkcí hlavy státu souvisí i řada symbolických, ceremoniálních a protokolárních zvyklostí, užívaných v praxi styků mezi státy. Současně však toto doktrinální ustanovení odděluje funkci prezidenta z rámce moci výkonné a především ze závislosti na Parlamentu. Prezident však řadu exekutivních funkcí vykonává, a to s kontrasignací vlády, čímž je částečně zdůvodněno umístění hlavy státu v rámci moci výkonné.
Důležitým institutem ve vztahu k moci výkonné i soudní je ústavněprávní imunita prezidenta republiky. Ta se vztahuje na všechny skutkové podstaty trestných činů uvedených v trestním zákoně a na všechny skutkové podstaty přestupků či jiných správních deliktů. Imunita počíná složením slibu prezidenta republiky a je účinná až do zániku jeho mandátu, ať už formou skončení volebního období, vzdáním se funkce či ztrátou prezidentského úřadu na základě nálezu Ústavního soudu.
Ústava ČR stanoví absolutní beztrestnost i bývalého prezidenta republiky ovšem jen za ty trestné činy, jejichž skutková podstata byla bezezbytku naplněna do doby ukončení jeho mandátu.

3 Postavení prezidenta vůči moci zákonodárné

Moc zákonodárnou v ústavním pořádku České republiky reprezentuje Parlament, který se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. Mezi pravomoci prezidenta ve vztahu k moci zákonodárné patří:

3.1 Vracení zákonů podle čl. 62 písm. h) Ústavy ČR

Jedná se pravděpodobně o nejdůležitější oprávnění prezidenta vůči Parlamentu, které mu Ústava ČR propůjčuje.
V parlamentní formě vlády poměrně neobvyklá absence kontrasignace učinila z „veta“ výsadní právo prezidenta republiky, jež realizuje bez ohledu na přání a zájem vlády. Veto se tak stalo potenciálně zřejmě nejúčinnějším nástrojem prosazování představ prezidenta republiky o směřování právního řádu a politiky. Jmenovací oprávnění prezidenta v tomto smyslu mohou působit pouze zprostředkovaně, navíc je při jejich výkonu vesměs omezen součinností dalších ústavních orgánů (s velmi důležitou výjimkou jmenování Bankovní rady České národní banky). Prezident republiky by si nicméně měl být při uplatňování práva veta vědom své funkční neodpovědnosti a zásadně moderační role hlavy státu v parlamentním systému, nadto hlavy státu volené a legitimizované Parlamentem. Prezident republiky tudíž nemá být nositelem samostatného vyhraněného politického programu reformy státu, transformace společnosti apod., neboť by tím mohl ohrozit i své postavení reprezentanta státu jako celku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24244
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse