Procesní právo: vazba - 9/21

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s vazbou. Nejdříve definuje, co je to vazba, poté uvádí dvě východiska vazby, včetně zákonných podmínek pro zajištění osoby do vazby. Informuje nejen o délce trvání vazby, o její fakultativnosti a subsidiaritě, ale také vazbě mladistvého, zvláštních případech vazby, i době strávená ve vazbě. Předchozí část naleznete zde Procesní právo: postavení státní zástupce v trestním řízení - 8/21, následující Procesní právo: právní úprava soudní kontroly - 10/21.

Obsah

1.
Vazba představuje
2.
2 východiska
2.1.
Omezení osobní svobody nevinného
2.2.
Jediný prostředek k naplnění účelu trestního řízení
3.
Zákonné podmínky pro zajištění osoby vazbou jsou
3.1.
Vzít do vazby lze pouze osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání – obviněného
3.1.1.
Existence konkrétních skutečností, odůvodňující obavy, předpokládané v ustanovení
3.1.2.
Útěková
3.1.3.
Koluzní
3.1.4.
Předstižná
3.2.
Důvodnost trestního stíhání
3.3.
Subsidiarita vazby
3.4.
Je splněna podmínka minimálních trestních sazeb
3.5.
Rozhodnutí soudu
4.
Délka trvání vazby
4.1.
Stížnost proti rozhodnutí o vazbě
4.2.
Důvody vazby
5.
Fakultativnost a subsidiarita vazby
6.
Vazba mladistvého
7.
Zvláštní případy vazby
8.
Doba strávená ve vazbě se započítává do uloženého trestu

Úryvek

"- vazba představuje nejzávažnější trestněprocesní zajišťovací opatření
- účelem vazby jako zajišťovacího institutu je zajistit osobu obviněného pro účely trestního řízení a výkon trestu, zabránit obviněnému, aby mařil či ztěžoval provádění důkazů, vyhýbal se tržnímu řízení nebo trestu, popřípadě zabránit mu v dokonání trestného činu nebo v páchání nové trestné činnosti
- vazba má vždy jen zajišťovací funkci.
- vazbu nelze pokládat za nějakou podobu trestní sankce /nemá sankční funkci/, není ani nijakým výchovným prostředkem /nemá výchovnou funkci/ a vzetí osoby do vazby rovněž neprejudikuje spáchání trestného činu ze strany obviněného /princip presumpce neviny/.

Vazba představuje:
• krajní a výjimečné opatření (ultima ratio)
• ze strany orgánů činných v trestním řízení (princip zdrženlivosti)
• jež musí být úměrné závažnosti stíhaného trestného činu, včetně zákonem předpokládané sankce, která konkrétnímu obviněnému hrozí (princip proporcionality)
• a jež může být aplikovaná jen tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinými, mírnějšími prostředky (princip fakultativnosti a subsidiarity).

- výše nastíněné principy byly výrazně posíleny úpravou institutu vazby provedenou novelou trestního řádu s účinností od 1.1. 2002 (zák. č. 265/2001 Sb.)
- Cílem těchto změn bylo zejména zabezpečit redukci počtu vazeb (a to vyloučením vazby v některých případech):
• urychlení vazebního řízení,
• zkrácení délky trvání vazby,
• stanovení maximální přípustnosti trvání vazby v závislosti na závažnosti stíhaného trestného činu,
• rozšíření možnosti uplatnit instituty nahrazující vazbu,
• zpřesnění důvodů vazby,
• rozšíření kompetencí SZ v rozhodování o vazbě v přípravném řízení.

- podstatou vazby je dočasné omezení osobní svobody obviněného rozhodnutím soudu v uzavřeném ústavu (vazební věznici) ministerstva spravedlnosti
- o vzetí do vazby rozhoduje vždy soudce (soud)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16831
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse