Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Prevence kriminality na základní škole - bakalářská práce

Prevence kriminality na základní škole - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce pojednává o prevenci kriminality na základních školách. V úvodu jsou nastíněny pravděpodobné příčiny nárůstu delikvence dětí a mládeže, dále autor uvádí všeobecná doporučení pro realizaci přednášek. Druhá část je pak věnována jednotlivým tématům, která se týkají kriminality. Práce se tak zabývá například dětskou kriminalitou, problematikou krádeží, problémy v rodině nebo vandalismem. Další témata, která se objevují, se týkají například kontaktu dětí s cizími lidmi, neúcty mladých ke starším lidem nebo šikany. Na závěr je pak vše shrnuto.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pravděpodobné příčiny nárůstu delikvence dětí a mládeže
2.1
Nedobrá, nevhodná či nedostatečná výchova dětí v rodinách
2.2
Uvolněná morálka celé společnosti
2.3
Negativní vliv médií
3.
Všeobecná doporučení pro realizaci přednášek
4.
Škola a dětská kriminalita
4.1
Tři skupiny posluchačů přednášek prevence kriminality
4.1.1
Nepoučitelní
4.1.2
Váhavci
4.1.3
Hodní
4.2
Shrnutí
5.
Problematika krádeží
5.1
Rizika hrozící na ulici a ve školách
5.2
Co se děje s tím, kdo něco ukradne
5.3
Tresty pro mládež starší patnácti let
5.3.1
Pokuty
5.3.2
Vězení
5.4
Shrnutí
6.
Děti v kontaktu s cizími lidmi
6.1
Před čím je třeba varovat malé děti
6.2
Rady pro starší školáky
6.3
Zásady bezpečného chování ve vlastním bytě
6.4
Shrnutí
7.
Problémy v rodině
7.1
Týrání dětí v rodině
7.2
Šikana
7.3
Zneužívání dětí
7.4
Problematika vysvědčení
7.5
Týrání zvířat
8.
Vandalismus
8.1
Vandalismus a výtržnictví v praxi
8.2
Celková ztráta hodnot
8.3
Dodatek ke stati týkající se vandalismu a výtržnictví
9.
Neúcta ke starším lidem
9.1
Hlavní problémy v mezigeneračních vztazích
9.2
Příklady
9.3
Východisko
10.
Závěrečné shrnutí problematiky
10.1
Úvod
10.2
Shrnutí
10.2.1
Škola a dětská kriminalita
10.2.2
Problematika krádeží
10.2.3
Děti v kontaktu s cizími lidmi
10.2.4
Problémy v rodině (i mimo ni)
10.2.5
Vandalismus
10.2.6
Neúcta ke starším lidem
11.
Závěr

Úryvek

„3. ŠKOLA A DĚTSKÁ KRIMINALITA

Z výše uvedených textů vyplývá značná potřeba zabývat se seriózní přednáškovou činností na školách, neříkat dětem jen „To smíš a to nesmíš“, ale vysvětlovat také proč a snažit se tak alespoň trochu přispívat k ozdravění současné společnosti.
A právě tento fakt vedl k sepsání jakýchsi skript, jež by měla sloužit dalším strážníkům, kteří se touto činností zabývají. Ale nejen jim. Vzhledem k tomu, že ne všude mají městskou policii, dá se počítat i s tím, že by tento materiál mohl dobře posloužit také učitelům, kteří chtějí něco nadstandardního z dané problematiky dětem předat a nemají z čeho čerpat a dokonce i samotným žákům, budou-li mít zájem. Materiál samozřejmě mohou využít i rodiče a všichni další, kdo se zabývají prací s dětmi.
Texty, které takto vznikly, jsou zaměřeny na všeobecnou prevenci kriminality, přednášenou na základních a speciálních školách před žáky prvních až devátých tříd. Týkají se především problematiky krádeží ve školních prostorách i jinde, taktiky chování dětí ve styku s cizími lidmi, dotýkají se rodinných problémů a různých forem zneužívání nezletilých, popřípadě týrání dětí i zvířat. Dále se zabývají problematikou strachu z vysvědčení, vandalismem, výtržnictvím, neúctou ke starším lidem a podobnými tématy, které se v současné době stávají velmi diskutovanými problémy, ale jejichž řešení je ovšem odsouváno do pozadí. Takové jsou totiž problémy, s nimiž se učitelé, policisté a vůbec celá společnost musí potýkat stále častěji, ať na území školy nebo mimo ni.
Je samozřejmé, že v navazujících lekcích je dobré seznámit děti například také s protidrogovou prevencí, dopravní problematikou ale třeba i se sebeobranou a samozřejmě se souvisejícími zákonnými ustanoveními, popřípadě dalšími aktuálními tématy, jako je účelné využívání volného času a podobně, tvořícími s všeobecnou prevencí kriminality jakýsi ucelený komplet. Rozhodně i v těchto oblastech má mládež ve věku do patnácti let celou řadu potíží a bez pomoci dospělých se téměř neobejde.
Následující přednášky, zabývající se problematikou všeobecné prevence kriminality očima strážníka městské policie, byly sestaveny na základě mnoha výukových hodin realizovaných na základních a speciálních školách. Jsou podloženy osobní praxí, praxí místních strážníků, popřípadě příslušníků ostatních městských a obecních policií, policistů České republiky a také zážitky samotných žáků. Kromě jiného je v nich kladen důraz i na etiku a morálku a na mnohdy nepříliš vhodné řešení problémů dětí a mládeže okolní společností, v níž, zdá se, panuje lhostejnost a nezřídka převrácené, či alespoň značné pokřivené životní hodnoty.
Jelikož se dá předpokládat, že žáci zpravidla preferují úplně jiné činnosti, než je četba naučné literatury, nedbajíce toho, že se z ní mohou dozvědět jak vyklouznout, pokud možno bez úhony, z různých nebezpečných životních situací, nebo jak se nedostat do problémů se zákonem, leží prakticky veškerá tíha odpovědnosti za jejich, pokud možno bezproblémovou, budoucnost na rodičích, učitelích a případně i na preventistech z řad strážníků a policistů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17770
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse