Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Produktový a provozní management

Produktový a provozní management

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky z produktového a provozního managementu nabízí sedm témat daného oboru. Sledují základní vztahy, charakterizují technickou přípravu výroby a zaměřují se na product management. Nechybí ani seznámení s předvýrobní přípravou výroby a vnitropodnikovou logistikou.

Obsah

1.
Základní vztahy výrobního a provozního managementu
1.1.
Dvě roviny
1.1.1.
Vertikální vztahy
1.1.2.
Horizontální vazby
1.2.
Charakteristiky oblasti nákupu, technické přípravy výroby
1.2.1.
Nákup
1.2.2.
Technická příprava výroby
1.2.3.
Údržba
1.3.
Výroba
1.4.
Provozní management a jeho cíle
1.5.
Typologie a struktura výrobních procesů
1.6.
Věcná, časová a prostorová struktura výrobních procesů
2.
Význam a obsah standardizace
2.1.
Cíl standardizace
2.2.
Základní principy standardizace
2.3.
Přínosy standardizace
2.4.
Normativní základna
3.
Product management
3.1.
Rozbor produkčního portfolia
4.
Předvýrobní příprava - technická příprava výroby
4.1.
Cíle
4.2.
Etapy
4.3.
Dokumentace technického řešení výrobku
4.4.
Organizační příprava výroby
4.5.
Požadavky kladené na předvýrobní přípravu
4.6.
Fáze technické přípravy výroby
4.7.
Příprava chemické výroby
5.
Vnitropodniková logistika
5.1.
Pojmy
5.2.
Zásobovací logistika
5.3.
Základní činnosti distribuční logistiky
5.4.
Ekonomie vnitropodnikové logistiky
5.5.
Obecné požadavky na vnitropodnikovou logistiku
6.
Zabezpečení provozuschopnosti výrobního zařízení
6.1.
Výrobní zařízení a jeho dělení
6.2.
Opotřebení
6.2.1.
Fyzické opotřebení
6.2.2.
Ekonomické (morální) opotřebení
6.3.
Údržbářské systémy
7.
Legislativa
7.1.
Ekologické aspekty výroby
7.1.1.
Ochrana ovzduší
7.1.2.
Posuzování vlivů na životní prostředí
7.1.3.
Obaly
7.1.4.
Odpady
7.1.5.
Ochrana vod
7.2.
Technické požadavky na výrobky
7.3.
Obecná bezpečnost
7.4.
Legislativní požadavky na bezpečnost práce
7.5.
Požární ochrana

Úryvek

"7 Legislativa
Současný rozvoj výroby je ovlivňován nutností zajistit soulad potřeb výroby s legislativními požadavky jak na samotný výrobek, tak i na jeho výrobu. Naše integrace EU předpokládá sjednotit oblast naší legislativy se zákony, předpisy a nařízeními EU. Z celé škály legislativních opatření se soustředíme zejména na části, ovlivňující:
• výrobní a provozní činnosti
• produkty těchto činností
Jedná se v podstatě o zákony, předpisy a nařízení z oblasti:
• ekologie,
• technických požadavků na výrobky,
• obecné bezpečnosti výrobků,
• bezpečnosti práce,
• požární ochrany.
7.1 Ekologické aspekty výroby
Stěžejními zákony z oblasti ochrany životního prostředí jsou:
• o ochraně ovzduší,
• o posuzování vlivu na životní prostředí,
• o obalech,
• o odpadech
• o ochraně vod
7.1.1 Ochrana ovzduší
Tento zákon stanoví:
• práva a povinnosti osob při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek, kt. poškozují ozonovou vrstvu Země,
• podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek,
• nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země,
• opatření ke snižování světelného znečišťení ovzduší (noční svítění má negativní vliv na faunu).
Zdroje znečišťování ovzduší jsou:
• mobilní (automobily, letadla)
• stacionární (tepelné elektrárny)
Mobilní zdroje znečišťování ovzduší
jsou samohybná a další pohyblivá zařízení vybavená spalovacími motory a jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení.
Jedná se zejména o:
• dopravní prostředky,
• nesilniční mobilní zdroje (kombajny, buldozery),
• přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem (sekačky, zbíječky, agregáty).
Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování upravují zvláštní právní předpisy.
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
jsou zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, kt. znečišťují ovzduší, dále šachta, lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek.
Podle technického a technologického uspořádání dělíme stacionární zdroje na:
• zařízení spalovacích technologických procesů, ve kt. se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla,
• spalovny odpadů a zařízení pro spoluspalování,
• ostatní stacionární zdroje."

Poznámka

Soubor přednášek obsahuje 4 schémata. Čistý text je cca 30 stran. V textu jsou důležité informace tučně vyznačeny. Rozsah jednotlivých přednášek je cca 4- 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24329
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse