Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky ze základů psychologie

Přednášky ze základů psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledně strukturované přednášky z psychologie pokrývají základní problémy oboru. Charakterizují psychologie jako vědu, nahlížejí do její historie a a poté představují základy psychologie učení, psychologie osobnosti, obecné psychologie nebo sociální psychologie.

Obsah

1.
Úvod do studia psychologie
1.1.
Význam psychologie
1.2.
Předmět psychologie
1.3.
Psychologické disciplíny
1.4.
Psychologické směry ve 20. století
2.
Determinace psychiky
3.
Psychologie učení
3.1.
Učení a zrání
3.2.
Činitelé ovlivňující učení
3.3.
Formy učení
3.4.
Druhy učení
3.5.
Formy učení
4.
Psychologie osobnosti
4.1.
Osobnost
4.2.
Struktura osobnosti
4.3.
Aktivačně motivační vlastnosti – motivace
4.3.1.
Motivace a motivy
4.3.2.
Zájmy
4.3.3.
Cíle
4.4.
Vztahově postojové vlastnosti – charakter
4.4.1.
Charakter
4.4.2.
Postoje
4.5.
Seberegulační vlastnosti – seberegulace
4.6.
Výkonové vlastnosti – schopnosti
4.6.1.
Vlohy a schopnosti
4.6.2.
Druhy schopností
4.7.
Inteligence
4.7.1.
Definice
4.7.2.
Alfréd Binet
4.7.3.
Howard Gardner
4.7.4.
Inteligenční kvocient
4.8.
Dynamické vlastnosti – temperament
4.8.1.
Vymezení
4.8.2.
Hippokratova typologie
4.8.3.
Eysenckova typologie
5.
Obecná psychologie – vybrané psychické jevy, psychické procesy a stavy
5.1.
Poznávací procesy
5.1.1.
Čití
5.1.2.
Vnímání
5.1.3.
Představivost
5.1.4.
Myšlení
5.1.5.
Paměť
5.2.
Lidské city, emoce
5.2.1.
City
6.
Sociální psychologie
6.1.
Sociální skupiny
6.1.1.
Vymezení
6.1.2.
Dělení
6.2.
Rodina jako sociální skupina
6.2.1.
Vymezení, funkce
6.2.2.
Výchova
6.3.
Sociální komunikace
6.3.1.
Vymezení, schéma komunikace
6.3.2.
Druhy komunikace
6.3.3.
Chyby v sociální komunikaci, poruchy komunikace
6.3.4.
Zásady úspěšné a efektivní komunikace
6.4.
Asertivita
6.4.1.
Asertivní techniky
6.5.
Náročné životní situace
6.5.1.
Vymezení
6.5.2.
Druhy stresorů
6.5.3.
Stádia stresu
6.6.
Frustrace
6.6.1.
Vymezení
6.6.2.
Způsoby vyrovnání se s frustrací
6.7.
Psychická deprivace
6.7.1.
Vymezení
6.7.2.
Druhy
6.7.3.
Deprivační situace u dětí
6.8.
Konflikty
6.8.1.
Vymezení, druhy
6.8.2.
Zásady řešení

Úryvek

"

Úvod do studia psychologie ( - řecké písmeno psí, zkratka pro psychologii)

- význam 
 pomáhá poznat sebe sama, rozvíjet sebe sama poznat druhé a působit
na druhé lidi uspořádat podmínky, ve kterých lidé žijí

 využít tyto poznatky k lepšímu, kvalitnějšímu, efektivnějšímu způsobu učení
a práce, k lepšímu porozumění sobě i ostatním, k zdravějšímu šťastnějšímu životu

- tři podoby  - vědecká, laická, umělecká


Předmět 

- psychologie - název vznikl ze slov psyché (duše) + logos (věda) – věda o duši (poprvé toto spojení použil v 16. st. Filip Melanchton)
= věda, která studuje chování, prožívání, postoje a vlastnosti lidí, zabývá
se jejich osobností, vývojem, krizemi i úsilím dostat se z těchto krizí
a realizovat svoji vlastní životní cestu
- je to věda o psychice (a tu tvoří chování a prožívání, vědomí a nevědomí),
o psychických jevech (třídění):

a) ps. procesy - poznávací (čití, vnímání, představy, fantazie, myšlení)
- paměti (zapamatování, uchování, vybavení)
- motivační (citové a volné)

b) ps. stavy - stavy pozornosti (mají delší trvání než
- citové stavy ps. procesy)

c) ps. vlastnosti - temperament
- charakter, postoje (jsou příznačné pro určitého
- schopnosti člověka, odlišují ho od ostatních)

d) ps. obsahy - vědomosti
- dovednosti (jsou získané a jsou předpokladem
- návyky pro další činnosti)- charakteristika ps. jevů:
a) jsou funkcí mozku (ovlivnění úrazu, drogami atd.)
b) jsou produktem života v lidské společnosti
c) utvářejí se a projevují v činnosti
d) plní v životě poznávací, řídící funkce

- vlčí děti, Kašpar Hauser

 v systému věd

 - součástí filozofie – řada významných filozofů řešila psychologické otázky už od antiky

r. 1879 – německý filozof Wilhem Wundt založil v Lipsku 1. psychologickou laboratoř; psychologické experimenty měly ověřit, že získané poznatky jsou dostatečně ověřitelné, spolehlivé a tedy i vědecké   jako věda

Psychologické disciplíny – můžeme rozdělit na

a) teoretické - obecná  - zkoumá obecné zákonitosti psychických jevů
-  osobnosti – zabývá se jedincem, jeho odlišnostmi od druhých
- sociální  - studuje vliv sociálního působení na člověka, působení malých a velkých soc. skupin a život v nich
- vývojová  - zabývá se vývojem psychiky člověka v různých stádiích života
- psychopatologie – zabývá se patologickým prožíváním a chováním (duševní poruchy)

b) aplikované - klinická  - řeší otázky diagnostiky, terapie i prevence duševních poruch,
vztahů lékař  pacient, vztah pacienta k bolesti, nemoci atd.
- pedagogická  - řeší vliv působení výchovy a vyučování na osobnost dítěte
-  práce – zabývá se utvářením vhodných pracovních podmínek, efektivitou práce, motivací
-  sportu,  dopravy,  poradenská,  forenzní,  reklamy…"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením. Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27520
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse