Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přemyslovská knížata v Čechách a Svatá říše římská

Přemyslovská knížata v Čechách a Svatá říše římská

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Referát sleduje vládu přemyslovských panovníků v Čechách a zároveň se věnuje také vzniku Svaté říše římské. První část textu popisuje zrod Svaté říše římské od 8. po 10. století a poté jsou naznačeny počátky vlády Přemyslovců u nás. Stěžejní část textu pak patří panovnickému počínání jednotlivých Přemyslovců do konce 12. století.

Obsah

1.
Úvod
2.
Počátky Svaté říše římské
3.
Bořivoj a počátky Přemyslovců v Čechách
4.
Vláda jednotlivých panovníků a jejich počínání
5.
Závěr

Úryvek

"Úvod - Ve svém referátu bych vás chtěla seznámit s rodem Přemyslovců v Českých zemích a zároveň s Německou říší:
 Přemyslovská knížata v Čechách a jejich vztahy s Německou říší - vztahy panovníků obou zemí
 Jak byla upevněna jejich moc v zemi, kdo koho si podmaňoval nebo jestli si byli rovni
 Uvědomit si slabost nebo naopak sílu jednotlivých panovníků, jejich taktiku „boje“ o vládu ve své zemi, který panovník uměl vládnout a postarat se o svou zemi, který nikoli apod.
Myslím si, že to jsou otázky a následně odpovědi, ze kterých bychom si měli vzít ponaučení i v dnešní době.
S jednotlivými panovníky vás jistě nemusím seznamovat, jejich velmi mnoho a jistě je dobře znáte. Seznámím vás jen s těmi, kteří jsou zajímaví buď tím, že pro svou zem neudělali naprosto nic a nebo naopak se za ní uměli postavit.


1) Počátky Německé říše, nebo spíše Svaté říše římské

Dějiny Německa začínají v 8. století christianizací germánských kmenů, obývajících území nynější Spolkové republiky Německo.

2.2.962 byl prohlášen císařem Ota I. Saský (jeho otec byl saský vévoda Jindřich I., zvaný Ptáčník, který získal královskou korunu a těžiště své vlády přenesl do severoněmecké oblasti. Jeho potomci pak výrazně rozšířili svlj vliv v německých zemích a podnikali uzemní výboje východním a jižním směrem. ) a to je zároveň i den vzniku Svaté říše římské, jejíž existence trvala až do roku 1806. V době svého největšího územního rozsahu zahrnoval tento státní útvar teritorium dnešního Německa, Rakouska, Slovinska, Česka, západního Polska, Nizozemí, Belgie, Lucemburska, východní Francie, Švýcarska a většiny severní Itálie. Od poloviny 15. století se tento poměrně heterogenní celek nazýval „Svatou říší římskou národa německého“.

Svatá říše římská = nadnárodní útvar, jehož cílem bylo sjednotit křesťany v prostoru západního a východního křesťanství a bojovat proti pohanům.

Římští císařové postrádali dostatek volenských a hospodářských sil nejen k ovládnutí Evropy, ale i k upevnění svého vlivu. Jejich vládu uznávali především německé oblasti. Proto středověká Evropa používala k označení římsko německý císař, poněvadž všichni středověcí římští císaři byli zároveň panovníky v německých zemích.

Existence východofrancké říše a zrod Svaté říše římské položily základy ke vzniku středověkého Německa. Římsko německý trůn nebyl dědičný,ale volitelný – panovník závisel na vůli šlechticů.
Rozpad východofranské říše na řadu vévodství (Bavorsko, Sasko, Švábsko). Východní část Francké říše po r. 843 obdržel Ludvík Němec (podle něho Německo). Německé země trvaly na své samostatnosti, tento stav trval až do r. 1871 (např. Bavorsko nemělo za hlavní město Mnichov, ale Řezno).
Jeho nástupcem se stal Ota II. 973 – 983. Za ženu si vzal byzantskou princeznu Theofanu. Oživil antickou renesanci, vznikla tak otonská renesance. V době své vlády usiloval o další sblížení německého a italského území.
Po něm nastupuje Ota III. 983 – 999 (1002).
Pak se na trůně střídají Konrádové a Jindřichové.

2) Bořivoj a počátky Přemyslovců v Čechách
Sice se s jeho vládou Německé země nespojují, ale jen pro přesnost začnu svůj referát knížetem Bořivojem, s nímž vstupujeme do nového údobí českých dějin, kde definitivně může skončit bájné vyprávění. Po pádu Velké Moravy se pomyslné těžiště dějin přeneslo do Čech, možná přesněji do jejich středu, kde vznikalo české knížectví. Kníže Bořivoj byl první historicky známý Přemyslovec, první historicky doložený kníže. S Bořivojovým jménem je trvale spojena, jak už jsem se zmínila, stavba Pražského hradu. Možná tu kdysi stávala pohanská svatyně, ale o okamžiku, kdy sem přenesl své sídlo, stálo tam něco daleko významnějšího – kamenný stolec českých knížat. Právě zde se až do konce knížecího období v Čechách uskutečňoval rituál nastolení českých knížat. Tento knížecí stolec nacházíme na řadě míst Evropy (Skandinávie, Irsko…). Společné těmto stavbám je, že se nacházely volně na poli před branami hradu."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26363
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse