Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Příspěvek na péči pro seniory - bakalářská práce

Příspěvek na péči pro seniory - bakalářská práce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je zhodnotit význam příspěvku na péči vyplácený seniorům ve městě Turnov a jeho spádových oblastech. Teoretická část je zaměřena na problematiku stárnutí populace a různé alternativy v péči o seniora. Přitom vychází především ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. Dále se rozepisuje o podmínkách nároku na přiznání tohoto příspěvku, specifikuje jeho typy a také se zabývá kontrolou jeho využívání. Empirická část se pak věnuje sociologickému výzkumu, k tomu využívá dotazníkové šetření a metodu pozorování. Jejím cílem bylo zjistit, jaká je informovanost rodin pečujících o seniory.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Stárnutí populace
2.1.1
Statistiky a prognózy
2.2
Péče o seniora
2.2.1
Senior a rodina aneb rodiče a děti
2.2.2
Senior a stát
2.2.2.1
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
2.3
Příspěvek na péči
2.3.1
Podmínky nároku na příspěvek na péči ze Zákona č. 108/2006 Sb. § 7
2.3.2
Čtyři stupně příspěvku na péči
2.3.3
Určení stupně příspěvku na péči
2.3.4
Kontrola využívání příspěvku na péči
2.4
Turnov jako úřad III. stupně
2.4.1
Příspěvek na péči v Turnově a jeho spádových oblastech
2.5
Změny zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
2.5.1
Změny v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
2.5.2
Změna stupňů příspěvku na péči
2.5.3
Pojetí nového systém sociální péče
2.6
Výzkum
2.6.1
Dotazník
2.6.1.1
Popis hypotézy
2.6.1.2
Konceptualizace
2.6.1.3
Operacionalizace
2.6.2
Pozorování
3.
Empirická část
3.1
Úvod
3.2
Výzkum na základě sběru dat pomocí dotazníku
3.3
Popis souboru
3.4
Výzkum na základě pozorování
3.4.1
Pozitiva příspěvku na péči
3.4.1.1
Podpora péče o seniora v domácím prostředí
3.4.1.2
Další prvky podpory v péči o seniora v domácím prostředí
3.4.1.3
Volba služeb je na samotném seniorovi
3.4.1.4
Zkvalitnění sociálních služeb
3.4.1.5
Vznik nových služeb a institucí
3.4.2
Negativa příspěvku na péči
3.4.2.1.
Zneužívání příspěvku na péči
3.4.2.1.1
Navrhované změny ve vyplácení příspěvku na péči
3.4.2.1.2
Problémy s navrhovanými změnami z hlediska praxe
3.4.2.1.3
Systém změn vyplývající z praxe
3.4.2.
2 Kontrola využívání příspěvku na péči
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2 PÉČE O SENIORA
Péči o seniora vnímám ze dvou pohledů:
1. Senior je sám schopen zajistit si své potřeby, je plně soběstačný a vede aktivní způsob života (takový člověk žádnou zvláštní péči nepotřebuje).
2. Senior svou soběstačnost ztratil (ať na podkladě fyzickém či duševním) a neobejde se bez cizí pomoci.

Při zpracování této bakalářské práce se zaměřím na seniory z druhé skupiny. Zde se objevují možné alternativy, jak péči zajistit. Podle Vočky může mít zajištění péče o seniora, který ztratil svou soběstačnost, 3 podoby:
 Pečovat může sám rodinný příslušník, respektive rodina seniora
 Rodina může pečovat za pomoci některé z institucí v dané oblasti
 Potřebnou službu seniorovi může poskytovat pouze příslušná instituce

Hlavní roli zde tedy hrají dva představitelé – v první řadě rodina a v řadě druhé stát a podpora rodin pečujících o seniora. V dalších kapitolách bych se ráda zaměřila na obě alternativy, respektive možnosti jejich propojení.

Společensky známé je to, že povinností rodičů je péče o jejich potomky, ale již často zapomínáme, že pokud jsou potomci soběstační a samostatně výdělečně činní, mají povinnost se postarat o své rodiče (pokud to situace vyžaduje).

2. 1 Senior a rodina aneb rodiče a děti
Podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů, mají jednotliví členové rodiny vůči sobě vyživovací povinnosti. Tedy nejen rodiče vůči svým dětem, ale v období, kdy jsou děti samostatné a výdělečně činné, tak i děti vůči svým rodičům. Šelner se ve svém článku také zmiňuje o solidárním vztahu mezi rodičem a dítětem: rodiče se starají o své děti, pomáhají jim v nouzi, poskytují bezpečí a pocit, že se na ně mohou kdykoliv spolehnout. Tento postoj je přirozený a společností přijímaný jako samozřejmost. Zodpovědnost dětí vůči rodičům již svou automatickou samozřejmost postrádá. V dřívějších dobách se podle Smékala žilo ve vícegeneračních obydlích. Bylo považováno za normální, že prarodiče se starali – pokud jim to zdraví dovolilo – o vnoučata a vykonávali i běžné domácí práce. Na druhé straně bylo také za samozřejmost považováno to, že v období, kdy rodiče budou nemohoucí, se o ně postarají jejich děti nebo vnoučata.

Dnes je tomu zcela jinak. V povědomí lidí se utváří podle Šelnera názor, že záležitosti seniorů spadají pouze do kompetence státu. Dokonce 30% dotázaných lidí v České republice si myslí, že by se o seniory měl stát v budoucnu postarat v plné míře.

Tento fakt potvrzuje i Žižkovská. Podle jejích zkušeností se setkává s rodinami, které jsou ochotny o své příbuzné pečovat. Stále je ale převážná většina rodin, které svou péči přisuzují státu. Z jejich slov vyplývá, že se z našich rodin vytrácí obětavost, smyslu pro povinnost a schopnost zříci se něčeho kvůli druhému člověku.

Tomuto zjištění přispívá i skutečnost, že v posledních letech byly zaznamenány změny ve výchově ze strany rodičů. Již se nejedná o autoritativně–represivní výchovný styl, ale stále více se objevuje volnější výchova, což se také musí zákonitě odrazit na vztahu dětí vůči rodičům. Jestli tento vztah podpoří zodpovědnost vůči starší generaci, je do budoucna velkou neznámou."

Poznámka

Práce obsahuje několik grafů a tabulek, rozsah čistého textu je cca 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21915
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse