Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Případová studie: Telco Business Solutions, a. s.

Případová studie: Telco Business Solutions, a. s.

Kategorie: Účetnictví, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce z účetnictví se zabývá případovou studií v akciové společnosti Telco Business Solutions. Práce se skládá ze dvou textových souborů. Jedním z nich je zadání případové studie a druhým je její vypracování. Společnost Telco je rozdělená na čtyři divize. Ke každé divizi jsou vypracovány otázky. První část práce se zaměřuje na otázky vztahující se k divizi infrastruktury. Naleznete zde výpočet celkových tržeb, výpočet finančních výnosů podniku letos a v následujících letech, dále například výpočet současné hodnoty pohledávky z projektu k okamžiku prodeje a zaúčtování směnek s přehledným schématem. Druhá část se zaměřuje na divizi hlasových služeb. Zde lze najít vliv skutečné nedobytnosti pohledávek na hospodářský výsledek a odhadovaná nedobytnost letošních pohledávek na hospodářský výsledek. Schémata doplňují pravdivost výpočtů. Třetí část se zaměřuje na otázky k divizi telefonů. Setkáme se s názorným účtováním rezerv, dočteme se i o zisku z oprav telefonů a z prodeje nekvalitních telefonů. Také přiložený výpočet zjistí celkový efekt z prodeje nových telefonů s odpovědí na to, proč je rezerva v závazcích. V části k divizi datových služeb. nalezneme odpisy a jejich zaúčtování. Poslední odstavce patří společným otázkám týkající se znehodnocení dlouhodobých aktiv, pochybných a nedobytných pohledávek, úroků a rezerv. Poté následuje vysvětlení, jak lze manipulovat ziskem pomocí opravných položek a rezerv. Autor práce uvádí, jaký průběh nákladů musí firma mít, aby mohla riskovat vysoké procento nedobytných pohledávek.

Obsah

Zadání
1.
Společnost Telco a její dělení na divize
1.1
Divize infrastruktury
1.2
Divize hlasových služeb
1.3
Divize telefonů
1.4
Divize datových služeb
2.
Otázky k jednotlivým divizím
3.
Zadání společných otázek
Vypracování
1.
Otázky k divizi infrastruktury
1.1
Celkové tržby
1.2
Letošní výnosy a výnosy v následujících letech
1.3
Současná hodnota pohledávky z projektu k okamžiku prodeje
1.4
Zaúčtování směnek s přehledným schématem
2.
Otázky k divizi hlasových služeb
2.1
Hospodářský výsledek loni a letos
2.2
Netto hodnota pohledávek
2.3
Úvěrová politika
3.
Otázky k divizi telefonů
3.1
Účtování rezerv
3.2
Zisk z prodeje a oprav telefonů
3.3
Rezervy v závazcích
4.
Otázky k divizi datových služeb
4.1
Odpisy a jejich zaúčtování
5.
Společné otázky a shrnutí
5.1
Znehodnocení dlouhodobých aktiv
5.2
Pochybné a nedobytné pohledávky
5.3
Úroky
5.4
Rezervy
5.5
Manipulace ziskem pomocí opravných položek a rezerv.
5.6
Příklad z praxe
6.
Použitá literatura

Úryvek

„5. Shrnutí

Znehodnocení dlouhodobých aktiv
• vzniká tím, že aktivum náhle ztratí svůj potenciál vydělávat peníze
• je tedy třeba snížit hodnotu aktiva v účetnictví, k tomu slouží tzv. opravné položky (vykazované jako jednorázový náklad v účetnictví)
• jsou výrazem účetního principu opatrnosti
• pořizovací cena se také občas nazývá „brutto cenou“, součet oprávek a opravných položek „korekcí“ a rozdíl brutta a korekce se nazývá „netto cena“
• v ČR se náklad znehodnocení tradičně označuje termínem „tvorba opravných položek“
Úroky
• úrok = druh výnosu – musíme tedy správně určit, kdy na něj vzniká nárok
o v případě půjčky vzniká plynutím času, proto se často říká, že úrok postupně „nabíhá“
• ve stejnou dobu nám za dlužníkem vzniká pohledávka, která se účtuje ve výši půjčených peněz + úroku, na který má věřitel v daný okamžik nárok
o poskytnutá půjčka – Poskytnutá půjčka/Peníze
o náběh úroků – Poskytnutá půjčka/V - úroky
• z pohledu dlužníka se průběh půjčky odehrává obdobně, ale obráceně: na místo pohledávky mu vzniká závazek, který postupně narůstá o úroky, které jsou pro něj nákladem. Na konci roku půjčku splatí.
Pochybné a nedobytné pohledávky
• ne všechny pohledávky jsou podniku zaplaceny a je nutné o tom účtovat
• podniky velmi dobře vědí, jak velkému riziku nedobytnosti pohledávek jsou vystaveni a umí odhadnout výši pohledávek, kterou nakonec nezinkasují
• výše opravných položek odpovídá částce, o níž se očekává, že nakonec nebude inkasována
• v následujícím roce (po odhadu nedobytnosti) mohou nastat 3 situace:
o podnik se se svým odhadem nedobytnosti zcela trefil
- v tomto případě se provede odpis pohledávky – Opravné položky k pohledávkám/Pohledávky
- tento odpis nemá žádný vliv na hospodářský výsledek
o podnik byl příliš optimistický a nedobytnost byla vyšší
- vyšší nedobytnost se zaúčtuje N – nedobytné pohledávky/Opravné položky k pohledávkám, tzn. že se hospodářský výsledek sníží a zvýší se náklady
o podnik byl příliš pesimistický a realita nakonec dopadla lépe (viz v našem případě v části Otázky k divizi telefonů
Rezervy
• účet rezerv je povahy vnitřního dluhu
o je to dluh, u kterého neznáme přesnou částku a často neznáme další věci – např. komu se bude platit či kdy
• v ČR se účet nazývá „Tvorba rezerv“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19337
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse