Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky do řízení lidských zdrojů

Přednášky do řízení lidských zdrojů

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se podrobně zabývá řízením lidských zdrojů, jejich obsahem, předmětem, podmínkami pro řízení, personálním plánováním, výběrem pracovníků, jejich rozvojem, umístěním a motivováním. Každý z těchto okruhů má zhruba rozsah 6 až 7 stránek.

Obsah

1.1.
Lidské zdroje
1.2.
Předměty, úkoly a obsah ŘLZ
1.2.1.
Předmět ŘLZ
1.2.2.
Předmět ŘLZ
1.2.3.
Obsah ŘLZ
1.2.3.1.
Příčiny změn obsahu
1.2.3.2.
Současné pojetí ŘLZ
1.2.4.
Úkoly ŘLZ
1.3.
Subjekty realizace ŘLZ
1.3.1.
Organizační struktura ŘLZ
2.
Vnější podmínky a ŘLZ
2.1.
Vnější podmínky
2.2.
Sledování VP
2.3.
Internacionální podmínky VP
2.3.1
Rozvoj technologií a změny v mezinárodní dělbě práce
2.3.2.
Změny na trhu práce
2.3.3.
Migrace
2.4.
Národní podmínky VP
2.4.1.
Národní podmínky VP
2.4.2.
Politika zaměstnanosti a situace na trhu práce
2.4.2.1.
Politika zaměstnanosti
2.4.2.2.
Situace na trhu práce
2.4.3.
Ekonomické podmínky
2.4.4.
Právní podmínky
2.4.5.
Odbory
3.
Vnitřní podmínky
3.1.
Charakteristika VP
3.1.1.
Podmínky finanční
3.1.2.
Podnikatelská strategie
3.1.3.
Technologie
3.1.4.
Podniková kultura
3.1.5.
Styl řízení
3.2.
Pracovní doba
3.2.1.
Týdenní pracovní doba
3.2.1.1.
Týdenní pevná pracovní doba
3.2.1.2.
Pohyblivá pracovní doba
3.2.1.3.
Dílčí pracovní doba
3.2.2.
Roční pracovní doba
3.3.
Pracovní prostředí
3.3.1.
Prostorové řešení pracoviště
3.3.2.
Fyzikální podmínky
4.
Plánování lidských zdrojů
4.1.
Obsah a cíle plánování lidských zdrojů
4.2.
Stanovení potřeby pracovníků
4.3.
Metody stanovení potřeby
4.3.1.
Manažerský odhad
4.3.2.
Metoda DELPHI
4.3.3.
Kaskádová metoda
4.3.4.
Analytické metody
4.3.5.
Statistické metody
4.4.
Plánování personálních činností
4.4.1.
Úloha vedoucích pracovníků
4.4.2.
Úloha personálního útvaru
5.
Nábor a výběr pracovníků
5.1.
Vyhledávání a nábor
5.1.1.
Nábor z hlediska organizace
5.1.1.1.
Zdroje pracovníků
5.1.1.2.
Komunikační cesty při náboru
5.1.1.3.
Hledání a nábor manažerů
5.1.2.
Hledání zaměstnání
5.1.2.1.
Výběr povolání
5.1.2.2.
Sběr informací o pracovních místech
5.1.2.3.
Výběr pracovního místa
5.1.2.4.
Příprava na získání zaměstnání
5.1.3.
Právní aspekty náboru v ČR
5.2.
Výběr pracovníků
5.2.1.
Předběžný výběr
5.2.2.
Metody výběru pracovníků
5.2.2.1.
Přijímací pohovor
5.2.2.2.
Přijímací testy
5.2.2.3.
Doporučení – reference
5.2.3.
Přijetí uchazeče do zaměstnání
5.2.3.1.
Pracovní náplň
5.2.3.2.
Změna pracovního poměru
5.2.4.
Vztah výběru pracovníka k jiným personálním činnostem
5.2.5.
Úloha manažerů a personálních útvarů
6.
Umísťování, rozvoj a hodnocení pracovníků
6.1.
Umísťování a orientace pracovníků
6.1.1.
Umísťování pracovníků z vnějších zdrojů
6.1.2.
Umísťování pracovníků z vnitřních zdrojů
6.2.
Pracovní kariéra
6.2.1.
Pracovní kariéra z hlediska pracovníka
6.2.2.
Pracovní kariéra z hlediska organizace
6.3.
Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců
6.3.1.
Potřeba a význam odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců
6.3.2.
Programy a metody odborné přípravy
6.3.2.1.
Výukové cíle
6.3.2.2.
Motivační podmínky
6.3.2.3.
Obsah odborné přípravy
6.3.2.4.
Metody odborné přípravy
6.3.2.4.
Hodnocení odborné přípravy a pracovníků
6.4.
Hodnocení pracovníků
6.4.1.
Metody hodnocení
7.
Odměňování
7.1.
Mzda
7.2.
Mzdový systém
7.3.
Systémy hodnocení
7.4.
Systém mzdových forem
7.4.1.
Časová mzda
7.4.2.
Úkolová mzda
7.4.3.
Podílová mzda
7.5.
Dodatkové mzdové formy

Úryvek

"1.2. Předměty, úkoly a obsah ŘLZ

1.2.1. Předmět ŘLZ

V souvislosti s ŘLZ: personalistika, pers. řízení a ŘLZ.

Personalistika – služba, která zajišťuje péči o zaměstnance + administrativní práce a operace. Tyto operace v sobě zahrnují zaměstnávání lidí, uchováváním pořizováním a aktualizací dokumentů týkajících se lidí a slouží jako zdroj informací pro vedoucí pracovníky. Jedná se o pasivní službu podniku (personální administrativa). Dodnes tento přístup přežívá, ale největší ohlas měla ve 20. – 30. letech.

Personální řízení – 2 fáze: období rozvoje navazující na 30. léta
fáze dospělosti (60. léta)
Jde o dynamičtější pojetí pers. práce. Objevuje se v podnicích orientovaných na expanzi, na ovládnutí velkého podílu na trhu a na eliminaci konkurence.
Hledáme konkurenční výhody:
- pečlivý výběr lidí
- formování zaměstnanců
- vzdělávání zaměstnanců
- organizování zaměstnanců
- motivace kolektivů v podniku.
Díky těmto činnostem se projevuje aktivní role personální práce. Zůstává orientována na vnitropodnikové problémy, problémy spojené se zaměstnáváním lidí a pomíjí strategii ŘLZ. Je to chápáno jako řízení operativní.

ŘLZ – nejnovější pojetí. Zahrnuje v sobě strategické aspekty (orientace na vnější faktory, které mají dopad na LZ v podniku). Pers. práce se stává integrální součástí všech ostatních manažerských činností.

1.2.2. Předmět ŘLZ

Především je to zaměstnanec podniku, dále jeho role, pozice, funkce, zájmy, vztahy. Vztahy k práci, ke spolupracovníkům, organizaci, managementu, vlastníkovi, konkurenci, ke společnosti. Dále je předmětem zaměstnanec jako člen týmu, zaměstnanec jako spotřebitel výrobků a služeb organizace. Organizace očekává sdílení zájmů, šíření dobrého jména firmy, iniciativu a nové nápady a kvalitu práce. Zaměstnanci očekávají záruky trvalého zaměstnání, uplatnění svých schopností, spravedlivou odměnu a dobrý kolektiv. ŘLZ je proces jehož předmětem je rozhodování v oblasti zaměstnaneckých vztahů, ovlivňuje organizaci i LZ a měl by být součástí práce každého manažera."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse