Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Procesní právo: zajištění obviněného a opatření věcí důležitých pro trestní řízení - 14/21

Procesní právo: zajištění obviněného a opatření věcí důležitých pro trestní řízení - 14/21

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá zajištěním obviněného a opatřením věcí důležitých pro trestní řízení. V úvodu informuje o předvolání, předvedení, pořádkové pokutě, zadržení a příkazu k zatčení. Seznamuje nejen s opatřením jiných osob při trestním řízení, ale také se zajištěním a opatřeních věcí a jiných majetkových hodnot. Předchozí část naleznete zde Procesní právo: pojem mediace a probace - 13/21, následující Procesní právo: dokazování obecně, základní pojmy dokazování - 15/21.

Obsah

1.
Zajištění osoby obviněného a podezřelého
1.1.
Předvolání
1.2.
Předvedení
1.3.
Pořádková pokuta
1.4.
Zadržení
1.4.1.
Zadržení obviněného policejním orgánem
1.4.2.
Zadržení podezřelého policejním orgánem
1.4.3.
Omezení osobní svobody (zadržení) osoby podezřelé kteroukoliv jinou osobou
1.5.
Příkaz k zatčení
2.
Opatření jiných osob
2.1.
Svědek
2.2.
Znalec a tlumočník
2.3.
Obhájce a státní zástupce
2.4.
Osoba, jež má podat vysvětlení
3.
Zajištění a opatření věcí a jiných majetkových hodnot
3.1.
Vydání a odnětí věci
3.2.
Zajištění peněžních prostředků na účtu banky
3.3.
Zajištění zaknihovaných cenných papírů
3.4.
Zajištění nemovitosti, jiné majetkové hodnoty a náhradní hodnoty
3.5.
Zajištění jiné majetkové hodnoty
3.6.
Zajištění náhradní hodnoty
3.7.
Domovní a osobní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků
3.8.
Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek
3.9.
Zadržení a otevření zásilek, záměna a sledování zásilky
3.10.
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

Úryvek

"ZAJIŠTĚNÍ A OPATŘENÍ VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT

1) VYDÁNÍ A ODNĚTÍ VĚCI

- kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, SZ nebo PČR
- je-li ji nutno pro účely trestního řízení zajistit, je povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat
- v případě vydání jde o tzv. ediční povinnost, která se vztahuje na jakoukoli věc důležitou pro trestní řízení a na kohokoli, kdo má věc u sebe
- výzva jak k předložení, tak i k vydání má formu opatření. K jejímu vydání je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení SZ nebo PČR. (§ 78 odst. 3)
- věc důležitá pro trestní řízení: listiny, věcné důkazy, věci, ohledně nichž by mohl být uložen trest propadnutí věci nebo ochranné opatření zabrání věci
- povinnost předložit nebo vydat listinu se nevztahuje na listinu, jejíž obsah se týká okolností, u kterých platí zákaz výslechu, ledaže došlo ke zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo ke zproštění povinnosti mlčenlivosti (§ 78 odst. 2)
- povinnosti k vydání věci zásadně nepodléhají jen osoby vyňaté z pravomoci OČVTŘ (§ 10)
- nebylo-li výzvě vyhověno, může předseda senátu a v přípravném řízení SZ nebo PČR vydat příkaz, aby byla věc odňata (§ 79)
- Policejní orgán musí mít předchozí souhlas SZ, ledaže věc nesnese odkladu (§ 79 odst. 3)
- tento příkaz je rozhodnutím svého druhu (srov. § 119 odst. 1 a 2), proti němuž není přípustná stížnost
- k odnětí věci se přibere nezúčastněná osoba - takovou osobou nemůže být např. poškozený
- vydání a odnětí se sepíše protokol, který musí obsahovat popis vydané nebo odňaté věci
- pokud věc, která byla vyňata nebo odňata, k dalšímu řízení už není třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata (§ 80 odst. 1).

2) ZAJIŠTĚNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU BANKY

- zajištění peněžních prostředků na účtu banky rozhoduje předseda senátu a v přípravném řízení SZ nebo PČR, který k tomu potřebuje předchozí souhlas SZ, vyjma neodkladných situací, kdy si musí do 48 hodin zajistit souhlas SZ
- podmínkou je, že peněžní prostředky na účtu u banky jsou určeny ke spáchání TČ nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti (§ 79a odst. 1). Nemusí jít jen o účet obviněného
- rozhodnutí má formu usnesení a je proti němu přípustná stížnost. Rozhodnutí se doručí bance, a poté co bude účet bankou zablokován, i majiteli účtu
- okamžikem doručení jsou zakázány jakékoli dispozice s peněžními prostředky
- majitel účtu má právo kdykoli žádat o zrušení nebo omezení zajištění, přičemž SZ nebo předseda senátu musí ihned o takové žádosti rozhodnout"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17161
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse