Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Přímé daně - maturitní otázka 15/25

Přímé daně - maturitní otázka 15/25

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka charakterizující přímé daně. Nejdříve je v bodech popsána daňová soustava, poté se již text zabývá daní z příjmu fyzických a právnických osob. Dále informuje o nejen o dani z nemovitosti a jejího převodu, ale také dani dědické, darovací a silniční. Zde naleznete předchozí díl Zahraniční obchod a cla - maturitní otázka 14/25 a následující díl Nepřímé daně - maturitní otázka 16/25.

Obsah

1.
Daňová soustava
1.1.
Příjmy státu
2.
Daň z přijmu fyzických osob (FO)
2.1.
Poplatník
2.2.
Předmět
2.2.1.
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)
2.2.2.
Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7)
2.2.3.
Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
2.2.4.
Příjmy z pronájmu (§ 9)
2.2.5.
Ostatní příjmy (§ 10)
2.3.
Osvobozeno od daně
2.4.
Dani nepodléhá
2.5.
Výpočet daně
2.6.
Nezdanitelné položky
2.7.
Odpočitatelné položky
2.8.
Slevy na dani
2.9.
Spolupracující osoby
2.10.
Příjmy za více zdaňovacích období
2.11.
Zálohy na daň
2.12.
Sazby
2.12.1.
Roční
2.12.2.
Měsíční (u záloh)
2.13.
Daňové přiznání
3.
Daň z příjmu právnických osob
3.1.
Poplatník
3.2.
Předmět daně
3.3.
Výpočet daně
3.3.1.
Nepodnikatelské subjekty
3.3.2.
Odčitatelné položky
3.3.3.
Příjmy osvobozené
3.3.4.
Podnikatelské subjekty
3.3.5.
Odčitatelné položky
4.
Daň z nemovitostí
4.1.
Poplatník
4.2.
Předmět
4.3.
Základ daně
4.4.
Sazby
4.5.
Korekční koeficienty
5.
Daň z převodu nemovitostí
5.1.
Poplatník
5.2.
Předmět
5.3.
Osvobozeno
5.4.
Základ
5.5.
Sazba
5.6.
Daňové přiznání
6.
Daň dědická
6.1.
Poplatník
6.2.
Předmět
6.3.
Základ
6.4.
Dědic
6.5.
Sazby
7.
Daň darovací
7.1.
Poplatník
7.2.
Předmět
7.3.
Osvobození
7.4.
Základ
7.5.
Sazby
8.
Daň silniční
8.1.
Poplatník
8.2.
Osvobození
8.3.
Základ
8.4.
Slevy na dani
8.5.
Zahraniční automobily
8.6.
Daňové přiznání

Úryvek

"3) Daň z příjmu PO

PO - Obchodní společnosti a družstva (kromě v. o. s.)
- Státní podniky
- Neziskové organizace

Poplatník
- PO, které nejsou FO
- daňový rezident - PO, která má sídlo na našem území (všechny příjmy)
- daňový nerezident - PO, která má sídlo v zahraničí (příjmy získané na našem území)
- nezdaňuje se ČNO

Předmět daně
= veškeré příjmy - příjmy vyňaté

Příjmy vyňaté - státní dotace
- příjmy z úroků a vkladů na BÚ
- příjmy podléhající jiné dani

Výpočet daně

Nepodnikatelské subjekty
- neziskové PO (rozpočtové, příspěvkové, zájmové sdružení, politické strany)
- daně platí z příjmů, z kterých mají zisk (např. škola pronajímá počítače)
- od předmětu daně odečteme příjmy osvobozené, příjmy nezahrnované do základu daně a uznané
daňové výdaje a dostaneme DZ
- od DZ odečteme odpočitatelné položky a dostaneme UDZ
- UDZ . sazba = daň (můžeme odečíst slevy na daních)

Odčitatelné položky
- daňová ztráta
- reinvestování majetku (15 % z PC nově nakoupeného IM)
- 30 % příjmu základu daně (min. 100 000 - max. 3 000 000)

Příjmy osvobozené - členské příspěvky
- výnosy kostelních služeb

Podnikatelské subjekty
- PO, které se snaží dosáhnout zisku a podnikají podle definice podnikání
- od hospodářského výsledku odečtu příjmy osvobozené (ekologické aktivity) a příjmy tvořící
samostatný daňový základ a přičtu účetní náklady (nepodléhají dani - cestovné nad limit, účetní
odpisy apod.) dostaneme DZ
- od DZ základu odečteme odčitatelné položky a dostaneme UDZ, který zaokrouhlíme na 1 000 dolů
- UDZ . sazba (35 %) = daň
- od daně můžeme odečíst ještě slevy na daních (viz. předtím)

Odčitatelné položky
1. Ztráta (max. 7 let)
2. Reinvestice (15 % z PC IM)
3. Dary - min. 2 000 Kč max. 2 % daňového základu

Podle typu společnosti, můžeme odečíst od DZ další položky
a) v. o. s. - DZ - částky, které si společníci rozdělí mezi sebe
b) k. s. - DZ - částky vyplacené komplementářům
c) a. s. - DZ
d) s. r. o. - DZ

Sazba"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 10 stran. Práce obsahuje tabulky.
Některé informace již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2215
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse