Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Přehled teorií, které ovlivnily mezinárodní vztahy (18.a 19. století)

Přehled teorií, které ovlivnily mezinárodní vztahy (18.a 19. století)

Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá nejvlivnějšími teoremi mezinárodních vztahů, které ovlivňovaly jejich chod především v 18. a 19. století. Mezi tyto teorie patří nacionalismus, industrialismus, imperialismus a sociální darwinismus. Díky těmto teoriím lze vyhledat skutečné kořeny totalitních ideologií 20. století jakým byl například hitlerovský nacismus. Práce je zpracována dle knihy Dějiny teorie mezinárodních vztahů, od Torbjorna Knutsena. Text obsahuje výpisky z kapitoly 7 - Intermezzo: Nástup současnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Nacionalismus
3.
Industrialismus
4.
Imperialismus
4.1
Ekonomická dimenze imperialismu
4.2
Ekonomická a normativní dimenze imperialismu
4.3
Ekonomické, normativní a politické dimenze imperialismu
4.4
Paradox fin de siecle (paradoxní konec století)
5.
Darwinovská revoluce
5.1
Darwinovské vlivy II: Spencer, Summer a sociální darwinismus
5.2
Darwinovské vlivy III: Haeckel a kontinentální nacionalismus
6.
Modernita a pohled za ní

Úryvek

"1. Úvod

Od 16. století se teoretizování o mezinárodních vztazích změnilo. Pro každé století je příznačné nějaké téma, a někdo kdo to téma vyjadřoval – Hobbes, Rousseau, Hegel. V současnosti není žádné sjednocující téma. Toto roztřišťovaní začalo osvícenstvím a vznikem vyhraněných ideologií liberalismu, radikalismu a konzervatismu. 4 z nejdůležitějších sil jsou nacionalismus, industrialismus, imperialismus a darwinismus.

2. Nacionalismus

Představa národa se jako důležitá politická síla objevila v Evropě v 18. století, poté se rozšířila do Ameriky a roku 1848 i do střední Evropy. V 60. letech došlo ke vzniku nových národních států – sjednoceného Italského království, nové Říše v Německu, a monarchii v Rakousku-Uhersku. V 19. století se vynořila centrální autorita ve Spojených státech a sjednocené dominium Kanady. V posledních desetiletích 19. století se nacionalismus rozšířil i do Asie – např. Japonská říše.

Slovo národ se objevilo už na středověkých univerzitách, kde označovalo studenty společného původu. Nacionalismus vytvořil pouto loajality mezi státem a lidem a podle něj patří loajalita všech občanů státu a státním institucím. V Evropě nastoupil, aby posílil jazykovou a etnickou jednotu národa.

Benedikt Anderson:
Počátky národů spojuje s rozvojem standardizovaných jazyků. Tento rozvoj povzbuzoval tiskařský lis. Tisk zboural iluze křesťanské jednoty a umožnil rozvoj lokálních jazyků. Toto podporovali vladaři a králové, protože tištěného jazyka užívali jako jazyka státní moci. Národ chápe jako politicky myšlené společenství. Do konce 18. století se rozšířily osvícenské představy jako práva člověka do všech industrializujících oblastech Evropy. V 19. století byl stát státem lidu.

Myšlenky sebeurčení a masové účasti měly dva zdroje: francouzskou koncepci lidové svrchovanosti a německou představu politického romantismu.
Rousseau chtěl obnovit úzkou soudržnost antického městského státu. Soudržnost založil na aktivním souhlasu ovládaných a koncepci obecné vůle. Rousseau vyzvedal ctnosti venkovského obyvatelstva a prostého člověka.
Herder měl stejný obdiv k prostým lidem. Tvrdil, že každá kultura má vyrůstat z původních kořenů přirozených. Kritizoval vyšší vzdělanou třídu a oslavoval ctnost, jíž se vyznačoval národ."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19169
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse