Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Procesní právo: dokazování obecně, základní pojmy dokazování - 15/21

Procesní právo: dokazování obecně, základní pojmy dokazování - 15/21

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje obecně s dokazováním. Charakterizuje základní pojmy a vypisuje subjekty dokazování, včetně základních zásad. Popisuje hlediska pro posuzování zákonitosti dokazování. Seznamuje nejen s procesními důsledky při porušení předpisu o dokazování, ale také s jeho předmětem a rozsahem. Vyjmenovává okruh okolností, které je třeba dokazovat. Zabývá se tím, co není předmětem dokazování v trestním řízení mimo orgány činné v trestním řízení. Věnuje se rozdělení důkazů a průběhu dokazování. Předchozí část naleznete zde Procesní právo: zajištění obviněného a opatření věcí důležitých pro trestní řízení - 14/21, následující Procesní právo: jednotlivé důkazní prostředky - 16/21.

Obsah

1.
Základní pojmy a zásady dokazování
1.1.
Dokazování
1.2.
Předmět důkazu
1.3.
Důkazní prostředek
1.4.
Důkaz
1.5.
Důkazní právo
1.6.
Teorie důkazu
2.
Subjekty dokazování
3.
Základních zásady upravující dokazování
4.
Hlediska pro posuzování zákonnosti dokazování
4.1.
Jestli byl důkaz opatřen z pramene, které zákon stanoví nebo alespoň připouští
4.2.
Jestli byl opatřen procesně způsobilým subjektem
4.3.
Jestli byl opatřen procesně způsobilým subjektem v tom stádiu trestního řízení, ve kterém subjekt může důkazy opatřovat
4.4.
Jestli se týká důkaz předmětu dokazování, pro které se důkaz vede
4.5.
Zákonnost vlastního provedení důkazu
5.
Procesní důsledky porušení předpisu o dokazování
5.1.
Jde o neúčinnost důkazu
5.2.
Jen podstatná nebo závažná vada má za následek neúčinnost důkazu
6.
Předmět a rozsah dokazování
6.1.
Předmět dokazování
6.2.
Rozsah dokazování
6.3.
Vymezení dokazování:
7.
Okruh okolností, které je třeba dokazovat
7.1.
Okolnosti důležité pro rozhodnutí ve věci samé
7.2.
Okolnosti důležité pro rozhodnutí o uplatnění nároku na náhradu škody
7.3.
Okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její provedení
7.4.
Okolnosti důležité z hlediska procesní práva pro postup řízení
8.
Předmětem dokazování v trestním řízení není
8.1.
Okolnosti odpovídající obvyklému stavu věci
8.2.
České a slovenské právní předpisy
8.3.
Skutečnosti, o nichž bylo již rozhodnuto způsobem závazným pro trestní řízení nebo kde je rozhodnutí vyhrazeno jinému orgánu než orgánům činným v trestním řízení
8.4.
Nesporné skutečnosti
9.
Rozdělení důkazů
9.1.
Podle vztahu k předmětu obvinění
9.2.
Podle vztahů pramene zpráv o dokazované skutečnosti k této skutečnosti
9.3.
Podle vztahu k dokazované skutečnosti
10.
Průběh dokazování
10.1.
Vyhledání důkazů
10.2.
Opatření důkazů provedení důkazů
10.3.
Prověrka a hodnocení důkazů

Úryvek

"SUBJEKTY DOKAZOVÁNÍ
- TŘ nevymezuje subjekty dokazování

Za subjekty dokazování považujeme:
1. OČVTŘ – mohou důkaz vyhledat, opatřit, provádět, prověřovat i hodnotit
2. STRANY TŘ - mohou důkaz vyhledat, poskytnout, navrhnout jeho provedení a za určitých okolností i provést (poškozený nemůže důkaz provést)
3. JINÉ SUBJEKTY – např. znalec – nemůže sám provádět důkazy, ale v některých případech může navrhnout OČVTŘ, aby důkaz provedl

- při zabývá se otázkami dokazování, znamená nutnost zabývat se nejen vnitrostátními předpisy, ale i mezinárodními dokumenty → Evropská úmluva. kt. stanoví určitá pravidla, kt. musí být splněny – koncept spravedlivého trestního procesu, v jehož rámci Evropská úmluva a judikatura zdůrazňuje některé jeho atributy:
• kontradiktornost
• princip rovnost zbraní – jedna strana nesmí mít vůči straně odpůrčí podstatnou výhodu → procesně musí mít stejnou možnost předkládat důkazy a vyjadřovat se k důkazům

ZÁKLADNÍCH ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ DOKAZOVÁNÍ
- zjištění materiální pravdy je jedním z cílů trestního procesu
• zásada vyhledávací ukazuje nejvhodnější cestu jak zjistit materiální pravdu . Neukládá důkazní břemeno jako je tomu v OSŘ x v TŘ se uplatňuje zásada in dubio pro reo
OT: kdo nese konečnou procesní odpovědnost za výsledky dokazování v TŘ → nese soud (§ 2 odst. 5)
- pokud strany v řízení před soudem součinnost vyvíjejí, není soud jejich důkazními návrhy ani jejich přednesy vázán
• zásada presumpce neviny – v TŘ je nutno obviněnému vinu dokázat
• zásada bezprostřednosti a ústnosti
• zásada přiměřenosti – OČVTŘ musí při zjišťování relevantních skutečností postupovat s plným šetřením občanských práv zaručených Listinou a mezinárodními smlouvami
• zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6) - OČVTŘ hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení věch okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17162
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse