Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce věnovaná předškolnímu vzdělání se v úvodu zabývá možnostmi státu, jak pomoci rodinám, a na obecné úrovni se také vyjadřuje k pojmům manželství a rodina. Dále se věnuje současné předškolní výchově u nás a ve světě se srovnáním některých charakteristik systémů, jako je délka předškolního vzdělávání a podíl zapojené dětské populace. Představeny jsou dále dva základní modely předškolní výchovy, příklady její realizace ve vybraných evropských státech a prostor má i historie institucí předškolního vzdělávání.

Obsah

1.
Manželství
2.
Rodina
2.1.
Členění
2.2.
Rodina a stát
2.3.
Aktivity k podpoře rodiny
2.4.
Mateřská dovolená
2.5.
Rodičovská dovolená
2.6.
Pracovní volno
2.7.
Další možnosti pomoci státu rodinám
3.
Předškolní výchova
3.1.
Předškolní výchova u nás
3.2.
Historie institucí předškolní výchovy
3.3.
Současné předškolní vzdělávání ve světě
3.4.
Délka předškolního vzdělávání
3.5.
Pojetí předškolního vzdělávání
3.5.1.
Cíl
3.5.2.
Dva základní modely
3.5.3.
Příklady realizace předškolního vzdělávání ve vybraných státech Evropy
3.5.3.1.
Francie
3.5.3.2.
Německo
3.5.3.3.
Finsko
4.
Shrnutí

Úryvek

"Manželství

V České republice je dle Zákona o rodině manželství definováno jako trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Je to monogamní typ manželského svazku. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.
Uzavření manželství je v ČR možné občanským nebo církevním sňatkem.
Historie a různé kultury znají ale mnohem více druhů sňatků, mezi něž patří:
- endogamie – uzavírání sňatků jen v rámci kmene nebo jiného podobného společenského úvaru
- exogamie – uzavírání sňatků příslušníků určitých skupin (rodu, kmene) jen s členy jiných skupin
- polygamie – soužití jedné nebo několika osob jednoho pohlaví s několika osobami pohlaví opačného (mnohomanželství)
- levirát – vdova se stávala manželkou nejbližšího mužského příbuzného zemřelého manžela, zpravidla bratra
- solorát – vdovec se ženil se sestrou své zemřelé manželky

Rodina

Rodinou se zpravidla rozumí malá sociální skupina, která vzniká manželstvím a umožňuje vzájemné soužití mezi manželskými partnery, soužití rodičů a jejich dětí, utváření vztahů mezi rodinou a společností.
Rodinu lze členit z hlediska typu na:
- jadernou – tvoří ji manželská nebo partnerská dvojice a jejich děti
- polygamní – tvoří ji muž, všechny jeho manželky a jejich děti, nebo žena, všichni její manželé a jejich děti
- spojenou – je tvořena skupinou bratrů, jejich manželkami a dětmi, kteří všichni žijí pohromadě
- rozšířenou – je tvořena prarodiči, rodiči a jejich sourozenci se všemi dětmi, kteří žijí pohromadě. V našich podmínkách se toto označení používá i pro členy rodiny, kteří nežijí všichni pohromadě, ale udržují spolu úzké vztahy

Z hlediska funkčnosti rodinu členíme na:
- funkční – nenarušená, schopná zabezpečit dítěti dobrý vývoj a prosperitu
- problémovou – s výskytem poruch některých funkcí, která však vážněji neohrožují rodinný systém a vývoj dítěte v něm. Rodina je schopna řešit tyto problémy sama nebo s pomocí jiných,
- dysfunkční – s výskytem vážnějších poruch některých nebo všech rodinných funkcí, které bezprostředně ohrožují rodinu jako celek a především vývoj dítěte, tato rodina potřebuje soustavnou pomoc ze strany odborníků,
- afunkční – poruchy jsou takového rozsahu a kvality, že rodina přestává plnit svůj základní účel. Dítěti závažným způsobem škodí nebo dokonce ohrožuje jeho existenci.

Nyní se ale podívejme na to, jak rodině pomáhá v jejím každodenním životě stát. V rámci finanční pomoci rodinám se mluví o státní sociální podpoře, která je upravena zákonem č.117/1995 Sb., o státní soc. podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci této sociální podpory je poskytován:
- přídavek na dítě
- rodičovský příspěvek
- sociální příplatek
- příspěvek na bydlení
- porodné
- pohřebné
- dávky pěstounské péče
Co se týče sociálního zabezpečení rodiny může být rodině také poskytnuta pomoc v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním pojištěním."

Poznámka

Důležité pojmy jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25304
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse