Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika biologického, sociálního a právního rodičovství v otázkách - případová studie

Problematika biologického, sociálního a právního rodičovství v otázkách - případová studie

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Tato práce se formou odpovědí na zadané otázky věnuje problematice kontrastu rodičovství biologického, sociálního a právního. V prvé části rozebírá otázky určování otcovství judikované Evropským soudem pro lidská práva. Definuje jejich vliv na českou právní úpravu. Poté rozebírá modelový případ. Závěr se zabývá samotným Zákonem o rodině ČR.

Obsah

1.
Úvod
2.
Na serveru Evropského soudu pro lidská práva vyhledejte rozhodnutí ve věci Kroon/-ová a další proti Nizozemí, Paulík proti Slovensku a Kňákal proti České republice
3.
Přezkoumejte rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a vytvořte vlastní právní věty
4.
Zamyslete se nad článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod pro české a evropské rodinné právo
5.
Došlo v daných věcech ke konfliktu zájmů? Co je nejlepší zájem dítěte
6.
Uvažte správnost úvah vyjádřených v soudních rozhodnutích. S jakými úvahami a závěry se ztotožňujete?
7.
Přečtěte si dopis pana XY. Naleznete jej ve studijních materiálech. Je označen slovy „původní zpráva"
8.
Lze na věc pana XY aplikovat test poměrnosti?
9.
Danou kauzu posuďte ve světle výše citované judikatury Evropského soudu pro lidská práva a morálních norem
10.
Jak odpovíte panu XY jako advokáti?
11.
Uveďte „slabá místa“ platného zákona o rodině ve věci určování a popírání rodičovství
12.
Je ústavně konformní, aby byla v soukromoprávním kodexu zakotvena „silná role“ nejvyššího státního zástupce? K tomu vyhledejte Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 6/2003 o postupu státních zástupců při prošetřování předpokladů žaloby dle § 62 nebo 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb., a zaujměte k němu vlastní stanovisko
13.
Uveďte vlastní stanovisko k problematice určování a popírání rodičovství v návrhu nového občanského zákoníku (www.justice.cz). Je třeba setrvávat na tradici? Je vždy matka jistá a otec nejistý? Je možné inovovat? Je třeba zohlednit právo dítěte znát svůj původ? Má biologická realita zjistitelná pomocí testu DNA vždy přednost
14.
Jak by měla vypadat ideální úprava určování a popírání rodičovství v Evropském občanském zákoníku? Věc posuďte s ohledem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
15.
Závěr

Úryvek

"11. Je ústavně konformní, aby byla v soukromoprávním kodexu zakotvena „silná role“ nejvyššího státního zástupce? K tomu vyhledejte Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 6/2003 o postupu státních zástupců při prošetřování předpokladů žaloby dle § 62 nebo 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb., a zaujměte k němu vlastní stanovisko.

Postavení nejvyššího státního zástupce je v české právní úpravě konstruována zmíněnými §§ 62 a 62a. Dle mého názoru jsou součástí úpravy oprávněně, jeho prvotním cílem je prostá ochrana dítěte, dále můžeme pozorovat snahu o soulad stavu biologického a právního v otázce určení otcovství – vychází ze situace, kdy uplynula zákonem stanovená lhůta pro popření otcovství (respektive v případě § 62a tato lhůta ani uplynout nemusí) a ve zřejmém zájmu dítěte je, aby nejvyšší státní zástupce podal návrh na popření otcovství. Zásah státu do práva na respektování soukromého a rodinného je zásahem v souladu se zákonem, nejedná se v žádném případě o svévolný akt státní moci. Přesto bych tento zásah vnímal spíše jako něco, co je použito, když všechny ostatní způsoby selhávají.
Co už ale není tak jednoznačné je to, jakým způsobem je pojem „zájem dítěte“ vykládán Nejvyšším státním zastupitelstvím. Ztotožňuji se s článkem Mgr. Jíšové, že v tomto je problém. „Zájem dítěte je zde posuzován z hlediska zájmu údajného biologického otce a z hlediska plnění vyživovací povinnosti, nikoli však z širšího hlediska společenských a rodinných vazeb a práva dítěte znát své biologické rodiče. Už vůbec není brán zřetel na postavení matrikového otce a na to, co tento právní vztah, jenž prokazatelně neodpovídá skutečnosti, znamená v jeho osobním soukromém a rodinném životě.“ Pří výkladu zmíněného pojmu je záhodno vycházet také z článku 7 Úmluvy o právech dítěte, který říká, že každé dítě má, pokud je to možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Kombinací obého dospějeme k výkladu, který je akceptovatelný a neodráží jen čistě ekonomické hledisko
12. Uveďte vlastní stanovisko k problematice určování a popírání rodičovství v návrhu nového občanského zákoníku (www.justice.cz). Je třeba setrvávat na tradici? Je vždy matka jistá a otec nejistý? Je možné inovovat? Je třeba zohlednit právo dítěte znát svůj původ? Má biologická realita zjistitelná pomocí testu DNA vždy přednost?

Změny, které jsou zapracovány v návrhu občanského zákoníku jsou zajisté ku prospěchu věci a posouvají naši úpravu o kousek výše. Je zde patrná inspirace i v této práci rozebíranými rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.
Teď již konkrétněji. Dobrým krokem je reflektování společenského a medicínského vývoje a zapracování ustanovení hovořících o umělém oplodnění. Dále kvituji konstrukci § 665, díky které se na prohlášení otcovství jako zvláštní projev vůle se použijí obecná ustanovení o právním jednání, § 677, díky které má možnost popřít otcovství dítě samotné a § 676 díky které je stanovena možnost soudu i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství (je ale třeba zauvažovat, zda zachovat tento institut vedle institutu možností popírání otcovství státním zástupcem)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15635
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse