Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Případová studie Casiopea, s. r. o.

Případová studie Casiopea, s. r. o.

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, Praha 3

Charakteristika: Obsahem práce je zpracování otázek k případové studii firmy. Uvedeny jsou informace o velikosti dani z příjmů, podání daňového přiznání, účetním hospodářském výsledku podniku a jeho úpravách. Poslední otázka provádí rozdělení daní na přímé a nepřímé a přibližuje jejich účtování. Některé otázky jsou zpracovány pouze v souboru Případová studie Casiopea, s. r. o. - tabulky a výpočty.

Obsah

1.
Otázky 1–2 (viz soubor Excel)
2.
Otázka 3: Daň z příjmů
3.
Otázka 4: Daňové přiznání
4.
Otázka 5
4.1.
Účetní hospodářský výsledek podniku
4.2.
Transformace účetního hospodářského výsledku
4.2.1.
Položky, o které se navýší ÚHV
4.2.2.
Položky, které snižují ÚHV
4.3.
Daňový základ
5.
Otázka 6
5.1.
Druhy (členění) daní a jejich účtování
6.
Otázka 7 (viz soubor Excel)

Úryvek

"Otázka č. 1: viz Excel část Inventární karta – auto
Otázka č. 2: viz Excel část Základ daně z příjmu právnických osob
Základ daně z příjmů činí 1370 000,-
Otázka č. 3: Daň z příjmů PO činí 260 000,-. Zaúčtuje se na MD Náklady – Daň z příjmů PO splatná a na D Daň z příjmů PO (závazek vůči FÚ). Tato operace se účtuje na konci účetního období.
Otázka č. 4: Daňové přiznání musíme podat na finanční úřad do 31. března následujícího roku. O posunutí termínu pro podání přiznání do 30. června můžeme předem požádat finanční úřad. O kladném vyřízení rozhoduje úřad a žádost podléhá poplatku. Posunutí termínu si můžeme zajistit i tak, že si před 31. březnem zajistíme spolupráci s daňovým poradcem. Daně musíme zaplatit vždy ve stejné lhůtě jako je podání daňového přiznání. 1
1Mgr. Jana Konečná: Jak podnikat. (online)
Otázka č. 5:
Účetní hospodářský výsledek podniku
Účetní hospodářský výsledek (dále ÚHV) před zdaněním je zjištěn srovnáním výnosů a nákladů společnosti. Účtům, které zahrnují výnosy a náklady, říkáme účty výsledkové právě proto, že se v nich dá vyčíslit hospodářský výsledek. Účetně může společnost dosáhnout zisku nebo ztráty.
ÚHV není daňovým základem, ale tvoří pouze podklad pro zjištění základu daně. Základ daně je rozdíl mezi zdanitelnými výnosy a daňově uznatelnými náklady. Není tudíž vyloučeno, že účetně dosáhne společnost ztráty a přesto bude platit daň z příjmů.
ÚHV slouží pouze jako podklad pro zjištění základu daně. Pro zjištění základu daně je nutné hospodářský výsledek upravit, tzv. transformovat na základ daně. Transformace z ÚVH na základ daně se promítne v řádcích daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Transformace účetního hospodářského výsledku
Hospodářský výsledek se upraví o:
• položky, které přičteme k účetnímu hospodářskému výsledku,
• položky, které odečítáme od účetního hospodářského výsledku.
Položky, o které se navýší ÚHV
HV se navýší o všechny zaúčtované náklady, které podle zákona o daních z příjmů,
§ 23 až § 25 neovlivňují základ daně. Mezi takové náklady patří například náklady na reprezentaci, cestovné nad limit cestovních náhrad atd.
K ÚHV je nutné přičíst i výnosy, které je nutné zdanit, ale nebyly v účetnictví z jakéhokoli důvodu proúčtovány. Mezi neproúčtované položky, které zvyšují základ daně, patří například nezaúčtované nepeněžní příjmy nebo částka neuhrazeného závazku, od jehož splatnosti uplynulo více než 36 měsíců.
Jedná se například o: nedaňové náklady, nepeněžní příjmy, výnosové smluvní sankce, vrácení reinvestičního odpočtu, zvýšení o neuhrazené závazky nebo o opravu nákladů a výnosů z minulých let.
Příkladem pro daňově neuznatelné náklady jsou náklady na reprezentaci (513), ostatní sociální náklady (528), dary (543) nebo ostatní pokuty a penále (546). Dále sem řadíme také účty, které se používají pro tvorbu účetních rezerv a opravných položek. Avšak pokud se jedná o rezervy a opravné položky, které se VYTVÁŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM O REZERVÁCH, JEDNÁ SE O DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY.
Novinkou je zvýšení základu daně o neuhrazené závazky, které jsou zachycené v účetnictví dlužníka. Dlužník o své neuhrazené závazky zvýší základ daně, pokud je závazek 36 měsíců po splatnosti nebo se jedná o promlčený závazek či došlo k zániku závazku jinak než splněním, např. narovnáním.
Základ daně se upravuje o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy majetku. Pokud účetní odpisy převyšují daňové odpisy, tak se rozdíl přičítá a naopak."

Poznámka

Oceněno 5 body z 5.
Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25085
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse