Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Příprava ke zkoušce z Informatiky I. na ČZU

Příprava ke zkoušce z Informatiky I. na ČZU

Kategorie: Informatika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text v místy barevně členěných heslech a kusých větách shrnuje veškeré informace potřebné ke zkoušce z Informatiky I.. Zabývá se osmi velkými okruhy týkajícími se základů informatiky, hardwaru, softwaru, programování, sítí, Internetu, výpočetními modely a bezpečností dat.

Obsah

1.
Základní pojmy informatiky a definice
1.1
Informatika
1.2
Data
1.3
Informační systém
1.4
Číselné soustavy
2.
Hardware
2.1
Historie PC
2.2
Princip činnosti PC
2.3
Základní části PC
2.4
Dělení PC
3.
Software (sw)
3.1
Základní pojmy
3.2
Kategorie sw
3.3
Systémový sw
3.4
Operační systémy (OS)
3.5
Nadstavby OS
3.6
Typové aplikační programové vybavení (TAPV)
3.7
Aplikační vybavení
4.
Programování a programovací jazyky
5.
Sítě
5.1
Definice
5.2
Pojmy
5.3
Rozdělení sítí
5.4
Význam sítí
5.5
Komunikační protokoly
5.6
Ochrana dat v síti
6.
Internet
6.1
Definice
6.2
Pojmy
6.3
Historie
6.4
Topologie
6.5
Adresní systém
6.6
Připojení
7.
Výpočetní modely
8.
Bezpečnost dat
9.
Obsah
10.
Zdroje

Úryvek

"84 instrukční sada = počet a druh instrukcí, charakterizuje příslušný druh procesoru
85 operační kód = určuje druh činnosti, která má být prováděna (např. ADD-sčítání)
86 operand = specifikují vlastní předmět činnosti (např.operandy pro sčítání budou specifikovat jednotlivé sčítance, uloţení výsledku součtu
87 overlaping (přesahování) = vykonávání některých instrukcí procesoru se dokončuje v době provádění další instrukce
88 pipelining = práce procesoru ve více výpočetních liniích, současné procesory 20 stupňový pipelining
89 přejmenování registrů = technika odstraňování závislosti následných instrukcí pracujících se stejnými registry, k dispozici sada dočasných registrů
90 předpovívání větvení = rozpracovanost mnoha instrukcí, u podmíněné-ho větvení zahození výsledků, predikce se vyvaruje, spoří čas – úspěšnost přes 90%
91 spekulativní výpočet = zpracování instrukcí před skut.výp.
92 hyperthreading = 1 procesor se tváří jako 2, simulace 2 logic.procesorů, zvojené registry, lze mezi nimi přepínat
93 RISC (Reduced Instructions Set Computer)
94 motherboard = základní deska, označována také jako board, mainboard
95 All-In-One = řešení základní desky, kdy jsou všechny komponenty součástí zákl.desky (grafic. a zvuk.karry, faxmodem atd.)
96 ATX desky = rozhraní jsou integrována přímo na desce (LPT, COM, USM, PS/2), je moţné softwarově PC vypnout/vzbudit na dálku příkazem operač.signálu (wake) pomocí signálu sítě (wake on LAN), nebo zazvo-něním telefonem (wake on ring)
97 patice (socket) = k zachycení procesoru
98 IDE (Integrated Drive Electronics) = rozhraní pev.disků, vyvinuly firmy Western Digital a Compag, nepodporuje CD-ROM, podporuje jen dva fyzické disky (Master a Slave disk), často se označuje také termínem ATA (Advanced Technology Atachement)
99 EIDE (Enhancewd IDE) = lepší rozhraní neţ IDE, připojení disků s kapacitou aţ 8,4 GB (na jeden pevný disk), lze připojit i CD-ROM, v současnosti nejpouţívanější
100 SCSI (Small Controller System Interface) = v praxi se pouţívá pro připoj. např i pro vysokorychlostní scannery, jinak běţně u APPLE, moţnost připojení aţ zařízení na 1 řadič
101 čipová sada (chipset) = tj. sada elektroniky a instrukcí, jimiţ je řízena komunikace všech zařízení připojených ke sběrnici počítače, řídí komu-nikaci mezi procesorem, pamětí, sběrnicemi, grafickou kartou, rozhraním pro disky, čipová sada,
102 North Bridge (System Controller) = chipset - zajišťuje rychlé přesuny dat mezi klíčovými komponentami počítače
103 South Bridge (Peripherial Bus Controller – PBC) = chipset – zajišťuje připojení dalších (pomalejších) periferií k základní desce.
104 hub architekturou = propojení modulů chipsetu – jednotlivé čipy GMCH (Graphics Memory Controller Hub) a ICH (I/O Controller Hub) spolu komunikují pomocí tzv. AHA sběrnice (Advanced Hub Architectu-re)
105 sběrnice = datová dálnice, souhrn spojovacích vedení k propojení zákl.procesoru s oper.pamětí a periferiemi
106 Front Side Bus – FSB = rychlá systémová sběrnice, spojuje North Bridge s procesorem
107 PCI (Peripheral Component Interconnect) - (Intel)-pouţívá dodnes, samose nainstalovalo zařízení nově připojené-revoluční pokrok, dnes samozřejmost
108 PSB – 64 bitů, pouţívá se , je klíčová
109 FireWire = rozhraní s úzkým konektorem (IEE1394) hlavně pro zařízení s digit.obrazem (v souč.nové telefony)
110 RAM (Random Access Memory) = operační paměť, téţ hlavní paměť, paměť s libovolným - přímým přístupem, lze z ní informace číst i zapiso-vat. Je závislá na napájení!
111 SRAM (Static RAM) = rychlý typ paměti, draţší, je pouţívána v cache
112 VRAM (Video RAM)– video RAM, pro obrazovku, velké paměti DDR, DDR2, DDR3, pro grafické karty dnes pro digitální LCD na kartě musí být digitální výstup (rozhraní) DVI - Digital Visual Interface (na něj lze pouţít redukci pro druhý analogový monitor), dále je na kartě konektor (S-Video) pro televizní výstup max. rozlišení televizní obr. je 1024 x 768..."

Poznámka

Materiál je zpracováním skript a prezentací k přípravě na zkoušku Informatika I na České zemědělské univerzitě, středisko VSRR Litoměřice. V závěru je odkaz na sw s testy k přípravě na zkoušku.
Práce ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22086
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse