Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Příruční mluvnice češtiny: oddíl Koherence textu

Příruční mluvnice češtiny: oddíl Koherence textu

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z kapitol knihy Příruční mluvnice češtiny (eds. Karlík, Nekula, Rusínová) věnujících se tématu koherence (soudržnosti) textu. Výpisky vznikly pro potřebu zpracovávání diplomové práce a jsou systematicky (dle obsahu) strukturované.

Obsah

1.
Akceptabilita textu
2.
Informativnost textu
3.
Koherence textu
3.1.
Tematické posloupnosti
3.2.
Prostředky koherence textu
3.3.
Kontaktní a distanční navazování
3.3.1.
Lexikální prostředky
3.3.2.
Gramatické kategorie slovesné v textu
3.3.3.
Pád v textu
3.3.4.
Elipsa v textu
3.4.
Parcelace

Úryvek

"- přijatelnost textu pro adresáta ovlivňuje výslednou podobu textu – autor/ mluvčí totiž počítá s konkrétním adresátem při jeho tvorbě: vztahem adresáta k sobě, jeho čekáváním pokud jde o informativnost, funkci nebo formu textu – to se projevuje i v gramatické a sémantické rovině textu
- prostředky komunikačního souladu:
o mluvčí při komunikaci často velmi zřetelně usiluje o komunikační soulad, o získání adresáta – dovolává se adresátových hodnot
o mezi prostředky navozující komunikační soulad počítáme:
 obraty typu jak všichni víme, jak se říká, …
 částice typu vždyť, přece, …
 ověřovací otázky, zda mluvčí souhlasí/ rozumí: víš, rozumíš, no nemám pravdu, …
- prostředky kontaktní:
o pozdravy
o tykání/ vykání
o oslovení
o deminutiva ve výzvách, otázkách či nabídkách (zvláště v gastronomii) – tady jsou ty rohlíčky, podejte mi skleničku, tady bychom měli kabátek přímo na vás
o vid ve výzvách – dokonavý = zdvořilý, nedokonavý =familiérní, nezdvořilý
o etické dativy – to ti bylo něco, najednou se vám na mě vyřítila ze zatáčky…
o kontaktní výrazy - to ti byla panečku věc, poslyš, člověče
o enklitické partikule – copak se ti stalo, co že se i stalo X co se ti stalo (neutrální)
Informativnost textu
- text se nevyznačuje jen jistou funkcí, ale i jistým obsahem
- text nějakou informaci nese vždy – i jeho drobná obměna či absence jeho části může mít informativní hodnotu (např. pozdrav, absence pozdravu)
- u věcněsdělných textů (odborných, ve zprávách) vyznačuje hlavní téma, které může být předřazeno jako titulek: Havel o restitucích, Goethe o Němcích
- někdy jako titulek fungují klíčová slova, která představují informační jádro různých typů textů: Žádost o přidělení bytu, Grass v Praze, Válka o Osetii
- obsáhlejší, ale i kratší texty se dělí na kapitoly, tematické bloky a odstavce
- odstavec:
o obsahová jednota je konstitutivním rysem odstavce – je možno ji vymezit především prostřednictvím hlavního tématu
o nové hypertéma, respektive tematický přechod, se naznačuje na začátku ostavce, někdy i na konci odstavce předcházejícího
o odstavec může také vymezovat:
 identita slovesných gramatických kategorií
 paragrafování a číslování
 prostředky grafického sazení
 řádková mezera
 typografické značky mezi řádky
 titulky a mezititulky"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28055
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse