Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Předsudky, rasismus a možnosti zmírnění napětí mezi majoritou a minoritou se zaměřením na romské etnikum

Předsudky, rasismus a možnosti zmírnění napětí mezi majoritou a minoritou se zaměřením na romské etnikum

Kategorie: Etnologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje předsudkům a možnostem boje proti projevům rasismu na lokální úrovni. Autor se zamýšlí nad důvody rasistických postojů proti Romům, poukazuje na vysokou romskou kriminalitu i na nízkou úroveň jejich vzdělání. Následně se zabývá možnostmi zmírňování rasistických předsudků a v poslední kapitole popisuje vlastní zkušenost s romským etnikem z pozice zaměstnance městské policie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Předsudky
3.
Vzdělávání Romů
4.
Možnosti změny
5.
Vlastní zkušenost aneb možnosti změny na lokální úrovni
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury a pramenů

Úryvek

"2. Vzdělávání Romů
Specifickou kapitolou ve vztahu k romské menšině je vzdělávání. Romská menšina se obecně vyznačuje velmi nízkou úrovní vzdělanosti. Romové s dokončeným vysokoškolským vzděláním jsou spíše výjimkami, málo početný je počet absolventů středních škol zakončených maturitní zkouškou případně učebních oborů. Vzdělávací kariéra mnoha Romů tak z velké části začíná a bohužel i končí na základní škole. V poslední době je častým tématem v médiích problematika Romů a zvláštního školství. Odhadem více než polovina romských dětí končí ve speciálním školství.
Ačkoli řada základních škol zřizuje tzv. nulté ročníky, které mají děti ze znevýhodněného prostředí připravit na řádnou školní docházku a smazat tak nebo alespoň částečně snížit rozdíly mezi dětmi z majoritní populace a dětmi ze znevýhodněného prostředí, výsledky zatím nejsou příliš lichotivé a romské děti často při prvním kontaktu se školou nebo v prvních ročnících odcházejí do škol speciálních. Nízký stupeň získaného vzdělání tak Romy předurčuje k neúspěchu na trhu práce, v lepším případě jsou jim otevřeny možnosti uplatnění takřka výhradně na pracovních pozicích, které nevyžadují žádnou kvalifikaci. Jsou jimi například různé pomocné a jiné nekvalifikované práce.
Co je ale příčinou tak častých případů neúspěchu Romů ve vzdělávání? Sekyt uvádí, že příčin je celá řada. Jako nejčastější chybu, které se dopouštějí pedagogové, uvádí autor obecný předpoklad vzdělavatelů, že romské dítě je v podstatě stejné jako dítě české, jen je poněkud zaostalé. Pedagogové tak mnohdy vycházejí z přesvědčení, že doplnění znalosti zatím nepříliš dobře zvládnutého vyučovacího jazyka vše změní a romské dítě se pak bez problémů začlení do průměru třídy. Dále uvádí, že jediný možný a smysluplný přístup musí vycházet ze znalosti osobnosti romského dítěte, ze znalosti metod a obsahu rodinné výchovy v romských rodinách i ze znalosti mimoškolního života romského dítěte, přičemž těmito znalostmi pedagogové většinou bohužel nedisponují. Sekyt dále uvádí, že romské děti přicházejí do školy s jinými návyky kázně a pořádku. Malé děti jsou v romských rodinách delší dobu obsluhovány a nejsou vedeny k sebeobsluze. Výrazné rozdíly jsou v jazykové výchově, kdy typická česká matka na dítě často mluví, zatímco romská se dítěte spíše dotýká, poskytuje mu mateřskou něhu, ale promluví na něj jen zřídka. Dalším problémem které mají vliv na řádnou školní docházku romských dětí, je pak nedůvěra. Zkušenosti Romů s majoritní společností nejsou mírně řečeno dobré. Vzhledem k obecné společenské protiromské náladě je výchova k určité nedůvěře a strachu z majority pochopitelná. A škola je právě typicky „bílou“ institucí, která nedůvěru budí. Případné navázání určité formy spolupráce s rodiči romských dětí je tak problematické i s ohledem na to, že samotní rodiče neměli se školou dobré zkušenosti. S výše uvedeným lze v podstatě souhlasit. České školství není, alespoň podle mého názoru a poznání, na Romy stále připraveno, i když oficiální vyjádření mnohdy hovoří o opaku. Zde si ovšem dovolím ještě jeden poznatek, proč se domnívám, že Romové mohou mít ke škole a vzdělávání negativní vztah. Je jím nezaměstnanost, nyní již mezigenerační a ztráta motivace na věci cokoli měnit. Jinými slovy, jsou li rodiče závislí na finanční podpoře společnosti po řadu let, ačkoli oni sami dosáhli určitého stupně vzdělání, nemohou logicky motivovat své potomky k tomu, aby vzdělávání, které může jejich situaci změnit, přijali, neboť se oprávněně domnívají, že jejich potomky čeká stejný osud a jejich uplatnění nebo šance na nalezení placené práce je mizivá. Situaci tak vystihuje ze strany Romů již mnohokrát vyřčená věta: „Proč se budu učit, když budu na úřadu práce jako rodiče.“
Lepší pozice na trhu práce je pak z těchto důvodů pro Romy nedosažitelným snem."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Sociální psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21610
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse