Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Procesní právo: působnost trestního řádu - 6/21

Procesní právo: působnost trestního řádu - 6/21

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s působností trestního řádu. Uvádí dělení působnosti na věcnou, časovou, místní a osobní. Zabývá se nejen účinností právních předpisů, ale také tím, kdo je vyňat z působnosti trestního řádu, např. prezident, poslanci, senátoři apod.. Předchozí část naleznete zde Procesní právo: základní zásady trestního řízení - 5/21, následující Procesní právo: subjekty trestního řízení - 7/21.

Obsah

1.
Věcná působnost
2.
Časová působnost
3.
Místní působnost
4.
Osobní působnost
4.1.
Okruh osob požívající výhod procesní exempce
4.1.1.
Osoby požívající diplomatických výsad a imunit
4.1.2.
Osoby požívající výsad a imunit podle vnitrostátního práva

Úryvek

"1. VĚCNÁ PŮSOBNOST
- vymezením je určení okruhu věci, na kt. se TŘ bude vztahovat (§ 1 odst. 1) → TŘ se vztahuje na všechny trestní věci, kt. náleží do pravomoci OČVTŘ
- TŘ subsidiárně platí i v řízení o proviněních a činech jinak trestných spáchaných mladistvými v řízení ve věcech mladistvých podle ZSVM

2. ČASOVÁ PŮSOBNOST
- základní pojmy charakterizující časovou působnost jsou PLATNOST a ÚČINNOST právní normy
 PLATNOST p. n., určuje, kdy se norma stává součástí právního řádu
- zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, kt. je uveden jako den jejího rozeslání v záhlaví příslušné částky Sbírky
 ÚČINNOST – časové období, ve kt. je p. n. závazná, má být podle ní v řízení postupováno a vyvolává zákonodárcem zamýšlené účinky
- vacatio legis (legisvakanční lhůta) – doba mezi platností a účinností p. n.
- obecně nabývá p. n. účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů

- TŘ žádnou výslovnou úpravu své časové působnosti neobsahuje x TZ (§ 16 – zásada nullum crimen sine lege) vyžaduje, aby se trestnost činu zásadně posuzovala podle zákona účinného v době jeho spáchání
- v trestním řízení je časová působnost ovládána zásadou, že každý procesní úkon v řízení se provádí podle zákona účinného v době, kdy je úkon prováděn a podle doby, kdy byl úkon prováděn, se také posuzuje zákonnost úkonů trestního řízení
- ze zásady, že nový TŘ se užije i na řízení zahájeného podle předchozích procesních předpisů existují výjimky ve prospěch dřívějšího TŘ:
o výjimky v zájmu kontinuity řízení (§ 462 odst. 1)
o výjimky ve prospěch dřívějšího práva příznivějšího pro obviněného (§ 463 odst. 1) "

Poznámka

Práce částečně čerpá ze zdroje: http://e-skripta.eu/ssos/index.php?id=skripta/rocnik4/trestnipravoprocesni/pravo-kap1.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16828
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse