Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Přímé daně - maturitní otázka

Přímé daně - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka představuje přímé daně. Nejdříve popisuje daň z příjmů fyzických osob, zejména jednotlivé příjmy: ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu nemovitostí a ostatních příjmů. Poté se věnuje dani z příjmu právnických osob. Vymezuje jejich poplatníka, předmět i základ této daně. Obsahuje schéma výpočtu daně. Detailně rozebírá daň z nemovitosti, daň dědickou a darovací, i daň z převodu nemovitostí a silniční daň. Práci doprovází mnoho praktických příkladů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Daň z příjmů fyzických osob (FO)
2.1.
Poplatníci
2.2.
Předmět daně
2.2.1.
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
2.2.2.
Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti:
2.2.3.
Příjmy z kapitálového majetku
2.2.4.
Příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí
2.2.5.
Z ostatních příjmů
2.3.
Výpočet daňového bonusu + příklady
2.4.
„Zastropování“ vyměřovacího základu pro pojistné zaměstnanců
2.5.
Příspěvky na životní a penzijní pojištění zaměstnanců
3.
Daň z příjmu právnických osob (PO)
3.1.
Poplatník
3.2.
Předmět a základ daně
3.3.
Schéma výpočtu daně z příjmů PO
3.4.
Schéma – výpočet daně z PPO
3.5.
Výpočet daně
3.6.
Daň z nemovitosti
3.6.1.
Základ daně
3.6.2.
Osvobození od daně
3.6.3.
Daňové přiznání k dani z nemovitosti
3.7.
Daň dědická
3.7.1.
Kdo je plátcem
3.7.2.
Základ daně
3.7.3.
Podání daňového přiznání
3.8.
Daň darovací
3.8.1.
Poplatník daně
3.8.2.
Předmět daně
3.8.3.
Základ daně
3.8.4.
Podání daňového přiznání
3.8.5.
Osvobození od daně
3.8.6.
Sazby první skupiny daně darovací
3.8.7.
Sazby ostatních skupin daně darovací
3.9.
Daň z převodu nemovitostí
3.10.
Daň silniční
3.10.1.
Předmětem daně
3.10.2.
Poplatník
3.10.3.
Osvobození od silniční daně
3.10.4.
Základ daně
3.10.5.
Způsob výpočtu silniční daně u zaměstnavatele

Úryvek

"1. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 Příjmy ze závislé činnosti = příjmy z pracovně právního vztahu (což jsou příjmy zaměstnanců, příjmy z práce členů družstva, příjmy společníků a jednatelů, příjmy komanditistů v komanditní společnosti, tantiémy (např. odměna členů dozorčích rad)) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo i pro soukromě účely je příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc zapůjčení vozidla – minimálně 1 000,-- Kč.
 Funkční požitky – platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, poslanců Evropského parlamentu, platy vedoucích ve státní správě, odměny pracovníků na místních úřadech.

Dílčí základ: příjmy zvýšené o pojistné zaplacené zaměstnavatelem – 35 % z hrubé mzdy = superhrubá mzda. Tento dílčí základ nelze kompenzovat se ztrátou z jiných druhů příjmů.

/Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky + pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem = dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků/
Superhrubá mzda = součet hrubé mzdy zaměstnance a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen platit za zaměstnance zaměstnavatel (v současné době se jedná o 35 %)

Př.:
Zaměstnanec má měsíční hrubý příjem 20 000,-- Kč, kromě toho má možnost využívat firemní vozidlo k soukromým účelům, vstupní cena vozidla je 500 000,-- Kč.

Řešení.:
Hrubá mzda 20 000,-- Kč
1 % vstupní cena vozidla 5 000,-- Kč
Pojistné placené zaměstnavatelem 8 750,-- Kč (35 % z 25 000 Kč)
Základ daně (superhrubá mzda) 33 750,-- Kč


2. Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti:
Podnikání:
- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství dosahované podnikatelem,
- příjmy ze živnosti, tj. příjmy fyzických osob, které podnikají podle živnostenského zákona
- příjmy z jiného podnikání, tj. podnikání podle zvláštního zákona, např. lékařů, advokátů, auditorů, daňových poradců…
- podíl na zisku společníka v. o. s. a komplementáře k. s.

Jiná samostatně výdělečná činnost:
- příjmy za umělecká a literární díla, z tvorby softwarových produktů, příjmy plynoucí z licencí na patenty, příjmy z obchodních značek
- příjmy z výkonu nezávislého povolání – sportovci, architekti, soudní znalci, tlumočníci,

Dílčí základ: příjmy – výdaje, které byly vynaloženy na dosažení příjmů
Výdaje se prokazují
a) z účetnictví – daňová evidence – sledování příjmů a výdajů v časovém sledu, evidence hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků, tvorba rezerv na opravu hmotného majetku
b) paušálem – jestliže FO nechce prokazovat výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů – může výdaje uplatnit zjednodušeně paušálem (% z příjmů), tím sníží své administrativní náklady. Možnost paušalizace výdajů je privilegium určené jen FO"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 18 stran. Práce obsahuje schéma a tabulky.
Text je barevně členěn.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dan-dedicka/dan-dedicka/
http://www.sfinance.cz/osobni-finance/informace/dan-darovaci/dan-darovaci/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19081
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse