Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Případy římského praetora

Případy římského praetora

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: V práci je citován případ s názvem Podnikatelský plán z knihy Případy římského praetora od Petra Bělovského a kolektivu. Případ se týká prodeje domu, jeho pronájmu původnímu majiteli a následuje žádost o prodej domu původnímu majiteli. Autor ho analyzuje, vysvětluje pojmy spojené s případem a následně odpovídá na zadané otázky. Na konci práce je autorův názor na podobnost římského a současného českého práva.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Výběr řešeného případu
1.2
Citace případu
1.3
Cíle práce
2.
Vysvětlení pojmů dle římského práva
2.1.
Zápůjčka, výpůjčka
2.2.
Vlastnictví
2.3.
Kupní smlouva
2.4.
Nájemní smlouva
2.5.
Věcná práva k věci cizí
3.
Řešení dle římského práva
3.1.
Řešení a analýza jednotlivých otázek
4.
Porovnání římského a současného českého práva
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"2. 2. Vlastnictví – dominium
Z pohledu římského práva se jedná všeobecné, výlučné, přímé, pojmově neomezené, právní panství nad věcí. Právo věc užívat, požívat plody, držet, disponovat, zničit.
Rozlišujeme kviritské vlastnictví – dominuim ex iure quiritium – jediné pravé vlastnictví a bonitární vlastnictví – in bonis habere – „mít věc v majetku“, tento druh vlastnictví byl zaveden prétorem.
Vlastnictví bylo možno nabýt derivativním nebo originálním způsobem.
Při derivativním nabývání vlastnictví, odvozujeme vlastnictví nabyvatele od vlastnictví jeho předchůdce:

a) mancipace – záleží na formě provedení, formální způsob převedení. Šlo o slavnostní jednání, kterým podle starého práva římského občan převáděl svoje vlastnictví na jiného. Činěna byla před svědky ve formě obrazného trhu (venditio imaginaria). Před pěti dospělými mužskými občany římskými a občanem držícím váhy (libripens), k nimž býval přibírán často ještě sedmý svědek (antestatus), uchopil nabyvatel věc a se slovy: „Hanc ego rem ex iure Quiritium meam esse aio, eaque mihi empta esto hoc aere aeneaque libra“, udeřil kouskem mědi o váhy a dal jej převodci jako trhovou cenu. Na železných vahách totiž byla původně skutečně odvažována trhová cena, což bylo dáno tím, že prvotním Římským platidlem byl neražený kov. Mancipace se dala využít nejen, když vlastnictví mělo být převedeno z trhu, ale i k uskutečnění jiného právního a hospodářského účelu, jako darování, zřízení věna, apod...
Předmětem mancipace mohly být jen pozemky italské, otroci a tažná domácí zvířata. Dále mohly být mancipací zřízeny služebnosti polní, které proto také patří mezi res mancipii. Majetník moci otcovské nebo manželské mohl osobu jemu poddanou mancipací podrobit moci jiného (mancipium).

b) iniurecesse – záleží na formě provedení, formální způsob převedení.
Odehrávala se před magistrátem jako fingovaný spor. Nabyvatel uchopil věc a pronesl vindikační formuli. Poté se soudní magistrát obrátil na převodce, zda chce pronést kontravindikaci; ten se choval buď zcela pasivně, nebo odpověděl záporně. Soudní magistrát pak potvrdil jednání stran.
Mancipace i iniurecesse byla právním jednáním abstraktním. Nezáleželo u nich tedy na kauze.

c) tradice – převedení vlastnictví „z ruky do ruky“ – kauzální, nezáleží na formě, ale na důvodu převodu (koupě….).
Ne každé odevzdání bylo možno považovat za tradici, nýbrž jen takové, v jehož pozadí stál určitý důvod, pro který věc byla odevzdávána. Ve vztahu k tradici tedy hovoříme o neformálním, kauzálním převodu vlastnického práva."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17202
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse