Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Procesní právo: právní úprava soudní kontroly - 10/21

Procesní právo: právní úprava soudní kontroly - 10/21


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá právní úpravou soudní kontroly. Seznamuje se správním soudnictvím, uvádí historickoprávní souvislosti. Popisuje dualismus práva, i vznik kompetenčních sporů. Věnuje se žalobě a jejím náležitostem, včetně rozhodnutí o žalobě. Předchozí část naleznete zde Procesní právo: vazba - 9/21, následující Procesní právo: náprava vadných rozhodnutí - 11/21.

Obsah

1.
Úvod do problematiky
1.1.
Na jaký soud se má účastník obrátit ?
1.2.
Správní soudnictví
2.
Historickoprávní souvislosti
2.1.
Rakousko-Uhersko – 2. polovina 19. století
2.2.
Období po vzniku republiky
2.3.
Období po roce 1989
2.4.
Programové prohlášení vlády
2.5.
Nabyly účinnosti nové zákony
3.
Dualismus práva
3.1.
Teorie dualismu práva
4.
Vznik tzv. kompetenčních sporů
4.1.
Postup před vznikem kompetenčního sporu
4.2.
Řešení kompetenčního sporu
5.
Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem
5.1.
Speciální podmínky řízení: pro obrácení se správní soud
5.2.
Žaloba a její náležitosti
5.2.1.
Zvláštní náležitosti
5.2.2.
Projednání žaloby
5.2.3.
Rozhodnutí o žalobě

Úryvek

"ÚVOD DO PROBLEMATIKY
• § 7 odst. 1 o.s.ř.: V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány (zúžení pravomoci civilních soudů)
- určité typy občanskoprávních, rodinných věcí jsou vyňaty pravomocným soudům a jsou svěřeny jiným orgánům
- př. vklad do KN – je soukromoprávní povahy, byla vyňata ze soudní pravomoci a svěřena správním orgánům
- proti rozhodnutím správního orgánů se můžeme bránit

• Čl. 36 odst. 2 LZPS: Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak.
- stanoví možnost domoci se soudní ochrany v případě, že se cítíme být dotčeni na svých právech
- pokud máme v ruce rozhodnutí správního orgánu musíme posoudit jaké povahy je rozhodnutí orgánu zda soukromoprávní (civilní soud) nebo veřejnoprávní (správní soud)
- správní soudnictví vykonávají krajské soudy a Nejvyšší správní soud

Na jaký soud se má účastník obrátit ?
• soud civilní
• soud správní
§ 7 odst. 2 OSŘ –Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona (řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem)
§ 7 odst. 4 o.s.ř.: Pravomoc soudů ve věcech správního soudnictví upravuje zvláštní zákon – z.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

§ 2 s.ř.s.: Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-dokumenty/KOP/Obcanske_pravo_procesni/PRAVNI_UPRAVA_SOUDNI_KONTROLY_ROZHODNUTI_ORGANU_VEREJNE_SPRAVY.ppt.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16833
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse