Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Procesní právo: přípravné řízení, průběh, rozhodování v něm - 18/21

Procesní právo: přípravné řízení, průběh, rozhodování v něm - 18/21

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s průběhem a rozhodováním v přípravném řízení. Nejdříve popisuje průběh před zahájením trestního stíhání, poté informuje o zahájení trestního stíhání. Charakterizuje nejen vyšetřování a skončení vyšetřování, ale také rozhodnutí v přípravném řízení. Uvádí vrácení věci k doplnění a věnuje se zkrácenému přípravnému řízení. Předchozí část naleznete zde Procesní právo: přípravné řízení - 17/21, následující Procesní právo: dokazování v přípravném řízení a hlavním líčení - 19/21.

Obsah

1.
Průběh před zahájením trestního stíhání
1.1.
Trestní oznámení nebo jiný podnět
1.2.
Záznam o zahájení úkonů trestního řízení
1.3.
Objasňování a prověřování
1.4.
Neodkladné a neopakovatelné úkony
1.5.
Rozhodnutí
2.
Zahájení trestního stíhání
2.1.
Trestní stíhání se zahájí (§ 160) za předpokladu, že jsou současně splněny:
2.2.
Usnesení o zahájení trestního stíhání
2.3.
Výrok Usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat
2.4.
Význam sdělení obvinění podle § 160 odst. 1 spočívá v tom, že
3.
Vyšetřování
3.1.
Postup při vyšetřování
3.2.
Obhajoba při vyšetřování
3.3.
Dozor nad vyšetřováním a jeho postup
4.
Skončení vyšetřování
5.
Rozhodnutí v přípravném řízení
5.1.
Obžaloba
5.2.
Návrh na ochranné opatření
5.3.
Podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání
5.4.
Zastavení trestního stíhání
5.5.
Přerušení trestního stíhání
5.6.
Postoupení věci
6.
Vrácení věci k doplnění
7.
Zkrácené přípravné řízení
7.1.
Zkrácené přípravné řízení je možné konat za plnění následujících předpokladů
7.2.
Zkrácené přípravné řízení nelze konat nebo v něm pokračovat

Úryvek

"B: ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ

- účelem je neprodleně zahájit trestní stíhání, kde je to odůvodněné a naopak mu zabránit, v případě že důvody pro zahájení chybí
- tento institut je také výrazem zásady stíhání jen ze zákonných důvodů (§ 2 odst. 1)

Trestní stíhání se zahájí (§ 160) za předpokladu, že jsou současně splněny:
• podnět k trestnímu stíhání – k zahájení,
• skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán TČ a odůvodňují dostatečný závěr, že jej spáchala určitá osoba,
• nedostatek okolností vylučujících zahájení (§ 159a odst. 2,3 nebo § 159b odst. 1)

- pro zahájení trestního stíhání postačí vyšší stupeň pravděpodobnosti spáchání TČ
- trestní stíhání nelze zahájit, jsou-li tu okolnosti, které činí trestní stíhání nepřípustným (§ 11 odst. 1, § 159a odst. 2)
- trestní stíhání nemusí být dále zahajováno, jestliže je účelné (§ 159a odst. 3) – neúčelné je zahajovat trestní stíhání, jestliže trest, k němuž může stíhání vést, je zcela bez významu vedle trestu, který již byl pro jiný čin obviněnému uložen
- trestní stíhání pro trestné činy vyjmenované v § 163 proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, u i níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2), a TČ znásilnění podle § 241 odst. 1 proti tomu, kdo je nebo v době spáchání byl ve vztahu k poškozenému manželem nebo druhem, lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného

Toto ustanovení nelze použít pokud takovým trestným činem:
• byla způsobena smrt nebo
• poškozený není schopen dát souhlas pro duševní poruchu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti nebo v ní omezen,
• případně pokud je poškozený mladší 15 let
• nebo je z okolností zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhružkami, nátlakem, závislosti nebo podřízenosti (§ 163a odst. 1).

- zahájit trestní stíhání je oprávněn policejní orgán, výjimečně SZ (§ 174 odst. 2 písm. c))
- ustanovení § 160 odst. 3 ukládá policejnímu orgánu, aby provedl neodkladné nebo neopakovatelné úkony, a zahájil trestní stíhání i tehdy, když není příslušný, jestliže nelze dosáhnout, aby tak učinil příslušný policejní orgán
- nejpozději do 3 dnů od provedení těchto úkonů předá věc příslušnému policejnímu orgánu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17232
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse