Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Procedura schvalování státního rozpočtu ČR

Procedura schvalování státního rozpočtu ČR


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Úkolem této práce je obsáhnout, vysvětlit a specifikovat téma státního rozpočtu v dnešním reálném světě. Text popisuje jednotlivé etapy rozpočtového procesu, od jeho tvorby, přes schvalovací proces až ke kontrole jeho plnění.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Resumé
2.
Vymezení problému, cíl práce a informační zdroje
2.1.
Systémové vymezení práce
2.2.
Cíl práce
2.3.
Informační zdroje
2.4.
Metoda shromažďování faktů a dat
3.
Veřejné finance
3.1.
Státní rozpočet
3.2.
Rozpočty orgánů místní samosprávy
3.3.
Speciální fondy
3.4.
Konsolidační banka
3.5.
Finance státních podniků
4.
Podstata státního rozpočtu
4.1.
Definice státního rozpočtu
5.
Historie státního rozpočtu na území ČR
5.1.
Historie státního rozpočtu od roku 1945
5.2.
Soustava tří rozpočtů v roce 1968
5.3.
Státní rozpočet od roku 1990 do současnosti
6.
Rozpočtová soustava v ČR
6.1.
Definice rozpočtové soustavy
6.2.
Důležité pojmy
6.2.1.
Rozpočtové plánování
6.2.2.
Rozpočtové období
6.2.3.
Závěrečný účet
6.3.
Rozpočtový proces
7.
Postup při sestavování rozpočtu
7.1.1.
Rozpočtové zásady
7.1.2.
Etapa návrhu státního rozpočtu
7.1.3.
Etapa projednávání a schvalování
7.1.4.
Etapa realizace
7.1.5.
Etapa kontroly
7.2.
Příjmy a výdaje státního rozpočtu
7.2.1.
Příjmy státního rozpočtu
7.2.2.
Výdaje státního rozpočtu
7.2.2.1.
Transferové platby
7.2.2.2.
Vládní výdaje
8.
Závěr

Úryvek

"7.1.3 Etapa projednávání a schvalování

Návrh zákona uvede v prvním čtení navrhovatel, po něm vystoupí zpravodaj rozpočtového výboru a Poslanecká sněmovna v obecné rozpravě projedná základní údaje návrhu, kterými jsou:
• výše příjmů
• výše výdajů
• saldo
• způsob vypořádání salda
• celkový vztah k rozpočtům vyšších územních samosprávných celků a obcí
• rozsah zmocnění výkonných orgánů
Poslanecké sněmovně se pak nabízí dva možné směry jednání: buď tyto základní údaje schválí, nebo doporučí vládě jejich změny a stanoví termín pro předložení nového návrhu. Schválí-li Poslanecká sněmovna základní údaje, nelze je během dalšího projednávání měnit.
Členové výboru pak následně projednají přikázané kapitoly a ve lhůtě stanovené sněmovnou předloží svá usnesení rozpočtovému výboru.
Minimální doba k projednání kapitoly ve výboru je 30 dnů. Výbor může navrhnout změny pouze v kapitole rozpočtu, která mu byla přikázána (o změny jiných kapitol musí požádat výbor, kterému byla kapitola přikázána).
Rozpočtový výbor předloží své usnesení popř. oponentní zprávu předsedovi sněmovny, který je doručí všem poslancům, poslaneckým klubům a navrhovateli, nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení návrhu zákona o státním rozpočtu.
Ve druhém čtení uvede návrh zákona o státním rozpočtu navrhovatel. Ten při druhém čtení přednese obsah rozpočtu a jeho zdůvodnění přednáší jménem vlády ministr financí. Jako druhý po navrhovateli vystoupí zpravodaj rozpočtového výboru.
Dále se jedná o návrhu zákona a dle usnesení rozpočtového výboru se koná podrobná rozprava o obsahu rozpočtu. v ní se předkládají pozměňovací, příp. i jiné návrhy
Následuje třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, které však lze zahájit nejdříve 48hodin po skončení čtení druhého.
Ve 3. čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných či tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. Na závěr třetího čtení sněmovna hlasuje o pozměňovacích návrzích, poté se sněmovna usnese, zda s návrhem zákona o státním rozpočtu souhlasí a popřípadě vyslovuje svůj souhlas či nesouhlas.
Pokud je s návrhem vysloven souhlas, to znamená, že se sněmovna usnese, návrh je přijat a po uveřejnění ve Sbírce zákonů se přeměňuje z návrhu v zákon. v případě, že sněmovna svůj souhlas nevysloví, Ministerstvo financí požaduje další podklady od správců kapitol a celé dění se opakuje od druhého čtení.
Není-li zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době od 1. ledna rozpočtového roku do vyhlášení zákona o státním rozpočtu na tento rok podle návrhu státního rozpočtu republiky předloženého vládou (hovoří se o tzv. "rozpočtovém provizóriu").

7.1.4 Etapa realizace
Vláda odpovídá poslanecké sněmovně za plnění státního rozpočtu republiky a podává jí čtvrtletně zprávy o jeho plnění. Ministři a vedoucí ostatních ústředních orgánů a orgánů pověřených správou státních fondů republiky odpovídají v oboru své působnosti za plnění státního rozpočtu republiky a projednávají zprávy o plnění svých rozpočtů. Ministr financí projednává plnění rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa v příslušném orgánu parlamentu.
Realizaci plateb z rozpočtového výdajového účtu a realizaci příjmů rozpočtu zabezpečují většinou peněžní ústavy. v případě státního rozpočtu je to Česká státní banka. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje schémata a tabulku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v použité literatuře. Jsou zde však opominut následující zdroj: edu.uhk.cz/~jindrvo1/download.php?predmet=hopo...file..
Písemná práce k modulu Veřejné finance - The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18792
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse