Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příchod Romů do Evropy - slovensky

Příchod Romů do Evropy - slovensky


Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje příchodu Romů do Evropy a jejich následnému rozšiřování po tomto kontinentě. Stručně seznamuje s lidmi nazývanými Athinganos, uvádí první zprávu o Romech na Slovensku a popisuje jejich tehdejší postavení ve společnosti.

Obsah

1.
První písemná historicky doložená zpráva o Romech v Evropě
2.
Athinganos
3.
Rozšiřování Romů po Evropě od 10. století
4.
První zpráva o Romech na Slovensku
5.
Rozšiřování Romů po Evropě v 1 století

Úryvek

"Kvôli objasneniu je potrebné uviesť, že Athinganos boli v rôznych prameňoch uvádzaní ako sekta, ktorá sa venovala čiernej mágii a vešteniu. Je preto možné, že Rómovia mohli byť omylom stotožňovaní s touto sektou, pretože sa podobne ako oni, venovali mágii a vzhľadom sa výrazne odlišovali od miestneho obyvateľstva. Pod tlakom Osmanskej ríše postupovali Rómovia z Byzancie do Európy vo viacerých prúdoch. Z nich hlavný sa od 10. storočia predieral na Balkánsky polostrov, vedľajší prúd smeroval na Pyrenejský polostrov. Balkánsky polostrov sa stal akýmsi domovom európskych Rómov, odkiaľ migrovali, ale kam sa aj vracali. Na vstup na európsku pôdu bola populácia európskych Rómov pripravená dlhodobým pobytom v Byzanskej ríši, kde si potencionálni rómski migranti osvojili rôzne jazyky, zorientovali sa v ich kultúre, v spoločenských vzťahoch a v ideológii kresťanstva. V priebehu 12. a 13. storočia prenikali Rómovia postupne z Balkánu pozdĺž Dunaja do strednej Európy. Prvá správa o ich pobyte na Slovensku je z roku 1322, kedy spišskonovoveský richtár Ján Kunch pri opise majerov vtedy uviedol, že v okolitých lesoch, patriacich rodine Mariássyovcov, sa potulujú Cigáni. V rokoch 1377 a 1381 sa spomínali aj v zemplínskej stolici. Druhá polovica 14. storočia už prináša množstvo správ o pohybe Rómov v oblasti dnešnej Juhoslávie a Rumunska. Rómovia sa stali pilierom ekonomiky, predstavovali lacnú pracovnú silu. V kniežatstvách Valašsko (Rumunsko) a Moldavsko (súčasná samostatná republika) žili Rómovia po stáročia v postavení nevoľníkov, respektíve priamo otrokov, ktorí pracovali v mimoriadne krutých podmienkach. Vo vtedajších krutých životných podmienkach bola vražda Róma bežná vec, nik pre ňu nebol odsúdený. Rómske rodiny patrili kláštorom alebo šľachte, boli ich majetok, ktorý mohol byť predaný, vymenený, či darovaný. Rómski otroci boli využívaní ako kováči, kovotepci, zámočníci, cínovači. V 15. storočí sú Rómovia známi zásluhou rôznych historických správ v strednej a západnej Európe. Európou putovali Rómovia v skupinách, ktorých vodcovia postupne prijímali označenie podobné titulom svetských feudálov. Zo slova vojvoda vznikol názov pre vodcu rómskej skupiny- vajda. Iní sa nechávali nazývať náčelníkmi, ale tiež kniežatami, tu a tam sa objavujú králi, ktorých moc a autorita zväčša neprekračoval rámec danej komunity."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c7947b9d8d42.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Prichod_Romu_do_Evropy.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse