Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Principy a problémy demokracie, politické ideologie - maturitní otázka 2/8

Principy a problémy demokracie, politické ideologie - maturitní otázka 2/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá politickými ideologiemi, pilíři demokracie a problémy, se kterými se potýká. Autor nejdříve vysvětluje, na kterých principech je založena, a uvádí typy demokracie. Poté se věnuje rozboru vybraných druhů politických ideologií. Seznamuje s jejich principy, názory, hlavními představiteli a cíli. Po objasnění pojmu totalitní systémy autor vysvětluje fungování nejen politických stran, ale i společenských organizací a hnutí. Předchozí maturitní otázku naleznete zde - Ekonomie a základní ekonomická východiska - maturitní otázka 1/8, nebo následující zde Základy trestního práva a kriminalita mládeže - maturitní otázka 3/8.

Obsah

1.
Demokracie obecně
2.
Principy demokracie
3.
Typy demokracie
3.1
Přímá demokracie
3.2
Zastupitelská demokracie
3.3
Většinová demokracie
3.4
Konsensuální (pluralitní) demokracie
4.
Politické ideologie
4.1
Liberalismus
4.2
Konzervatismus
4.3
Socialismus
4.4
Komunismus
4.4.1Neomarxismus
4.5
Fašismus
4.5.1
Organicismus
4.6
Rasismus
4.7
Nacionalismus
4.8
Anarchismus
4.9
Feminismus
4.10
Environmentalismus
5.
Totalitní systémy
5.1
Výskyt
5.2
Společné znaky
6.
Politické strany
6.1
Dělení
6.2
Politický pluralismus
6.3
Volební právo v ČR
6.4
Společenské organizace a hnutí
6.5
Participace občanů v politickém životě
6.6
Veřejnost a veřejné mínění

Úryvek

"Demokracie
- z řečtiny = vláda lidu (demos-lid, kratos-síla, moc, vláda)
- obecně bývá chápána dvojím způsobem-jako jedna z forem vlády, nebo jako názor člověka na svět
- původně označení politického zřízení městských států v antickém Řecku – polis = otrokářská demokracie - nebyla demokracie v pravém slova smyslu (byli tam otroci, ženy neměly volební právo)
- = státní forma, při níž se správy a řízení státu účastní všichni plnoprávní občané
- demokratické zřízení je založeno na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti, svobod a politických práv občanů + většina respektuje názory menšiny
- moderní demokracie – založena na 4 principech
- princip tradičních lidských práv - př.svoboda projevu, vyznání, shromažďování, rovnost před zákonem
- princip suverenity státu – politická moc vychází z vůle lidu – ten ustanovuje a kontroluje vládní moc, která má odpovědnost vůči všem občanům; cílem státní moci je sloužit státu, stát je tu pro lidi, nikoli lidi pro stát
- princip dělby moci - na zákonodárnou, výkonnou a soudní a jejich nezávislost
- svobodné, všeobecné, přímé a tajné volby – volební systémy - vůle lidu se realizuje pomocí všeobecných voleb, musí existovat svobodný výběr kandidátů; politický systém je založený na svobodném vzniku a konkurenci politických stran
- základní formy: přímá (referendum) a zastupitelská
- základ demokracie = člověk jako občan (=demokrat)
- nelze ji ztotožnit s žádnou formou totality - může být ohrožena pravicovými i levicovými totalitními systémy - oproti totalitě má demokracie tyto znaky: možnost nenásilného odvolání vlády oproti absolutismu a respektování názorů opozice a menšin oproti levicovým totalitám
- kontrola demokracie - prováděna formálně (referenda, iniciativy) nebo neformálně (zájmové, nátlakové skupiny)
- podstata demokracie = nadřazenost občanů nad státem
- problémy demokracie:
- spočívají především v její zastupitelské formě - té se vytýká, že lidé si sice mohou někoho zvolit, jenže většinou jde o úzkou skupinu lidí – dokáže na sebe strhnout pozornost mas; ve státě pak vládne jen uzavřená skupina lidí, mocenská elita – vládne v politice a i v jiných oblastech života; dosahuje svých cílů díky manipulaci a autoritě
- kontrast mezi sociální spravedlností a individuální svobodou (demokracie se může sama zlikvidovat, stírá morální, hospodářské a intelektuální rozdíly mezi lidmi, nebezpečí získání moci násilím, omezení obyvatel ve volbách)
- politické strany se snaží získat co největší moc, jde o moc a vládu strany nikoli lidu
- vliv médií na propagandu politických stran – značné ovlivnění mínění lidí, zkreslení, informační šumy
- nezájem lidí o politiku, pasivita, neznalost
- korupce, úplatnost politiků
- špatné obecné mínění o politice

Typy demokracie
- přímá demokracie = politický systém, kde se občané přímo účastní na rozhodování, př. plebiscit, referendum
- zastupitelská demokracie = parlamentarismus - politická rozhodnutí přijímají lidem zvolení zástupci
- většinová demokracie - klade důraz na rozhodnutí většiny

- konsensuální (pluralitní) demokracie - politická rozhodnutí jsou výsledkem střetu různých politických sil, zájmy skupin se musí sladit, a proto se této demokracii říká konsensuální (konsensus = shoda většiny společnosti na nejdůležitějších hodnotách, které jsou obecně považovány za prospěšné)

Politické ideologie
- ideologie = soustava idejí, teorií a názorů, soustřeďující se obvykle na problematiku společnosti a jejich cílů a konfliktů

Liberalismus
- vznik a rozvoj především v Anglii od 17.stol.
- latinsky- libertas, anglicky- liberty = svoboda
- hlavní hodnota = svoboda jednotlivce a otevřená společnost svobodných lidí
- svoboda v klasickém liberalismu chápána jako svoboda od státu, od autority, od tradice
- otevírá jedinci značný prostor pro jeho jednání – za to je často kritizován, protože neříká jakým způsobem máme tuto svobodu pozitivně naplnit
- chápe člověka jako egoistu, který sleduje pouze vlastní prospěch a užitek
- představitelé: T. Hobbes, J. Locke, J. Bentham, A. Smith, M. Friedman, F.A.Hayek, J.J.Rousseau"

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20492
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse