Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přehled základních psychologických směrů

Přehled základních psychologických směrů


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce obsahuje učební text z předmětu psychologie. Práce může sloužit k učení na zkoušku nebo k učení ke státnicím. Obsah práce je získán z přednášek i z odborné literatury.

Obsah

1.
Behaviorismus
2.
Humanistická psychologie
3.
Psychoanalýza
4.
Gestalt (tvarová) psychologie
5.
Kognitivní psychologie
6.
Transpersonální psychologie

Úryvek

"Přehled základních psychologických směrů

Behaviorismus
- 1. polovina 20. století
- přístup v psychologii, který tvrdí, že chování lze vědecky zkoumat bez ohledu na duševní stavy
- zkoumá, pozoruje a analyzuje chování
- přeceňovali výchovu a neuznávali či nebrali v potaz vrozenost
- rozhodující význam má vliv učení
- svobodnou vůli považovali za iluzi a zastávali názor, že chování je plně určeno především prostředím a vnějšími podněty a taktéž genetickými činiteli
- za předchůdce lze označit: Pavlov, Münsterberg, Sečenov

- zakladatelem je John B. WATSON
• kritizoval a odmítal introspekci, u které mu nevyhovovala její subjektivita a místo ní prosazoval extrospekci (vnější pozorování)
• studoval chování zvířat i lidí
• vytvořil vzorec chování"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57862b1e6a50b.zip (32 kB)
Nezabalený formát:
prehled_zakladnich_psycho_smeru.doc (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse