Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Produktový management - výpisky z přednášek

Produktový management - výpisky z přednášek

Kategorie: Management, Výrobek

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek z produktového managementu. Text heslovitě informuje o předmětu, cílech a obsahu produktového managementu, včetně role produktového managera. Dále popisuje produktovou politiku, analýzu a strategii. Zabývá se vývojem nového produktu a cykly tržní životnosti produktu. Věnuje se testování produktu, jeho kvalitě a obalu.

Obsah

1.
Přednáška 1
1.1.
Úvod do produktového managementu
1.1.1.
Co je produktový management?
1.1.2.
Obsah produktového managementu
1.1.3.
Cíle produktového managementu
1.1.4.
Úrovně a funkce produktového managementu
1.1.5.
Role produktového managera
1.1.6.
Co je produkt, funkce produktu
1.1.7.
Klasifikace produktů
1.1.8.
Přístupy k produktu v marketingu
1.1.9.
Atributy produktu a přístupy k jejich klasifikaci
2.
Přednáška 2
2.1.
Produktová politika
2.1.1.
Rozhodování v rámci produktové politiky
2.1.2.
Nástroje produktové politiky
2.1.3.
Eliminace
2.2.
Produktové analýzy
2.2.1.
Relativní tržní podíl
2.2.2.
Ge analýza
2.2.3.
ABC analýza
2.2.4.
FED analýza
2.2.5.
Druckerova klasifikace výrobků
2.2.6.
Benchmarking
2.3.
Produktové strategie
2.3.1.
Ansoffova matice
2.3.2.
Strategie „tři kruhy“
2.3.3.
Strategie při prosazování nového produktu
3.
Přednáška 3
3.1.
Vývoj nového produktu
3.1.1.
Důvody vývoje nových produktů
3.1.2.
Organizace vývoje nových výrobků
3.1.3.
Bariéry vývoje nových produktů
3.1.4.
Typy nových produktů
3.2.
Proces vývoje nového produktu
3.2.1.
Vyhledávání nápadů
3.2.2.
Třídění nápadů
3.2.3.
Tvorba a testování koncepce
3.2.4.
Hodnotící model pro podrobné hodnocení koncepce nového produktu
3.3.
Protokol produktu
3.3.1.
Cíle
3.3.2.
Faktor Škála
3.3.3.
Obsah protokolu produktu
3.3.4.
Vývoj produktu (prototypu)
3.3.5.
Metody tržního testování
3.3.6.
Testování trhu se spotřebním zbožím
3.3.7.
Komercionalizace
3.3.8.
Geografická strategie
3.3.9.
Zaváděcí strategie
3.4.
Zaváděcí cyklus
3.5.
Proces adopce nového produktu spotřebiteli
4.
Přednáška 4
4.1.
Cyklus tržní životnosti produktu (PLC)
4.1.1.
Podstata koncepce PLC
4.1.2.
Charakteristika jednotlivých etap PLC
4.1.3.
Křivka PLC – základní, specifické
4.1.4.
Faktory ovlivňující průběh PLC
4.1.5.
Využití koncepce PLC
4.2.
Marketingové strategie v jednotlivých etapách PLC
4.3.
Shrnutí a kritika koncepce PLC
4.3.1.
Zásady testování
4.3.2.
Faktory ovlivňující kvalitu produktu
5.
Přednáška 5
5.1.
Testování produktu (prototyp)
5.1.1.
Význam testování produktu
5.1.2.
Zásady testování
5.1.3.
Proces testování
5.1.4.
Metody a techniky testování
5.1.5.
Kritéria úspěšného produktu
5.1.6.
Analýza atributů produktu
6.
Přednáška 6
6.1.
Kvalita produktu – 1. část
6.1.1.
Co je kvalita? - jakost
6.1.2.
Faktory ovlivňující kvalitu produktu
7.
Přednáška 7
7.1.
Kvalita produktu - 2. část
7.1.1.
Kvalita, spokojenost a loajalita zákazníků
7.1.2.
Míra spokojenosti zákazníka (MSZ)
7.1.3.
Metodika měření spokojenosti zákazníků
7.1.4.
Monitorování loajality zákazníků
8.
Přednáška 8
8.1.
Obal
8.1.1.
Definice obalu
8.1.2.
Typologie obalů
8.1.3.
Funkce, vlastnosti a atributy obalu

Úryvek

"ÚROVNĚ A FUNKCE PRODUKTOVÉHO MANAGEMENTU
ÚROVNĚ PRODUKTOVÉHO MANAGEMENTU
1. STRATEGICKÝ PRODUKTOVÝ MANAGEMENT (je nejvyšší úroveň řízení a rozhodování, jde o rozhodnutí o základní
koncepci produktu, o základní strategii konkurenční výhody, ekonomické důsledky zvolené strategie)
2. TAKTICKÝ PRODUKTOVÝ MANAGEMENT
- Rozhodnutí o vlastním výrobním programu
- Řešení tendenci výzkumu a vývoje
- Konkretizace zdrojů, vybavení, postupů
- Rozhodnutí o úzkých místech
- Řešení ekologických opatření, apod.
3. OPERATIVNÍ PRODUKTOVÝ MANAGEMENT
- vlastní příprava a výroba produktu
- rozhodování o vlastní či cizí výrobě
- rozhodování o využití kapacit, lidí, strojů, zařízení aj.
- rozhodování o nákupu (surovin, obalů, materiálu)
- rozhodování o termínech dodávek od dodavatelů k odběratelům
- zajištění dotací pohotovosti
- realizace servisních výkonů, apod.

ROLE PRODUKTOVÉHO MANAGERA
Vývojové etapy rolí produktového managera:
Podpůrná role (dříve hrál podpůrnou roli – dnes už většínou brand managera)
Nemá klasickou pozici v organizační struktuře, zjišťuje informace, podklady, nemá zodpovědnost,
Koordinátor
Má větší zodpovědnost ani pravomoci. Náplň. koordinace činnosti, které souvisí s vývojem a realizací produktu na
trhu.
Produktový „šampión“
Je expertem na produkt, má pozici v organizační struktuře, má funkce ale je podřízení např. marketingovému
manažerovi, má zodpovědnost za produkt ale nerozhoduje o zásadních věcech.
„Klasický“ produktový manager
Je člověk s jasnou pozicí v organizační struktuře a má pod sebou jíné produktové manažery, má zodpovědnost za
produkt, řeší od vývoje produktu, rozpočet, má řídící pravomoce,
Role produktového managera
- záleží na jeho pozici v organizační struktuře
ZAČLENĚNÍ PRODUKTOVÉHO MANAGERA V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE PODNIKU
1. PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÁ ORGANIZACE
2. TRŽNĚ ORIENTOVANÁ ORGANIZACE
3. FUNKČNĚ ORIENTOVANÁ ORGANIZACE
4. TRENDY
PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÁ ORGANIZACE (nemusíme znát zpaměti jen vědět kde zhruba kdo je)"

Poznámka

Práce obsahuje schémata, tabulky a grafy.
Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19237
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse