Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Připojení k internetu a přenos dat po rozvodech kabelové televize

Připojení k internetu a přenos dat po rozvodech kabelové televize

Kategorie: Internet, Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jež pojednává o problematice přenosu dat přes kabelovou televizi, v úvodu pojímá kabelovou televizi jako alternativní nástroj připojení k internetu. Zabývá se následně její historií a mechanismem fungování a uvádí technické parametry jejího využití pro přenos dat z internetu. V návaznosti popisuje strukturu sítě kabelového internetu a zmiňuje praktické možnosti aplikace kabelového přenosu dat. V závěru si pak všímá standardů pro přenášení dat přes kabelovou televizi a situace na českém trhu poskytovatelů internetu po rozvodech kabelové televize.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie kabelové televize
3.
Jak pracuje kabelová televize
4.
Internet po kabelové televizi
5.
Architektura sítě kabelového internetu
5.1.
Komplexní pohled
5.2.
Centrum kabelové televize
5.3.
Distribuční síť
5.4.
U uživatele
6.
Aplikace kabelového přenosu dat
6.1.
Přístup k internetu
6.2.
Management energie
6.3.
Ochrana/monitorování domů
6.4.
Telemedicína
6.5.
Karaoke
6.6.
IP Facsimile
6.7.
Dlaší možné aplikace
6.8.
Příklady dodavatelů zařízení pro jednotlivé aplikace
6.9.
Služba Telephony-Return
7.
Standardy
7.1.
MCNS
7.2.
IEEE 802.14
7.3.
DAVID/DVB
7.4.
IPCDN (IP over Cable Data Network)
7.5.
PacketCable
7.6.
ATM Forum
8.
Systémové řešení od 3Com – High-Speed Cable Internet Solution
9.
Srovnání s technologií ISDN
10.
Situace v České republice
10.1.
Nabídka připojení přes DattelKabel
11.
Závěr
12.
Přílohy
12.1.
Příloha 1 – Slovníček pojmů
12.2.
Příloha 2 – Seznam modemů a podporovaných standardů (tabulka)
12.3.
Příloha 3 – Přehled počtu uživatelů vybraných poskytovatelů ve světě (tabulka)
12.4.
Příloha 4 – Kompletní ceník společnosti DattelKabel (tabulka)
12.5.
Příloha 5 – Ceník firmy KTV Ostrava (tabulka)
12.6.
Příloha 6 – Článek v angličtině

Úryvek

"Historie Kabelové televize
Kabelová televize se objevila na přelomu čtyřicátých a padesátých let současně v Pensylvánii a v Oregonu. Ovšem kvalita nebyla zrovna nejlepší díky velké vzdálenosti vysílače a příjemce. Proto první zprostředkovatelé kabelové televize stavěli antény na vyvýšených místech v okolí obcí a signál odtud pomocí koaxiálních kabelů rozváděli do domů.
S příchodem satelitního vysílání do kabelových televizí v 70. letech se zvýšila nabídka programů kabelových operátorů. To vedlo v velkému rozmachu kabelové televize. V roce 1996 mělo kabelovou televizi 63% domácností a kabelová televize procházela kolem 95% amerických domácností..
Cablevision na podzim roku 1995 představil pilotní program nazvaný “Access Plaza”, který nabídnul svým zákazníkům na Long Island. Access Plaza byla kombinací HW a SW, která umožňovala uživatelům surfovat po Internetu, získávat zpravodajství a provádět homebanking, a to vše přes koaxiální kabel, který byl zaveden do jejich domovů.

Jak pracuje kabelová televize
Aby byl televizní přijímač schopen přijímat signál kabelové televize, musí poskytovatel kabelové televize modulovat analogový radiový signál. Proto je signál přenášen na rádiových frekvencích a to mezi 5-750 MHz.

Kabelová televize je rozváděna buď po tradičních koaxiálních kabelech s kapacitou buď 330 MHz a 450 Mhz, nebo po moderních hybridních opticko-koaxiálních systémech s kapacitou až 750 MHz, jež jsou v zahraniční literatuře označovány jako HFC (Hybrid Fiber Coax) systémy

Pro směr přenosu dat od uživatele k poskytovateli (upstream) se používá pásmo 5MHz - 42MHz, pro přenos dat od poskytovatele k uživateli (downstream) pak pásmo od 50MHz (což se rovná druhému kanálu vzdušné televize) výše.

Každý program kabelové televize zabírá 6MHz z pásma radiových vln. Celý systém s kapacitou 400MHz může tedy přenášet 60 analogových programů, HFC systém s kapacitou 700MHz pak dokonce 110 analogových programů.

Internet po kabelové televizi
Pro datovou komunikaci přes kabelovou televizi je obvykle vyhrazen jeden kanál v pásmu 50MHz – 750MHz pro přenos dat směrem k uživateli a jeden kanál v pásmu 5MHz – 42MHz směrem od uživatele.

6MHz televizní kanál pro přenos dat směrem k uživateli má kapacitu až 27Mbit/s při použití modulační technologie 64 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), jež je v dnešní době nejpoužívanější. Přenos může být zrychlen až na 36 Mbit/s při použití 256 QAM. Jeden kanál pro přenos dat od uživatele disponuje kapacitou 500 Kbit/s až 10 Mbit/s při použití modulační technologie 16 QAM nebo QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).

Vlnová šířka pro přenos dat je rozdělena mezi uživatele, kterých je v rámci jedné části sítě většinou 500-2000. Přenosová rychlost pro běžného uživatele ve směru downstream se tak pohybuje mezi 500 Kbit/s a 1.5 Mbit/s v závislosti na architektuře a aktuální zatíženosti sítě.

Architektura sítě kabelového internetu

Komplexní pohled
Centrum kabelové televize, tzv. headend, obsluhuje přibližně 200.000 až 400.000 domácností. Ty dodávají data distribučním sítím (každá obsluhuje 20.000 - 40.000 domácností) přes metropolitní optický okruh. Zde jsou data převáděna na analogový signál a posílána přes lokální distribuční sítě z optických vláken (každá síť obsluhuje 500-1000 domácností) k domácnostem. Přímo do domu pak dorazí data přes koaxiální kabel.

Centrum kabelové televize
Headend, což je operační centrum lokální datové sítě, zajišťuje spojení s páteřní sítí, skrz kterou má uživatel přístup k serverům s obsahem či přímo na Internet. Centrum je napojeno na studia kabelových televizí, přijímá radiové, televizní a satelitní signály. Pro připojení k Internetu či WAN sítím se používají směrovače a přepínače na třetích síťových vrstvách a standardní WAN-linky a WAN-protokoly.

Centrum může být až 80 km daleko od koncového uživatele při použití optických vláken. Při použití dnes již zastaralých koaxiálních kabelů se tato vzdálenost zkracuje na 15 km. Na cestě je možné použít 4-10 zesilovačů. Maximální vzdálenost je dána požadovanou dobou přenosu, která by neměla překročit směrem upstream 400 ms.

Co se obsluhy počtu domácností týče, ten je velice proměnlivý a záleží na použitém systému přenosové sítě a technologii a může se pohybovat od 500 uživatelů až po 400.000 uživatelů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a graf, rozsah čistého textu činí cca 9 stran.
V práci se objevují překlepy.
Přílohy uvedené v desetinném obsahu o rozsahu cca 11 stran nejsou započítány do celkového rozsahu práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22619
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse