Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Příkazní a cestovní smlouva - 6/13

Příkazní a cestovní smlouva - 6/13

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s příkazní a cestovní smlouvou, jednatelstvím bez příkazu a zprostředkovatelskou smlouvou. Každou ze smluv postupně charakterizuje, a zabývá se podmínkami jejího vzniku, včetně obsahu. Vyjmenovává práva a povinnosti zúčastněných stran, i podmínky zániku, či odstoupení od smluv. Předchozí část naleznete zde Smlouva o půjčce a výpůjčce - 5/13, následující Smlouva o sdružení - 7/13.

Obsah

1.
Příkazní smlouva
1.1.
Pojem a funkce
1.2.
Vznik
1.3.
Práva a povinnosti stran
1.3.1.
Povinnosti příkazníka
1.3.2.
Povinnosti příkazce
1.3.3.
Zánik práv a povinností
1.3.4.
Odpovědnost za prodlení
1.3.5.
Odpovědnost za škodu
2.
Cestovní smlouva
2.1.
Vznik
2.2.
Podstatné složky cestovní smlouvy
2.2.1.
Cena zájezdu
2.2.2.
Cestovní kancelář může zvýšit cenu dojde-li ke zvýšení
2.2.3.
Práva a povinnosti stran
2.3.
Odstoupení od smlouvy
3.
Jednatelství bez příkazu (negotiorum gestio)
3.1.
Pojem a funkce
3.2.
Právní účinky
3.3.
Znaky jednání
4.
Zprostředkovatelská smlouva
4.1.
Pojem a funkce
4.2.
Vznik
4.3.
Práva a povinnosti stran
4.3.1.
Práva zprostředkovatele
4.3.2.
Práva zájemce
4.4.
Zánik práv a povinností

Úryvek

"Příkazní smlouvou je smlouva, kterou se příkazník zavazuje,že pro příkazce obstarat nějakou věc nebo vykonat jinou činnost (§ 724). Obstaráním věci se rozumí nejen obstarání hmotné věci, a1e i obstarání jakékoli záležitosti. Smlouva může být úplatná i bezplatná (§ 730).

Vznik:
Podstatnou náležitostí obsahu příkazní smlouvy je určení činnosti, kterou má příkazník uskutečnit. Činnost, kterou má příkazník uskutečnit, může mít faktickou povahu (např. obstarání určitých informací) nebo může spočívat v právních úkonech. Pojmovým znakem smlouvy o obstarání prodeje zboží (§ 797) jako podtypu smlouvy příkazní je jednání příkazce vlastním jménem.
Příkazní smlouva může být úplatná nebo bezplatná.
Pro uzavření příkazní smlouvy nevyžaduje zákon zvláštní formu, takže může být uzavřena nejen písemně, ale i ústně a dokonce i konkludentním způsobem. Bezformálnost neplatí pro příkazní smlouvu, jejímž předmětem je činnost spočívající v právních úkonech, pro jejichž uskutečnění jménem příkazce vyžaduje zákon písemnou formu (§ 31 odst. 4).

Práva a povinnosti stran:
Povinnosti příkazníka:
– povinen uskutečňovat řádně činnost určenou ve smlouvě, v zájmu příkazce (§ 725),
– povinen řídit se pokyny příkazce,
– povinen upozornit příkazce na nesprávnost nebo nevhodnost jeho pokynů ( odchýlení pouze, pokud je to nezbytné),
– povinen jednat podle svých schopností a znalostí
– jedná-li příkazník bezplatně, je povinen jednat pečlivě, ale pro míru této pečlivosti jsou směrodatné schopnosti a znalosti příkazníka (míra subjektivní), má-li příkazník nárok na odměnu, tj. zejména spadá-li plněni závazku do předmětu jeho podnikání, je povinen jednat s odbornou péčí (objektivní hledisko),
– povinen jednat vlastním jménem na účet příkazce,
– povinen bez zbytečného odkladu na příkazce převést majetkové následky těchto právních úkonů (např. převést vlastnické právo k získané věci) a má nárok, aby mu příkazce nahradil plnění, které na účet příkazce poskytl třetím osobám"

Poznámka

Část práce "Jednatelství bez příkazu (negotiorum gestio)" je doslovně obsažena v práci: http://www.seminarky.cz/Bezduvodne-obohaceni-13596.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16724
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse