Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky z ekonomie

Přednášky z ekonomie

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. - od 1. 9. 2016 patří pod VŠFS Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s., Karlovy Vary

Charakteristika: Práce obsahuje heslovité výpisky doprovázené grafy a tabulkami, týkající se 23 základních okruhů z ekonomie a makroekonomie.

Obsah

1.
Ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh
2.
Výnosy
3.
Alokace zdrojů
4.
Ekonomické systémy
5.
Vývoj ekonomického myšlení
6.
Poptávka ( D )
7.
Pružnost nabídky a poptávky ( elasticita )
8.
Regulace cen
9.
Analýza nákladů a výnosů, efektivnost, maximalizace zisku, analýza bodu zvratu
10.
Úspory z rozsahu, ztráty z rozsahu
11.
Konkurence
12.
Monopol a oligopol
13.
Trh práce, trh kapitálu
14.
Trhy obecně
15.
Národní důchod
16.
Ekonomický růst, hospodářský cyklus
17.
Agregátní poptávka a agregátní nabídka
18.
Zaměstnanost a nezaměstnanost, důchodová politika
19.
Trh peněz, bankovní soustava
20.
Keynes vs. Friedman
21.
Inflace
22.
Měnové kurzy, platební bilance
23.
Mezinárodní obchod, protekcionalismus, regionalismus

Úryvek

“MIKROEKONOMIE – analyzuje chování dílčích ( malých ) ekonomických subjektů ( jednotlivců, domácností, firem, trhů ), tj. studuje chování jednotlivých prvků ekonomického systému.

- odpovídá na otázky, na které si musí odpovědět dílčí ekonomický subjekt, aby se mohl rozhodnout, jak se bude v daném ekonomické systému chovat.
- mikroekonomický přístup předpokládá zanedbatelnost dopadu individuálního rozhodnutí nebo chování dílčí složky ( subjektu ) na chování ekonomiky jako celku ( subjekt rozhodování = většinou člověk, objet = organizace )

Makroekonomie studuje chování ekonomického systém jako celku, tj. analyzuje velké agregáty ( míru inflace, míra nezaměstnanosti, dovoz a vývoz, národní produkt atd. )

- odpovídá na otázky jaké dopady bude mít rozhodování velkého počtu dílčích subjektů na hodnoty těchto agregátů a v jakém vzájemném vztahu tyto agregáty jsou.
- v makroekonomii pracuje s dílčími trhy ( zemědělských produktů, lékařských služeb atd. ) jako s trhem jediným.
- zásadní otázkou pro makroekonomii je vhodnost zasahování vlády do ekonomiky s cílem zlepšení její výkonnosti ( subjekt rozhodování = vláda, objet = celý ekonomický systém )

Výrobní faktory jsou zdroje výrobního procesu
- tvoří základní strukturu ekonomických zdrojů
- jsou jimi: práce, půda, kapitál


Práce je souhrn všech druhů fyzické a psychické činnosti jednotlivců
- je to primární faktor, který neprošel procesem výroby
- je limitována množstvím a kvalitou
- lze ovlivnit její účinnosti
- výsledkem použití je mzda

hrubá pracovní síla x lidský kapitál
→ počet práceschopných jedinců v populaci → hodnota souhrnu schopnosti
lidí, vytvářen investicemi
do vzdělání a výcviku pracovníků

Půda a přírodní zdroje jsou produktem přírody, ale nejsou volným statkem ( množství je omezené )
→ je to rovněž primární faktor

Kapitál jsou statky, které byly vyrobeny s cílem podlet se na výrobě jiných statků ( souhrn fyzických položek )
≠ kapitál finanční ( tj. finanční aktiva → obligace, akcie )
→ výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok
→ zvláštní formou kapitálu je technologie ( představuje spíše myšlenku, než hmotný
statek )

• Každý výrobní faktor přináší důchod do ekonomického systému
• Každý výrobní faktor má motivační charakter

Ekonomický statek je produkt lidské práce, kterým uspokojujeme naše potřeby
→ neexistují v neomezené míře
→ je třeba je vyrábět, aby byly k dispozici

rozdělení statků:
• hmotné a nehmotné
• volné a ekonomické
• spotřební a kapitálové

volné statky = jsou neomezeně k dispozici ( asi už jen písek na poušti a vzduch )
ekonomické statky = se nevyskytují v omezené míře a vytvářejí je lidé
spotřební statky = jsou takové, které slouží k bezprostřední potřebě
kapitálové statky = jsou takové, které slouží k další výrobě ( látka, papír, stroje,
mouka) "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11908
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse