Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Probační a mediační služba ve vztahu k mládeži

Probační a mediační služba ve vztahu k mládeži

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava

Charakteristika: Práce vysvětluje princip Probační a mediační služby (PMS), zaměřuje se především na její vztah k mládeži. Definuje související pojmy, uvádí práva a povinnosti klientů i PMS a také několik příkladů z praxe. Text se odkazuje na paragrafy příslušných zákonů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vysvětlení pojmů
3.
Probace a mediace v dnešních podmínkách
4.
Přípravné řízení
4.1
Dohled probačního úředníka
4.1.1
Mladistvá M. S., ročník 1986, bytem Vítkov
4.2
Průběh výkonu dohledu
4.3
Současná situace
4.3.1
Chlapci se v létě učili, jak je to vlastně s právem
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Probace a mediace v dnešních podmínkách
Můžeme konstatovat, že probace a mediace funguje na stejných základech a principech i dnes. Nemám v úmyslu porovnávat tento první, a byť do velké míry přelomový zákon s dnešní právní úpravou platící v České republice, jelikož bychom porovnávali neporovnatelné a to jak vzhledem k velkému časovému rozdílu, tak i k povaze páchání trestné činnosti.
V České republice je mediace a probace, v rámci trestního práva, upravena zákonem č.257/2000 Sb. O Probační a mediační službě, dále PMS, který je pro práci této služby stěžejní, ale její činnost upravuje i Trestní řád, Trestní zákoník a pokud se probace a mediace týká mládeže, nesmíme opomenout zákon č.218/2003 o soudnictvích ve věcech mládeže, kterýžto velice úzce souvisí se spoustou dalších zákonů. Není cílem této seminární práce vyjmenovat všechny související zákony a rozebírat jejich souvislosti, ale několik jich je s touto problematikou tak úzce spojeno, že se o nich zmínit přeci jen musím. Jsou to zákony č.94/1963 Sb., o rodině, zákon č.359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí a zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.
V další části se budu věnovat probační a mediační činnosti, v rámci PMS, které souvisí s mládeží. Musíme se ovšem seznámit s tím, jak definuje probaci a mediaci již výše zmiňovaný zákon č.257/2000, který v §2 odst. 1 uvádí: „Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným dále jen "obviněný", kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.“ Hned ve druhém odstavci se hovoří o mediaci: „Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.“
Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže má v řízení PMS velmi významné postavení, protože má možnost aktivně vstupovat do všech fází řízení. Prolíná se velmi úzce všemi stádii řízení a je samozřejmé, že se zde uplatňují oba typy činnosti- probace i mediace (Hírešová, 2006). Z předchozího nám vyplývá další základní pojem tohoto tématu a to je pojem mládež, který je vymezen zákonem č.218/2003 o soudnictví ve věcech mladistvých v §2:
„(1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí
a) mládeží děti a mladiství,
b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku,
c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.“

Přípravné řízení
Mládež se do kontaktu s PMS dostává, pokud jsou obviněni ze spáchaní skutku, který má znaky trestného činu, které v soudnictví pro mládež nazýváme provinění již v přípravném řízení. PMS musí být ze zákona 218/2003 informována o zahájení trestního stíhání mladistvého. V trestních věcech mládeže je potřeba postupovat zvláště pečlivě a jak říká Hiršová i zvlášť pečlivě objasňovat a dokazovat příčiny provinění a skutečnosti, které mají význam pro posouzení jejich osobních, rodinných a jiných poměrů. Právě při zjišťování těchto skutečností a při tomto šetření se poprvé dostane mládež do kontaktu s PMS."

Poznámka

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21644
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse