Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Principy hydrologického modelování

Principy hydrologického modelování

Kategorie: Geografie, Vodní hospodářství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou souvislého textu věnuje problematice hydrologického a speciálně také srážkoodtokového modelování. V úvodu postihuje význam geografických informačních systémů pro hydrologické modelování a pokračuje představením podstaty hydrologického modelu. Dále se zabývá jedním z jeho typů, matematickou reprezentací fyzikálního systému. Podává jeho charakteristiku, seznamuje s metodami, jež využívá, a kroky jeho sestavení. Zbývající prostor patří metodám, druhům či parametrům srážkoodtokového modelování.

Obsah

1.
Geografické informační systémy a hydrologické modelování
2.
Základní termíny a principy v problematice hydrologického modelování
2.1.
Hydrologické modely
2.2.
Matematické reprezentace fyzikálního systému
2.2.1.
Charakteristika
2.2.2.
Komplexně pojaté hydrologické modely
2.2.3.
Využívané numerické metody
2.2.4.
Cíle, využití
2.2.5.
Kroky sestavování matematického modelu fyzikálních dějů
3.
Základní rámec a koncepty srážkoodtokového modelování, hydrologická a hydraulická transformace na povodí
3.1.
Transformace ovzdušné srážky
3.2.
Parametry zahrnuté do modelů
3.3.
Typy modelů
3.4.
Prostorová distributivnost modelu
3.5.
Typy metod

Úryvek

"Geografické informační systémy (GIS) a další geoinformační technologie (GIT) nabízejí efektivní sběr, správu, analýzy a výstupy geografických dat, kam řadíme i hydrologická, stejně jako klimatologická, environmentální, pedologická a další data. Společné využívání dat ze sledovaného území představuje pouze jeden z faktorů, proč dochází k propojení hydrologického modelování s prostředím GIS. GIS poskytuje analytické nástroje vhodné pro úpravu dat před vlastním procesem modelování, hydrologický model řeší specifické otázky proudění a obvykle i výsledky je vhodné ukládat a prezentovat v prostředí GIS. To zajistí jejich dostupnost, možnost porovnání s jinými faktory v území, navazující výpočty a vhodnou publikaci výsledných informací. Proto je v současnosti taková vazba již pevně etablována a

Základní termíny a principy v problematice hydrologického modelování

Hydrologický model je v nejobecnější formě zjednodušenou funkční reprezentací reálného hydrologického systému (povodí, soustavy koryt apod.) sloužící k analýze chování systému jako celku i jeho dílčích komponent. Matematické modelování se přitom stává stále významnějším a efektivnějším prostředkem studia hydrologických procesů, neboť umožňuje aproximovat hydrologické a ostatní procesy v jejich vzájemné interakci na základě dostupných dat (tzv. přímé modelování definovaného problému). S rostoucím výkonem výpočetní techniky se také stále častěji používá i inverzního zpřesňování popisu hydrologického systému pomocí mechanismů kalibrace a validace modelů na základě přijatých koncepčních předpokladů (tzv. inverzní modelování). Ještě jednodušeji řečeno, model systémově řeší vztah známých vstupů (charakteristiky povodí a hydrometeorologické situace) a neznámé hodnoty požadované výstupní veličiny (nejčastěji tedy předpověď průtoků – Q) v čase a prostoru. Modely jsou tedy v nejširším významu zjednodušeným funkčním vyjádřením existujícího fyzikálního systému. Každá studie různých aspektů hydrologických procesů, která není pouhým sběrem a tabelováním dat, zahrnuje modelování právě v tomto nejširším významu slova. Předběžný konceptuální model, popisující hydrologický systém, je konfrontován se shromážděnými daty. Jestliže data odpovídají konceptuálnímu modelu, je model přijat; v opačném případě musí být model revidován. Jak je zřejmé, v tomto případě nejde o matematický model, nýbrž o koncepční představu, která může mít různou formu, např. grafickou formu - grafu, blokdiagramu či řezu apod. Význam termínu model je různorodý a závisí na kontextu, ve kterém je použit. Většina modelů přísluší do jedné z následujících kategorií: kvalitativní popis procesů probíhajících v systému, např. formou schématu, slovního popisu, matematická reprezentace fyzikálního systému."

Poznámka

Text není výrazněji členěn, obsahuje nedokončené věty.
Součástí práce je tabulka a schéma o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23358
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse