Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika sudetských Němců z pohledu sudetských Němců

Problematika sudetských Němců z pohledu sudetských Němců

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá odsunem sudetských Němců na konci 2. světové války. Autor v úvodu vysvětluje výběr tématu. Po vymezení pojmu sudetští Němci navazuje výkladem o názorových proudech sudetských Němců, kteří se sdružují v Sudetoněmeckém krajanském sdružení. Je zde vysvětlen účel vzniku tohoto sdružení a také jeho stanoviska na problematiku odsunu. V další části se autor zabývá historickým vývojem českého území a vztahů Čechů a Němců od 12. století. Autor dělá exkurz po historii od příchodu německých kolonistů na naše území, přes vznik Československa, Mnichovskou dohodu až ke konci 2. světové války. Stěžejní kapitola nese název Vyhnání. Zde autor podává konkrétní čísla o osobách, jichž se odsun týkal. Dále autor rozebírá tuto problematiku z pohledu Čechů. Polemizuje o vině a trestu a zastává názor, že je třeba se majetkově vyrovnat, když jsou některé spory velmi složité a problematické.

Obsah

1.
Problematika sudetských Němců z pohledu sudetských Němců
2.
Sudetoněmecké krajanské sdružení
3.
Kdo jsou to sudetští Němci
4.
Historie vztahů mezi Čechy a Němci
5.
Vyhnání
6.
Pohled z české strany
7.
Závěr

Úryvek

„Kdo jsou sudetští Němci
Označení sudetští Němci se odvozuje od názvu horského pásma Sudety (Sudetská soustava, též Krkonošsko-jesenická soustava) táhnoucího se v délce asi 330 km podél severních hranic Čech, Moravy a Slezska, které zahrnuje Jizerské hory, Krkonoše a táhne se přes Orlické hory až po Jeseníky. Na začátku 20. století byli Němci, kteří sídlili v těchto převážně okrajových částech dnešní České republiky, souhrnně označeni jako sudetští Němci. Geopoliticky a kulturně historicky tvoří tento prostor centrum Evropy. Zde obývali Němci v počtu 3,5 milionů uzavřenou oblast o rozloze 27 000 km2, což odpovídá asi jedné třetině dnešního českého státu, nebo téměř velikosti Belgie. Sudety se rozkládají hlavně v hornatých okrajových částech ČR a lze ještě dnes - je jedno, ve kterém směru se jede z nitra státu ke státním hranicím, lehce rozpoznat bývalý německý sídelní prostor, sotvaže začne krajina pozvolna stoupat k horám. Bývalé Česko-Slovensko bylo mnohonárodnostním státem, který vzešel roku 1918 z rakousko-uherské monarchie a jehož obyvatelstvo se skládalo (podle sčítání z r.1930) ze 49,7 % Čechů (7,3 mil.), 23,8 % Němců (3,5 mil.), 15,7 % Slováků (2,3 mil.) a 10,7 % ostatních národností (1,6 mil.). Je smutnou skutečností sudetoněmeckých dějin, že si tato národnostní skupina, ač dosáhla významné duchovní, kulturní a hospodářské úrovně, přesto nevytvořila žádné hlavní město, žádné centrum, které by leželo v jejím vlastním sídelním prostoru. Vysvětluje se to tím, že se u nich vytvořily tak úzké vazby
a pocit příslušnosti k rakousko-uherské monarchii a k císařskému městu Vídni, že se sudetští Němci svou identitou podnes cítí být starými Rakušany. Kromě toho se v Praze, Brně a Olomouci až do poloviny 19. století hovořilo převážně německy, nebo alespoň byla pro tato města příznačná německá kulturní činnost. (Kleinig et Weikert, 2000)

Historie
Na přelomu 12.-13. stol. přicházejí do země němečtí kolonisté, povoláni českou světskou i církevní vrchností, aby osídlili neobydlená území. Ladem ležící pozemky bylo třeba obdělat, zakládat nové vsi, města, rozvíjet hospodářství, neboť z toho všeho měla šlechta, církev i král zdroj příjmů. Čeští panovníci ve 12.-13. stol. si přáli dosáhnout podobné životní úrovně jako tomu bylo v sousední německé zemi. Proto se rozhodli povolat do země německé osídlence, rolníky, řemeslníky, členy řádů, obchodníky obdařené zvláštními právy, aby pracovali především v okrajovém území. Ti zakládali kláštery a nadace, zúrodňovali pustiny a zkvalitňovali zemědělství,
stavěli kostely a města, zaváděli moderní hornické metody a vytvářeli kvetoucí zemi.
V době vlády Přemysla Otakara II. pocházelo 90 % produkce evropského zlata z Čech a pokus krále železného a zlatého získat říšskou korunu znemožnil pouze papež. Roku 1335 byl Karel IV. korunován v Římě německým císařem. Učinil Prahu hlavním městem Svaté římské říše německého národa, založil zde roku 1348 ve své hodnosti krále českého první říšskou univerzitu, vydal Zlatou bulu sicilskou, právní základ pro volbu krále a učinil Čechy významným centrem říše. Pod jeho vládou zažily Čechy ve 14. st. svůj zlatý věk. Zhruba 800 let žili Němci a Češi přátelsky vedle sebe. Teprve husitské války v 15. st., i když nejprve jen ze sociálně-náboženských důvodů, se staly předzvěstí národnostních konfliktů. V r. 1526 byl Ferdinand I. Habsburský zvolen českým králem. Tím byly Čechy, Morava, Slezsko, Rakousko a Uhry sjednoceny pod mocí Habsburků a byla založena společná monarchie. Trvala až do konce 1. světové války v r. 1918, tedy skoro 400 let. Domov sudetských Němců se tak stal součástí Rakouska, které zase do r. 1806 patřilo ke Svaté říši německého národa a od r. 1815 do r. 1866 k Německému spolku. Zavražděním rakouského následníka trůnu Franze Ferdinanda d'Este r. 1914 v Sarajevu a poté následujícím vyhlášením války Rakouska Srbsku začala 1. světová válka. Zatímco sudetoněmecké spolky v rámci rakousko-uherských. válečných sil zaplatily neobyčejně vysokou daň krve, sympatizovaly široké české vrstvy se svými slovanskými bratry v Srbsku a Rusku. Čeští exiloví politici Tomáš Masaryk a Edvard Beneš agitovali ve Spojených státech, případně v Paříži a Londýně za rozbití rakousko-uherské monarchie a zřízení vlastního státu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a mapy. Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje věcnou chybu - Karel IV. vydal Zlatou bulu nikoli Zlatou bulu sicilskou.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2324
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse