Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Program zacházení s vězněm a jeho pedagogické posouzení

Program zacházení s vězněm a jeho pedagogické posouzení


Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá kazuistiku a návrh na program zacházení s vězněm ke smyšlenému trestnému činu. Po uvedení základních údajů o fiktivní odsouzené charakterizuje trestný čin z objektivního hlediska i hlediska trestané ženy a přibližuje její vlastnosti a chování před spácháním činu. V následující části je popsáno navrhované zacházení s vězenkyní v oblasti sociálních styků, terapie, volnočasových a pracovních aktivit a osvětleny cíle, které sleduje. Obsaženo je rovněž vyhodnocení plnění daných cílů a pedagogické a psychologické posouzení chování vězenkyně.

Obsah

1.
Základní údaje o odsouzené
2.
Popis činu odsouzenou
3.
Spáchaný trestný čin
4.
Program zacházení s vězněm
4.1.
Oblast utváření vnějších vztahů
4.2.
Struktura programu zacházení
4.3.
Vyhodnocení plnění cílů programu zacházení
4.4.
Pedagogické posouzení

Úryvek

"Program zacházení s vězni a pedagogické posouzení
Od 15. 4. 2010 do 15. 10. 2010

Odsouzená: Marie Nováková
Věk: 30
Datum narození: 2. 6. 1981
Místo bydliště: Česká republika, Brno
Místo narození: Brno
Zaměstnání: Zdravotní sestra ve fakultní nemocnici Brno Bohunice
Délka trestu: od 15. 04. 2010-15. 04. 2028

Popis činu odsouzenou:
„Šlo mi jen o to, aby si mě konečně někdo všimnul. Všichni dělali, že neexistuju. Tihle lidi mě navíc pořád otravovali svejma problémama. Já měla dost svejch vlastních, prostě mě už štvali. Byli to samí důchodci, ti už stejně nikomu nechybí. Jen jsem je umlčela, kdo měl poslouchat jejich stěžování. Píchla sem jim inzulín do kapačky a bylo hotovo.“

Popis činu:
Odsouzená se pokusila o vraždu 9 lidí v místě svého pracoviště, 4 připravila o život.
Jak uvádí, šlo o upoutání pozornosti. Odsouzená tvrdí, že chtěla utišit projevy osob v důchodovém věku a řešit problémy vlastní. Vraždy spáchala pomocí přidaného inzulínu do infuzí, ten se pak dostal do krevního oběhu a způsobil zástavu srdce. Vraždy vždy provedla během noční služby, kdy bylo méně personálu a tak byly oběti nalezeny až v ranních hodinách. Trestný čin je násilného charakteru. Spáchán byl promyšleně a odsouzená jej spáchala sama.

Odsouzená nebyla v minulosti trestána, avšak náznaky zvláštního chování byly pozorovány již dříve. Sama si způsobovala rány, donutila doktora, aby jí vzal zdravé tlusté střevo. Strhávala si obvazy a zděšené spolubydlící pacientce tvrdila, že chce mít co největší jizvy. Bydlí v domě s rodiči a bratrem, přítele nemá. Rodiče i známí vypověděli, že jde o tichou ženu, v domácnosti vzorně pečlivou a až úzkostlivou na svůj časový rozvrh. S prarodiči se nestýká. Nevycházejí spolu od doby prázdnin, kdy bylo Marii 10 a dědeček jí omylem přejel králíka sekačkou na trávu. Marie se z tohoto zážitku nikdy nevzpamatovala. Má dokončené vzdělání na vyšší zdravotnické škole a pracuje jako zdravotní sestra. Vyznáním je katolička.

Oblast utváření vnějších vztahů:
Návštěvy jsou bez omezení. Navštěvují ji rodiče a bratr- schůzky bez problémů. Návštěva přítelkyně jednou. Korespondence s uvedenými pravidelná, bez problémů. V korespondenci nebyly nalezeny žádné známky agresivity ani jiného nevhodného chování.

Struktura programu zacházení:
Odsouzené byla odňata svoboda na 25 let ve věznici ve Světlé nad Sázavou, zařazena byla do 3 nápravné skupiny s ostrahou. Trest byl snížen na 25 let po vyšetření soudního znalce- psychiatra kdy bylo zjištěno, že odsouzená je psychicky labilní. Cílem je izolace od civilního života, zabránění páchání trestné činnosti a uvědomění si viny za trestné činy. Odsouzená bude navštěvovat speciálně- pedagogická sezení pod vedením PhDr. Jany Volchové 2 krát týdně po 2 hodinách. Sezení je naplánováno na 6 měsíců. Dále bude navštěvovat psychoterapii 1 krát týdně 1,5 hodiny, které vede též PhDr. Jana Volchová. Odsouzená chce navštěvovat kurz anglického jazyka 1 týdně 45 minut a rukodělné práce 1 krát týdně 45 min. Pracovní zařazení není realizováno, nebylo možné najít odsouzené vhodné místo.

Vyhodnocení plnění cílů programu zacházení:
Odsouzená plní veškeré aktivity, které má stanovené v programu zacházení. Docházku má pravidelnou a bezproblémové chování na aktivitách věznice.
Odsouzená strávila prvních 5 dní po nastoupení trestu v samovazbě. Její chování bylo nebezpečné okolí i sobě samé. Odsouzená se pokusila ob na povlečení během noci. Následná hospitalizace ve vězeňské nemocnici. Nyní sledována, bere antidepresiva.
Pracovního zařazení nebylo možné splnit, pro nedodatečnou kapacitu pracovních míst. Aktuálně je zařazen v 3 skupině vnitřní diferenciace s dozorem. Doporučení je po 6 měsících přepracovat program zacházení a to v bodě schůzek s psychiatrem. Nyní dochází na terapie sama, v budoucnu se uvažuje o skupinových sezeních.

Pedagogické Posouzení:
Odsouzené byla odňata svoboda na 25 let ve věznici ve Světlé nad Sázavou za spáchání trestného činu pokusu o vraždu na 9 lidech a 4 vraždy
Odsouzená strávila první 5 dní po nastoupení trestu v samovazbě. Její chování bylo nebezpečné okolí i sobě samé. Odsouzená se pokusila oběsit na povlečení během noci. Následná hospitalizace ve vězeňské nemocnici. Nyní sledována, bere antidepresiva.
Odsouzená dochází na speciálně- pedagogické sezení s psycholožkou. Komunikace s odsouzenou je přijatelná a odsouzená komunikuje bez vynucování hovoru, svých činů však nelituje. Pokud je třeba, aby pracovala ve skupině s dalšími vězni, bývá problém s její agresivitou vůči nim. Nevhodně se k nim vyjadřuje, napadá je slovně i tělesně.
Návštěvy psychoterapií bez problémů, odsouzená projevuje talent při práci s výtvarnými technikami.
Odsouzená si několikrát vyžádala návštěvu kněze. Knězem je vedený seminář na téma „Vina a lítost“, snaha o vyjádření lítosti u odsouzené nad svými činy. Motivací je pro odsouzenou literatura, kterou si nechává posílat od rodičů. Odsouzené nebyly uděleny žádné odměny."

Poznámka

Veškerá jména a data jsou smyšlená.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f12ef396333d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Program_zachazeni_s_veznem.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse