Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přínos členství v NATO pro Českou republiku

Přínos členství v NATO pro Českou republiku

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce se zabývá změnami v bezpečnostní politice České republiky a v její armádě (AČR), které byly způsobeny vstupem naší země do Severoatlantické aliance (NATO). Popisuje přínosy těchto změn a také zmiňuje přínos ČR NATU.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bezpečnostní politika ČR a situace AČR před vstupem do NATO
3.
Bezpečnostní politika ČR po vstupu do NATO
4.
Reforma AČR
5.
Závěr
6.
Literatura a internetové zdroje

Úryvek

"Bezpečnostní politika ČR a situace AČR před vstupem do NATO
V první polovině devadesátých let, po odchodu sovětských vojsk, zrušení Varšavské smlouvy a rozpadu Československa se česká bezpečnostní politika snažila především reagovat na novou situaci, jež nastala zhroucením východního bloku a následným vznikem „bezpečnostního vakua“ ve střední Evropě. Prioritou se stala snaha o vstup do NATO, doprovázená aktivní činností v organizacích, jako OSN a KBSE/OBSE, které však neposkytovaly dostatečné bezpečnostní záruky. Pro vstup do NATO ovšem bylo třeba splnit množství předpokladů a členství nám muselo být aliancí nejdříve nabídnuto. Perspektiva rychlého vstupu se začala zdánlivě vzdalovat poté, když byl na bruselském summitu (1994) ČR a ostatním členům NACC a KBSE nabídnut program Partnerství pro mír (PfP). Jakkoli tato nabídka způsobila v ČR nejprve rozčarování, neboť byla považována za jakousi náhražku plnohodnotného vstupu, nakonec se ČR do PfP plně zapojila, což se později ukázalo jako užitečný krok, především v rozvíjení schopnosti spolupracovat se strukturami NATO.
Zásadním zlomem bylo předání studie NATO o rozšíření žadatelským zemím v roce 1995, které definovalo nezbytné předpoklady pro vstup. NATO očekávalo od ČR splnění mnoha podmínek v obranné, bezpečnostní i politické oblasti. Proto bylo nutno v rámci bezpečnostní politiky určit priority a intenzivně se připravovat především v otázkách, které pro ČR v té době byly z hlediska vstupu nejožehavější. Jednalo se zejména o prohlubování kooperace s aliančními strukturami, nastartování reformy armády a obzvláště přesvědčování jak domácí veřejnosti, tak i stávajících zemí aliance o přínosech vstupu ČR do NATO. Jakkoli se problémové otázky spíše hromadily, než aby jich ubývalo, madridský summit v roce 1997 přinesl ČR pozvání k zahájení vstupních rozhovorů, čímž bezpečnostní politika ČR obdržela vyhraněný rámec aliančních vztahů, na nějž se mohla zaměřovat v dalším období.
Po dokončení přístupových jednání na podzim téhož roku byly nejpodstatnější nedostatky odhaleny v oblasti bezpečnostní legislativy a neexistence vrcholných institucí v bezpečnostní oblasti, které by mohly koordinovat činnost zainteresovaných resortů a složek. Završením úsilí o nápravu těchto nedostatků se stalo přijetí ústavního zákona č. 110/1998 o bezpečnosti ČR, který také vymezil činnost Bezpečnostní rady státu. Byla také ustavena Stálá delegace při NATO, která významně přispěla ke koordinaci činnosti Ministerstva obrany (MO) a MZV.
V armádě se po rozdělení federace připravovalo vytvoření nové organizační struktury na brigádní bázi, která byla obvyklá i v NATO. Funkčně transformovat se naopak nedařilo její Generální štáb a MO, kde docházelo k duplicitám v řízení. Dalším problémem byl důraz kladený spíše na stranickost nežli odbornost v oblasti řízení armády. V období od vzniku samostatné republiky do vstupu do NATO se ve vedení MO vystřídalo pět ministrů, přičemž úlohu, postavení a charakter armády z hlediska zájmů ČR žádný z nich jednoznačně nedefinoval. Absence politického zadání však byla chybou i prezidenta, Parlamentu, vlády a samotných politických stran. I branný a bezpečnostní výbor sněmovny se spíše koncentroval na kritiku a personální změny.
Vojenská strategie byla přijata vládou v prosinci 1994 a její hlavní tezí bylo, že ČR musí být způsobilá čelit napadení jakkoli silným protivníkem z libovolného směru a za jakýchkoli podmínek s využitím všech možností, které nabízejí mezinárodní bezpečnostní struktury a spojenci. Již v době jejího schválení bylo zřejmé, že takovéto zadání i daný návrh armádních struktur jsou nereálné a finančně neúnosné, což přineslo stále nové reorganizace a redislokace posádek. Přesto se v období po roce 1993 opět zvyšovala úroveň výcviku a především se AČR úspěšně zapojila do misí OSN, EU a OBSE, hlavně v oblasti bývalé Jugoslávie."

Poznámka

Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Esej do kurzu Mezinárodní organizace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20282
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse