Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika závislosti

Problematika závislosti

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce si klade za cíl objasnit problematiku všech druhů závislosti. Nejdříve autor podává charakteristiku samotného pojmu závislost a uvádí druhy nejčastějších psychoaktivních látek. Jsou zde popsány jevy, které se podílejí na tvorbě závislosti. Autor se pak soustřeďuje na toxikomanii a narkomanii. Přes dělení psychoaktivních látek se dostaneme k popisu způsobu užití těchto látek. Poté se práce zabývá duševními poruchami a poruchami chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek, s tím souvisí i anomálie osobnosti, takzvaná psychopatie. Větší část práce je věnována charakteristice nemocí, jež patří do mezinárodní klasifikace nemocí a specifických poruch. Autor popisuje paranoidní, dissociální a histeriónskou poruchu osobnosti. Nechybí ani výčet stavů, které souvisejí se vznikem závislosti, například frustrace, fóbické úzkosti a obsedantně kompulzivní poruchy. Kromě závislosti na drogách autor přidává i charakteristiku závislosti na čaji, kávě a nikotinu, také závislost na alkoholu. Práci uzavírají informace o závislosti na jiných látkách, především měkkých a tvrdých drogách a jiných nealkoholických látek. Poslední zařazená závislost je patologické hráčství.

Obsah

1.
Charakteristika závislosti
1.1
Psychoaktivní látky
1.2
Jevy charakterizující závislost
2.
Toxikomanie a narkomanie
2.1
Psychoaktivní látky a jejich způsob užití
2.2
Poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
2.2.1
Poruchy vyvolané požíváním alkoholu,
2.2.2
Poruchy vyvolané požíváním opioidů
2.2.3
Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů
2.2.4
Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik
2.2.5
Poruchy vyvolané požíváním kokainu
2.2.6
Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulans
2.2.7
Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů
2.2.8
Poruchy vyvolané užíváním tabáku
2.2.9
Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel
2.2.10
Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek
2.3
Psychopatie
2.4
Mezinárodní klasifikace nemocí
2.5
Charakteristiky některých z nich
2.5.1
Paranoidní porucha osobnosti
2.5.2
Dissociální porucha osobnosti
2.5.3
Histeriónská porucha osobnosti
2.6
Stavy, které souvisejí se vznikem závislosti
2.6.1
Frustrace
2.6.2
Fobické úzkostné poruchy
2.6.3
Obsedantně kompulzivní porucha
3.
Závislost na čaji, kávě a nikotinu
4.
Závislost na alkoholu
4.1
Alkoholové psychózy
5.
Závislost na jiných látkách
6.
Patologické hráčství
7.
Shrnutí

Úryvek

"Paranoidní porucha osobnosti – je charakterizována nadměrnou citlivostí k odstrkování a odbytí, tendencí k trvalé zášti, tj. odmítání odpustit urážky, uraženou ješitnost, bezpráví a zlehčování. Dále pak podezřívavostí a sklonem překrucovat a chybně interpretovat neutrální nebo nepřátelské akce druhých jako nepřátelské nebo pohrdavé. Bojovým a úporným smyslem pro osobní práva bez ohledu na bezprostřední situaci atd.

Dissociální porucha osobnosti – je charakterizována nelítostným nezájmem o city druhých, neotřesitelným a trvalým postojem nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči společenským normám, pravidlům a závazkům. Neschopností udržet trvalé vztahy, při schopnosti vztahy bez nesnází vytvářet. Velmi nízkou tolerancí k frustraci a nízkým prahem pro uvolnění agrese, včetně násilí nebo neschopností zakoušet vinu a poučit se ze zkušenosti.

Histrónská porucha osobnosti – je charakterizována sebedramatizací, teatrálností, přehnaným projevem emocí, sugestibilitou snadno ovlivnitelnou jinými lidmi nebo okolnostmi, mělkou a labilní emotivitou, nepatřičnou svůdností ve zjevu nebo chování, nadměrným soustředěním na fyzickou přitažlivost.

Pod jiné specifické poruchy osobnosti bývají zahrnovány osobnosti excentrické, nezdrženlivé, nezralé, narcistické, pasivně agresivní a osobnosti s psychoneurotickou poruchou.
Porucha osobnosti nespecifikovaná zahrnuje charakterovou neurózu a patologickou osobnost.

Z tohoto přehledu je zřejmé, že abnormalitu psychopatických rysů – specifických poruch osobnosti každá psychoaktivní látka ještě zvýrazňuje, a také že právě řada psychopatických abnormalit jakoby přijetí některé z těchto látek stimulovala. Musíme však mít na paměti, že psychopatické spáchané trestní činy nejsou exkulpovány (zbaveny viny). Jinak je tomu u psychos, které jsou vážnou psychickou poruchou.
Návykem na psychoaktivní látky získávají však i jedinci bez psychopatických rysů tyto charakteristiky. Prostřednictvím drog dochází k psychopatizaci.

Vlivem konfliktů, které psychopatický jedinec – jedinec se specifickou poruchou osobnosti a chování s prostředím má, ocitá se v situaci, kdy nejsou uspokojovány některé jeho potřeby a přání. Tato situace bývá označována jako frustrace. Je subjektivně prožívána velmi nepříjemně až depresivně. Jedinec na ni reaguje různými způsoby. Nejčastěji to bývá: agresivita, fantazie, kompenzace, bagatelizace, regrese, identifikace, represe a racionalizace.
Tato poslední z reakcí na frustraci je ve vztahu k návykům na psychoaktivní látky zvlášť hodna pozornosti, neboť bývá často užívána i při vlastním rozhodování o přijetí těchto látek. Velký vliv má racionalizace také při rozhodování o nepřijetí, případně dalším nepřijetím psychoaktivní látky ve fázi pokusu o abstinenci.

U některých lidí souvisí se vznikem závislosti neurotická porucha. Dle Mezinárodní klasifikace nemocí patří mezi neurotické poruchy fobické úzkostné poruchy, jiné úzkostné poruchy a obsedantně kompulzívní porucha.
Fobické úzkostné poruchy jsou skupinou poruch, u nichž je úzkost vyvolána určitým dobře definovanými situacemi nebo objevy vně pacienta, které běžně nejsou nebezpečné.
Jsou známi rozličné fobie, někdy pro okolí velmi kuriózní. Nejčastějšími fobiemi jsou fobie z uzavřených prostorů, z výšek a některého hmyzu. Zajímavá je sociální fobie, začínající v adolescenci, soustřeďující se kolem strachu ze zvědavých pohledů jiných lidí v poměrně malých skupinách, což vede k vyhýbání se pobytu ve společnosti. Sociální fobie jsou obvykle spojeny s nízkým sebehodnocením a strachem z kritiky."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2713
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse