Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Produktivita práce jako jeden z faktorů konkurenceschopnosti podniku - esej

Produktivita práce jako jeden z faktorů konkurenceschopnosti podniku - esej

Kategorie: Management, Strategický management

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad produktivitou práce jako jedním z možných faktorů konkurenceschopnosti podniku. Je zde popsána nejen konkurenceschopnost firmy a strategický management, ale také produktivita práce a vlivy na ni, i produktivita práce ve 20. století.

Obsah

1.
Konkurenceschopnost na trhu, její význam.
2.
Faktory ovlivňující konkurenceschopnost podniku.
3.
Co je to produktivita, výpočet produktivity, parciální produktivita, faktory ovlivňující produktivitu práce.
4.
Důvody pro zvyšování produktivity práce.
5.
Následky snižujícího se růstu produktivity práce (či jejího pomalého růstu).
6.
Co ovlivňovalo celkovou produktivitu výrobních faktorů ve 20. století.

Úryvek

"Cenovou konkurenceschopnost musíme odlišovat od kvalitativní (strukturální) konkurenceschopnosti, díky níž se výrobce či na něm získá lepší postavení vzhledem k druhu svých výrodků (japonská elektronika, francouzská vína). Závisí na takových faktorech, jako jsou užitné vlastnosti výrobků, spolehlivost, pověst značky, podmínky financování nebo způsobu prodeje. Ceny hrají až druhořadou roli a jejich snížení (zvýšení) při znehodnocení měny se na konkurenční schopnosti zásadně neprojeví.
Zvyšování konkurenční schopnosti výrobků podniku je jádrem jeho úspěchu či neúspěchu na trhu. Tato schopnost je důležitým předpokladem pro to, aby se podnik mohl udržet na trhu a své působení na trhu nadále upevňovat.
Domnívám se, že podnik , který chce prosperovat a rozvíjet se, musí nabízet takové produkty, které jsou kvalitní a je o ně ze strany zákazníků zájem. Kupující by měly být ochotni uhradit za výrobek (produkt) takovou cenu, která by převyšovala hodnotu vstupů, které podnik na jeho výrobu vynakládá. Stěžejním předpokladem přežití firmy je uspokojování cizích potřeb potažmo docílit přiměřeného zisku. Aby však výrobky daného podniku byly schopné obstát v tvrdé konkurenci a konkurenceschopnost se mohla nadále zvyšovat, je nezbytné, aby podnik měl dokonalé informace o trhu (zvláště pak o poptávce), na který se snaží se svými výrobky vstupovat, nebo na kterém již působí. Neméně významné jsou ovšem i informace o přímých konkurentech respektive potenciálních konkurentech.
Myslím si, že úspěšný podnik musí dokonale znát své konkurenty působící ve stejném oboru. Podnik by si měl stanovit hlavní konkurenty a zjistit jaké jsou jejich cíle a strategie (musí zjistit slabé a silné stránky konkurence). Dále by měl dokázat rozpoznat potenciální konkurenci, protože neodhalení této konkurence by se mohlo stát osudným. Dalším možným rizikem je nahraditelnost vlastní produkce jinými výrobky. Tyto všechny znalosti (a mnoho dalších informací) hrají nezastupitelnou roli v tvorbě strategie, a tudíž ve zvyšování konkurenceschopnosti výrobku (produktu).
Jedním ze zásadních činitelů, které ovlivňují konkurenceschopnost výrobků firmy je produktivita práce.
Snaha firem bojovat za zvyšování své produktivity nabírá čím dál tím většího významu. Myslím si, že všechny podniky, ať už výrobní, či podniky poskytující služby, musí čelit neustále se zvyšující konkurenci, která k nám přichází z Evropy, či vlastně celého světa. Právě z tohoto důvodu jsou všechny firmy nuceny efektivněji či hospodárněji využívat své zdroje. Vysoká produktivita je dnes všeobecně chápána jako rozhodující faktor, který umožní podnikům přežít.

Co je to PRODUKTIVITA

Produktivitou se jednoduše řečeno rozumí míra, která vyjadřuje, jak dobře jsou vyžity zdroje při vytváření produktů.
Obecný vzorec pro výpočet produktivity je:
výstup
P =
vstup
Je to vlastně poměr mezi výstupem z procesu a vstupem potřebných zdrojů do výrobního procesu.
Můžeme měřit také tzv. parciální produktivitu. Tímto pojmem se rozumí produktivita jednotlivých vstupů. Parciální produktivita poměřuje produktivitu každého zdroje individuálně. Můžeme tak měřit například materiálu, energií, kapitálu a technologií či produktivitu práce."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1012
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse