Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Produkty finančních institucí

Produkty finančních institucí

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Ostrava - Poruba

Charakteristika: Přehledně strukturovaná maturitní otázka ze ekonomie seznamuje s produkty finančního institucí. Nejprve provádí členění finančního trhu a cenných papírů a poté charakterizuje cenné papíry peněžního a kapitálového trhu a rovněž cenné papíry majetkové a úvěrové. U jednotlivých cenných papírů zde popisuje jejich základní vlastnosti, náležitosti či další rozdělení. Zmíněno je také téma burzy cenných papírů a na závěr jsou objasněny hlavní pojmy vážící se k pojištění a popsány jeho druhy a formy.

Obsah

1.
Členění finančního trhu
1.1.
Peněžní trhu
1.2.
Kapitálový trh
2.
Členění cenných papírů
2.1.
Podle formy
2.2.
Podle obsahu
2.3.
Podle doby držení
3.
Cenné papíry peněžního trhu
3.1.
Šek
3.2.
Směnka
3.2.1.
Náležitosti a pojmy
3.2.2.
Převádění směnek
3.3.
Státní pokladniční poukaz
4.
Cenné papíry kapitálového trhu
4.1.
Podoby cenných papírů
4.1.1.
Listinná
4.1.2.
Zaknihovaná
4.1.3.
Pojmy
5.
Majetkové cenné papíry
5.1.
Akcie
5.2.
Podílový list
6.
Úvěrové cenné papíry
6.1.
Obligace
6.2.
Hypoteční zástavní list
7.
Burza cenných papírů
8.
Pojištění
8.1.
Činnosti pojišťoven
8.2.
Pojmy
8.3.
Formy pojištění
8.3.1.
Nekomerční
8.3.2.
Komerční
8.4.
Základní druhy pojištění
8.4.1.
Osob
8.4.1.1.
Životní pojištění
8.4.2.
Majetku
8.4.3.
Odpovědnosti za škody

Úryvek

"členění finančního trhu
1/ peněžní trh na tomto trhu se získávají a používají peněžní prostředky krátkodobě tj. do 1 roku. Obchoduje se na něm s krátkodobými cennými papíry (šeky, směnky) a s krátkodobými úvěry a vklady
2/ kapitálový trh na tomto trhu jsou umisťovány střednědobé a dlouhodobé finanční zdroje a získávány finanční prostředky pro dlouhodobé investice. Obchoduje se na něm s dlouhodobými papíry (obligacemi, akciemi, hypotečními a podílovými listy), s dlouhodobými úvěry a dlouhodobými vklady
členění cenných papírů
1. podle jejich formy
a) listinné: mají podobu reální listiny, na níž bývá vyznačena její nominální hodnota
b) zaknihovaná: jsou pouze zaevidované např. ve Středisku CP

2. podle obsahu, které vyjadřují
a) majetkové: vyjadřuje majetkový podíl na společnosti, která je vydala
b) dluhové: (obligace, směnky)vyjadřují úvěrový vztah mezi jejich majitelem a věřitelem, který má povinnost po uplynutí stanovené lhůty splatnosti dluhopis zpět odkoupit a vyplatit úrok

3. podle doby držení
a) dlouhodobé: předpokládaná doba držení nad 1 rok
b) krátkodobé: předpokládaná doba držení do 1 roku


pozn. Cenné papíry, listina k uplatnění určitého práva, má určitou hodnotu a předepsané náležitosti, které upravuje zákon směnečný a šekový.

Cenné papíry peněžního trhu (šeky, směnky)

Tyto cenné papíry můžeme považovat za formu peněz, protože jimi lze také platit.
Cenné papíry vystavené na dobu kratší než jeden rok.

Šek

Je cenný papír peněžního trhu.
Aby byl šek platný musí obsahovat určité náležitosti:
- bezpodmínečný příkaz zaplatit
- slovo šek
- jméno toho kdo má platit
- místo, kde má být zaplaceno
- datum a místo vystavení
- částka
- podpis výstavce
Šek může být vystaven na jméno toho, komu má být šek proplacen, nebo na doručitele, pak je proplacen tomu kdo ho předloží. Některé šeky mohou být vydány na řád v textu je uvedeno, že papír je vystaven na řád určité osoby. V tomto případě lze cenný papír převést tím, že nového majitele uvedeme na jeho vrub. Tento zápis nazýváme rubopis, v případě šeku se tento rubopis označuje jako žiro."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27141
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse